Magazines / Nr 03 2017

Nr 03 2017

Over verantwoordelijkheid nemen en de beste willen zijn

Bijna de helft van de Nederlanders noemt zichzelf waakzaam als het op inbraakpreventie aankomt. Deze groep mensen doet er alles aan (zegt de groep zelf) om inbraak of andere ellende binnenshuis te voorkomen.

Zijn dit nu goede cijfers? Kunnen we hier tevreden over zijn? Ik denk het niet. Want, zo blijkt dat (dus) de andere helft NIET waakzaam is. Opvallend. En in mijn optiek een véél te hoog percentage. De helft van de Nederlanders is dus onverschillig of onwaakzaam. Tot welke categorie behoort u?

Het zijn de meest recente cijfers van de Stichting Nationale Inbraakpreventie. En, ik vind ze schokkend.

Ons aller vak probeert er alles aan te doen om zo goed mogelijk en verrassend innovatieve producten af te leveren, maar uiteindelijk gaat het toch om die eindgebruiker. Als die laks is, of als die zijn schouders ophaalt, dan wordt het ongemerkt wel heel lastig om kwaadwillenden toch bewust buiten de deur te kunnen houden.

Het is een interessant dilemma: moeten we als fabrikanten – van bijvoorbeeld hang- en sluitwerk of van innoverende profiel- systemen – de consument, de eindgebruiker, keer op keer aan het handje blijven nemen of komt er een punt waarop we zeggen: dit is uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid.

Ik vermoed dat ik al weet wat uw antwoord is. U wilt ontzorgen! U wilt dat de eindgebruiker eigenlijk nergens meer over hoeft na te denken. U neemt graag die verantwoordelijkheid over. En daar zit natuurlijk ook wat in want als je de mindset van de helft van de bevolking van Nederland wilt veranderen, dan kun je meteen je handtekening zetten onder een communica- tie- en bewustwordingstraject dat vele jaren gaat duren. Bovendien weten we allemaal dat er vaak eerst iets moet gebeuren voordat bewustzijn echt indaalt.

Een interessante discussie, die niet echt concrete antwoorden oplevert anders dan de voortdurende drive tot innovatie in de branche. Elk nadeel heeft dus dan ook weer zijn voordeel. Zo is het ook.

Even iets anders. Elke fabrikant roept graag dat hij ‘de beste’ is. En dat zijn producten ongeëvenaard zijn. Dit riep ook Schlegel International al jaren over de eigen Q-Lon dichtingen. Dit heeft nogal eens wat gefronste wenkbrauwen in de branche opgeleverd maar nu achteraf bezien, blijkt Schlegel het toch bij het juiste eind te hebben gehad. Interessant. Onderzoek van keurings- en certificeringsinstituut ift Rosenheim heeft aangetoond dat de thermische geleiding van de Q-Lon dichting aanzienlijk lager is dan andere producten.

We spraken hierover met Will Spaninks, Marketing Manager bij Schlegel International. (zie pagina 83) En u begrijpt het al: deze Marketing Manager was behoorlijk enthousiast over de onderzoeksresultaten. Dat zal ongetwijfeld ook gelden voor de markt…

Enfin, zo vlak voor de zomervakantie weer genoeg om over na te denken en te lezen. Ik wens u derhalve ook veel inspiratie toe.

Oh ja. Als u de komende weken op vakantie gaat (Een goede reis gewenst!), vergeet u dan niet bij vertrek te controleren of alle ramen en deuren goed gesloten zijn!

Jerry Helmers
Eindredactie Profiel

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: