01:48
09-07-2018

Kostenbesparing door gevelisolatie

Verlaging van de milieubelasting is de laatste tijd een hot item in ons land. Om te voldoen aan de klimaattop afspraken in Europa heeft Nederland nog veel stappen te zetten totdat het einddoel van CO2 reductie is bereikt. De overheid neemt zelf maatregelen op landelijk niveau, maar verwacht daarnaast dat de burger op lokaal niveau acties onderneemt om de CO2 uitstoot te verminderen.

Onderwerpen als het uitsluiten van het gebruik van gas, het opwekken van groene energie met bijvoorbeeld zonnepanelen en het verbeteren van de isolatie van je woning zijn drie oplossingen die direct kunnen bijdragen aan de lokale CO2

Profiel partners