Polyclose: Professionaliteit in glasvervoer vergt expertise

Het vervoer van glas en aanverwante producten vergt de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ook de wettelijke eisen (Europees) worden voortdurend aangescherpt voor het vervoer van goederen over de weg. Producent en leverancier Lansing Unitra BV heeft zich dat terdege gerealiseerd en draagt nog dagelijks bij aan de bewustwording in de glas- en schildersbranche.

Lees meer »