Platform over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek, veiligheid
Samen staan FAC-leden sterker
Binnenkort zullen technische scholen ook afgestudeerden Aluminium Schrijnwerk afleveren.

Samen staan FAC-leden sterker

In elke van die domeinen heeft de federatie de afgelopen jaren met diverse initiatieven mooie resultaten geboekt en meerwaarde voor haar leden gecreëerd. FAC-directeur Ilse Claeys geeft hieronder tekst en uitleg over enkele concrete acties.

Een van uw doelstellingen bij FAC is om de collectieve belangen van uw leden (en bij uitbreiding, van de volledige sector) te behartigen. Kunt u daar een voorbeeld van geven?

Een mooi recent succes op het vlak van belangenbehartiging, waaraan wij hebben bijgedragen, is de beslissing van de Vlaamse onderwijsinstanties om aluminium schrijnwerk een volwaardige plaats te geven in de leerplannen van de technische opleidingen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Sinds jaren ijveren we om de opleiding Buitenschrijnwerker, die vandaag vrijwel uitsluitend op het materiaal hout is toegespitst, inhoudelijk bij te sturen.  Door de afwezigheid van aluminium in de leerplannen, ontbreekt het onze bedrijven aan een vijver van afgestudeerden die goed met het materiaal vertrouwd zijn. Dit zorgt ervoor dat vacatures voor gekwalificeerde schrijnwerkers – voor atelier of plaatsingsdienst – moeilijk ingevuld geraken. Een groot probleem voor een sector in volle expansie. De nieuwe leerplannen zullen bijdragen aan een oplossing. 

Wat houdt de aanpassing van de leerplannen precies in?

Naast de definitie van het Beroepskwalificatiedossier Buitenschrijnwerker aluminium/metaal, werd begin mei het standaardtraject voor Buitenschrijnwerker aluminium/metaal duaal (Specialisatiejaar bso – Se-n-Se na OK3) goedgekeurd.  Concreet betekent dit dat scholieren vanaf september 2022 via duaal leren – combinatie van school en praktijk in een bedrijf – een opleiding zullen kunnen volgen als Buitenschrijnwerker aluminium/metaal, en dat er vanaf september 2024 een 7de jaar specialisatiejaar aluminium/metaal in het beroepsonderwijs komt.

Uw leden kunnen ook rekenen op de federatie om hun visie over bepaalde thema’s te verdedigen in commissies, werkgroepen of bij officiële instanties.  

Dat klopt. Een recent voorbeeld betreft de CE-markering, waarvoor de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie momenteel bij schrijnwerkers en fabrikanten van ramen en deuren, ook bij FAC-leden, controles uitvoert. De FOD Economie hanteert in dit verband een interpretatie van de Bouwproductenrichtlijn, die niet overeenstemt met het door ons verkregen juridisch advies dat zegt dat bedrijven die productie èn plaatsing doen, niet aan de Bouwproductenrichtlijn moeten voldoen. Om onze leden hierin te begeleiden, voeren wij besprekingen met de Bouwunie, de Confederatie Bouw en het WTCB om tot een gezamenlijk standpunt te komen en in overleg te gaan met de FOD Economie, met hopelijk een positieve uitkomst. 

Een van de basisactiviteiten van FAC blijft de opvolging en bundeling van kennis voor de sector, die u onder meer via het Kwaliteitshandboek met uw leden deelt.

In januari 2022 publiceren we inderdaad de vijfde, herziene versie van ons Kwaliteitshandboek, dat een schat aan actuele informatie, normen en adviezen bevat over de verschillende aspecten van aluminium schrijnwerk en -gevelbouw. Het handboek is intussen een echt naslagwerk geworden voor architecten, constructeurs en toeleveranciers, van in het studiebureau tot op de werf, en wordt steeds meer in lastenboeken voorgeschreven. Het steunt ons in onze overtuiging dat ons werk toegevoegde waarde levert, voor onze leden en voor de sector in het algemeen.    

FAC bundelt alle recente informatie inzake normering in haar tweejaarlijks Kwaliteitshandboek, dat kan worden gedownload op www.fac-belgium.eu

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details