Magazines / Nr 02 2020

Nr 02 2020

STAY SAFE, STAY HEALTHY

Met een grote mate van waarschijnlijkheid kunnen we nu – in het voorjaar – inschatten wat aan het eind van 2020 ‘Het Woord van het Jaar’ zal zijn. U kent ze vast wel, die lijstjes die in december traditioneel de media beheersen. Natuurlijk zal dit ‘Corona’ zijn. Of misschien ‘Coronavirus’. U begrijpt wat ik bedoel.

Want, niemand – maar dan ook echt niemand – ontkomt aan alles wat de hele wereld en dus ook in België en Nederland nu treft. Hoe ‘de wereld’ er over een paar maanden uitziet? Wij weten het niet. En eerlijk is eerlijk: wij houden ons ook vast aan de toch doorsijpelende positieve berichten die we voorbij zien komen. Van mensen die hersteld zijn tot aan de succesvolle effecten om Flatten The Curve te bewerkstelligen. Net als u hopen we dat we snel weer ‘normaal’ verder kunnen.Uiteraard spreken wij vanaf deze plek ook onze waardering uit voor bijvoorbeeld de medewerkers in de zorg. Er staat een grote druk nu op hen. Dankbaarheid is op z’n plaats. Feitelijk geldt dit uiteraard voor al die mensen die in de cruciale beroepen werken. Vanzelfsprekend hopen we dat uzelf – beste lezer – goed op uzelf en uw naasten blijft letten. Als de tijden weer ‘normaal’ zijn, dan rekenen we er op dat we u weer live in goede gezondheid kunnen ontmoeten. Stay Safe dus! En, Stay Healthy.

Meeleesfactor

Wij denken overigens wel dat in deze tijden van structureel thuiswerk communicatie (met de doelgroepen) belangrijker dan ooit lijkt te zijn geworden. De meeleesfactor is groot, simpelweg omdat lezers nu iets meer tijd hebben. En, door te lezen, informeert men zichzelf. Dit zou uiteindelijk natuurlijk best eens een aanzet tot meer of andere innovatie kunnen zijn. U begrijpt het al; dat moedigen wij van harte aan! Want, als u door déze editie bladert, dan ontdekt u ongetwijfeld ook dat die ‘innovatie in denken en doen’ in uw en onze branche niet heeft stil gestaan. Ik benoem hier twee Voorbeelden. Bijvoorbeeld Ekosiet Products. Vanaf pagina 44 is Hans Kroon, algemeen directeur aan het woord. Hij vertelt over het door zijn firma ontwikkelde nieuw dorpelsysteem. Natuurlijk een mooie innovatie maar… deze dorpel wordt ook gezien als een winst voor de timmerfabrieken. De dorpels zijn in feite onderdeel van het kozijn en daarom is er voor gekozen om de productie op de zelfde wijze te benaderen. Het resultaat? Men produceert sneller kozijnen. Superinteressant natuurlijk want innovatie in denken en doen betekent ook automatisch een zoektocht naar efficiency en snelheid.Een soortgelijk verhaal heeft Kufa Raamsystemen uit IJmuiden. Daar wordt zelfs gesproken van een revolutie in de renovatiemarkt. Hoewel de geïnterviewden – Didier Holslag en Henk Weber – toch nog niet alles wilden vertellen, werd al wel duidelijk – tijdens ons bezoek in Noord-Holland – dat de RenoS9000 profiel ook tot tijdwinst leidt bij renovatieprojecten. Lezen dus. Vanaf pagina 22. Verder hebben we het ook over veiligheid in deze editie van Profiel. Blader naar pagina 75. Ramen kunnen veilig op de ventilatiestand worden gezet én toch in aanmerking komen voor het politiekeurmerk Veilig Wonen. Enfin… ik kan dan ook maar met één boodschap afsluiten… Veel leesplezier!

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: