Magazines / Nr 04 2018

Nr 04 2018

HET JAAR VAN DE INNOVATIE

Dit jaar (2018 dus) mogen we zeker beschouwen als het Jaar van de Innovatie. Want… wát een ontwikkelingen zien wij voorbijkomen in ons aller vakgebied. Een goede zaak natuurlijk. En, gelukkig kan het ook. De middelen zijn aanwezig om te investeren en veel aan onderzoek te doen. Het economisch tij zit mee en je kunt op je vingers natellen dat we met z’n allen, met al onze producten en diensten, daardoor in staat zijn geraakt om het leven van de gewone burger makkelijker te maken.

U leest er traditiegetrouw weer alles over in deze editie van Profiel.

Een aantal voorbeelden van innovatieve producten én innovatie in denken, noem ik hier.
Zo is Online Level GmbH erin geslaagd om een montagevariant te ontwikkelen. Soms vraagt een gevel er namelijk om, vanwege de esthetische wens, om niets buiten de gevel te laten uitsteken. Een onder architectuur gebouwd pand kent nl. richtlijnen ten aanzien van het aanbrengen van zaken aan de gevel. Online Level GmbH biedt de klant nu de keuze om voor ‘op de dag’ of ‘in de dag’ montage te kiezen. U leest er over verderop in uw vakblad.

In deze Profiel leest u ook over de nieuwe BENG-normen. Volgens Duco moeten er ten aanzien van de nieuwe prestatie- eisen voor de nieuwbouw vanaf 2020, nog veel hordes worden genomen. Daarbij wordt gedoeld op aspecten als compactheid, doorgedreven isolatie en nauwgezette luchtdichtheid. Zo is de vraag hoe slimme ventilatie daar een rol in kan spelen. Niet onbelangrijk, want elk nieuwbouwproject moet vanaf 1 januari 2020 daar aan voldoen. Het onlangs gehouden seminar ‘BEN(G)T u nog mee?’ had 150 bezoekers en bracht veel inspiratie als basis voor verdere innovatie in denken en doen.

Rehau – tot slot in dit rijtje van drie voorbeelden – heeft op Fensterbau in Nürnberg de nieuwe koers getoond. De bouw vraagt om innovaties ten aanzien van energieneutraal bouwen. Zo heeft Rehau het speciaal voor Nederland ontwikkelde Synego NL-profiel onder de aandacht gebracht. De reden is eenvoudig: Nederland stelt andere eisen aan de esthetiek van kozijnen. En dús moet je aandacht besteden aan je productontwikkeling. Snel lezen dus!

Cyber Security

Ik attendeer u op deze plek ook nog even op iets anders. Zo wordt van 25 tot en met 28 september a.s. de Security Essen (Duitsland) georganiseerd. Misschien zien we elkaar daar? De beurs timmert met een doelgerichte focus aan de weg van de digitale veiligheid. Talloze exposanten, deskundigen en internationale goeroes op het gebied van Cyber Security komen bijeen om tijdens diverse conferenties en kennissessies hun visie te delen op de toekomst. Ook uw toekomst. Want of het nu gaat om toegangsbeheer, mechatronica, mechanica en allerhande andere systemen, gelieerd aan profieltechnieken…. Er zit met zekerheid iets bij dat een impuls geeft aan uw kennisniveau.

En dát is nooit een overbodige luxe.
U wilt immers toch ook blijven innoveren. We zitten immers in het Jaar van de Innovatie!

Veel leesplezier!
(En we zien elkaar in Essen, toch?)

Jerry Helmers
Eindredactie Profiel

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: