WBO Wonen uit Oldenzaal kiest al jaren voor 54mm deuren

WBO wonen kiest bij vervanging van deuren in bestaande kozijnen vanaf 2013 al voor 54mm-deuren in plaats van de traditionele 38mm-deur. De belangrijkste redenen voor WBO Wonen om hier op over te gaan zijn;comfort, veiligheid en isolatie.

Gerben Heering, coördinator bedrijfsbureau, licht toe: ‘Door gebruik van een 54mm dikke deur kan een tochtprofiel in de deur worden toegepast in plaats van een tochtstrip in het kozijn. Het geïntegreerde tochtprofiel geeft een betere tochtdichting en heeft een langere functionele levensduur. Hierdoor gaat het comfort omhoog en draagt de deur bij aan het verlagen van het energieverbruik. Bovendien geeft een 54mm-deur in combinatie met een 3-puntssluiting en geïntegreerd tochtprofiel bewoners een veel hoger gevoel van veiligheid en zorgt ervoor dat de deur veel beter afsluit. Zowel het comfort als het veiligheidsgevoel neemt toe.’

Minder klachten
Heering heeft geconstateerd dat ook het aantal klachten is afgenomen. ‘Een 54mm-deur trekt minder kromwaardoor de klachtmeldingen over slecht sluitende deuren en tocht bij onze technische dienst zijn teruggelopen. Bovendien zijn de kosten voor deurvervanging op de onderhoudsbegroting aanzienlijk afgenomen en wordt de overlast voor bewoners tot een minimum beperkt door de deur elektronisch in te laten meten en kant-en-klaar door de deurenfabriek te laten monteren.’ WBO zet met het verduurzamen van hun woningen in op betaalbare woonlasten en een hoge tevredenheid van huurders.