De Pen | Henk Zoontjens, Manager Technologie, Kwaliteit en Kennis bij VMRG

Tweede leven gevelaluminium zeer de moeite waard

Uit recent onderzoek van de VMRG, de brancheorganisatie voor gevels, in samenwerking met AluEco en SKG-IKOB Certificatie, blijkt dat de aluminium kringloop goed te sluiten is voor gevelproducten.

Henk Zoontjens,  Manager Technologie,  Kwaliteit en Kennis bij VMRGHenk Zoontjens, Manager Technologie, Kwaliteit en Kennis bij VMRG

Zo’n kringloop is de moeite waard, want aan de hand van pilotprojecten blijkt dat, mits op een juiste manier aangeleverd en verwerkt, vrijwel al het end-of-life aluminiumschroot kan worden teruggebracht tot inzetbare grondstof voor gevelprofielen. Het mooie van de aluminium kringloop is ook nog eens dat deze oneindig herhaald kan worden.

Op dit moment gaat circa 80% van het end-of-life aluminiumschroot naar landen buiten Europa. De gevelindustrie heeft geen zicht op wat er gebeurt met haar producten en materialen. Ook heeft zij geen invloed op het proces om aluminiumschroot weer te kunnen inzetten als grondstof voor nieuwe aluminiumprofielen. Geschat wordt dat er vanuit de gevelindustrie jaarlijks ongeveer 30.000 ton end-of-life aluminiumschroot vrijkomt. De verwachting is dat dit tonnage in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen.

Gesloten aluminiumketen
Er is gekeken naar de vraag hoe de aluminiumketen in Nederland sluitend te maken is. De gevelindustrie is voor het creëren van een recyclingketen voor het aluminium dat nu in gebouwen zit afhankelijk van andere partijen uit de keten. Binnen de bouw zijn zowel op bedrijfsniveau, als op sectorniveau initiatieven waarbij de materiaalkringloop wordt beheerst en is gesloten. Op basis van de bestaande initiatieven op sector- en bedrijfsniveau en de product- en bouwstrategieën, wordt het certificeren van materiaalstromen door marktpartijen als meest kansrijk gezien om de materiaalkringloop gesloten te krijgen.

Certificeren van materiaalstromen
Voor het certificeren van de materiaalstromen dienen sloopaannemers, recyclingbedrijven, omsmelterijen, systeemhuizen, gevelbouwers, toeleveranciers en logistieke partners te worden betrokken. Vervolgens moeten alle stromen van aluminiumschroot en nieuwe producten exact worden vastgelegd.

Er moet nog een stevige hobbel genomen worden om dit voor elkaar te krijgen, maar gezien het hoge percentage dat van end-of-life aluminiumschroot weer als grondstof terug de keten in kan, is dit zeer de moeite waard