De Pen | Robert De Cort, expert bij controlebureau Seco en bij de Belgian Building Certification Association (BCCA).

Energieprestaties van elementen voor aluminium schrijnwerk

Bij deze berekening is het noodzakelijk correcte Uf (Uframe)-waarden te gebruiken.

De Uf-waarde is een functie van de dikte van de beglazing (of het paneel) die erin wordt geplaatst. Normatief wordt de Uf-waarde berekend voor een dikte van 24 mm (dubbel glas) en 36 mm (drievoudige beglazing). De Uf-waarde voor 24 mm ligt gemiddeld 0,2 à 0,3 W/m²K hoger dan deze voor 36 mm.

De Uf-waarde berekend voor 24 mm (36 mm) kan gebruikt worden voor alle glas- en paneeldiktes gelijk of groter dan 24mm (36 mm). Bij grotere projecten wordt de Uf-waarde vaak berekend voor de effectieve dikte van glas of paneel.

De Uf-waarde wordt berekend per type profiel of profielcombinatie, bijvoorbeeld voor een kaderprofiel bij een vast raam of een combinatie kader-vleugelprofiel voor een opengaand raam.

De Uf-waarde van aluminiumprofielen wordt beïnvloed door het materiaal gebruikt voor de thermische onderbrekingen (polyamide, ABS, …), de aanwezigheid van isolatiemateriaal in het profiel en de manier waarop de profielen zijn afgewerkt. De afwerking van het kleine oppervlak van de halfschalen tussen de kunststofstrippen heeft een invloed op de emissiviteit van dit oppervlak (ε = 0,1 of 0,3 voor blank, ε = 0,9 voor gelakt of geanodiseerd aluminium), wat mee door afronding een verschil kan maken van 0,1 W/m²K op de Uf-waarde.

De Uf-waarde van PVC-profielen daarentegen wordt beïnvloed door het al of niet aanwezig zijn van een stalen versterkingsprofiel. In Duitsland werkt men vaak met Uf-groeps- of familiewaarden, maar deze waarden worden in België niet aanvaard voor EPB-berekeningen.

De Uf-waarde van houten profielen wordt beïnvloed door de geometrie van het profiel en de ε-waarde van de gebruikte houtsoort(en). Vaak worden hiervoor ‘default’ Uf-waarden uit het Transmissie Referentie Document gebruikt die hoger liggen dan de nauwkeurig berekende waarden die sommige fabrikanten communiceren voor beter presterende profielen.

Betrouwbare Uf-waarden vind je in de Technische Goedkeuringen (ATG) van venstersystemen (www.butgb.be) en kan je opvragen bij een gecertificeerde berekenaar (www.bcca.be). Deze websites zijn ook nuttig voor Nederlandse professionals, omdat heel wat venstersystemen in beide landen gebruikt worden en niet alle ‘goedkeuringen of gelijkwaardig’ zo gedetailleerd informeren over Uf-waarden zoals de BCCA dit sinds kort doet in de ATG.

Aluminium schrijnwerk
Robert De Cort, expert glas, gevels, buitenschrijnwerk, luchtdichtheid, ventilatie en energiezuinig bouwen bij controlebureau Seco en bij de Belgian Building Certification Association (BCCA).