Magazines / Nr 04 2019

Nr 04 2019

Innovatie is zorg voor onze leefomgeving

Het was eind augustus / begin september meteen te merken toen het reces in Den Haag afliep en alle politieke leiders weer van zich lieten horen. Op Social Media werd er meteen – zoals gebruikelijk – heftig gediscussieerd. En natuurlijk pakken de genoemde leiders hun kans om publiekelijk te lobbyen met verschillende proefballonnetjes, uiteraard in de aanloop naar Prinsjesdag.

Logisch ook. Politiek bedrijven is draagvlak vinden. En, budget. Voor wat voor ideeën dan ook.

Ook bijvoorbeeld voor klimaatmaatregelen. Wat u er ook van vindt (is de klimaatopwarming nu onomkeerbaar en wordt deze daadwerkelijk onmiskenbaar en ondubbelzinnig door de mens beïnvloed?), linksom of rechtsom: uiteindelijk biedt de daardoor geprikkelde innovatie wel kansen. Zelfs als u faliekant tégen de gedachte bent, dat klimaatopwarming überhaupt zou bestaan, dan nog zijn we het grotendeels toch wel met elkaar eens dat we onze dierbare planeet een beetje fatsoenlijk willen doorgeven aan de na ons volgende generaties. Uw kinderen en kleinkinderen dus.

En, als ondernemer in de sector hebt u wél te maken met al die klimaatdoelstellingen, zoals bijvoorbeeld die maatregelen die op Europees niveau zijn geschreven, waarbij de regelgeving op het vlak van energieprestaties in een razendsnel tempo wordt aangescherpt.

Kortom… (ik zei het al): er zijn onmiskenbaar grote kansen.

In deze hele editie van Profiel zie je het dan ook terugkomen. Vele, vele, vele innovatieve ideeën die appelleren aan de zorg voor onze leefomgeving, zowel nu als in de toekomst met als logische en superinteressante bijvangst dat bijvoorbeeld de energierekening van de consument omlaag kan gaan.

Een goed voorbeeld van die prikkelende innovatie zijn de projecten van Hydro Building Systems Netherlands. Ook dit bedrijf stelt terecht dat de gevel vaak hét visitekaartje is van een gebouw. Natuurlijk besteden de architecten veel aandacht aan de esthetische impact maar aan technische eisen op het vlak van comfort en met name energie-efficiëntie ontkomt men ook niet meer. En dus werd een slim vliesgevelsysteem ontwikkeld. Het internationale aluminiumbedrijf vertelt hierover. Lees het artikel op pagina 24 en verder.

Nog een voorbeeld (en dus ook te vinden in deze editie van uw vakblad!): het project Het Binnenhof in Utrecht. Energieneutraliteit was al meteen de focus bij aanvang van het ontwerp en de bouw. Aan de kwaliteit van de kozijnen werd daarom vanzelfsprekend veel aandacht besteed. En dat is gelukt: ze hebben een isolerende werking gekregen. In combinatie met het HR++ glas is de gevraagde energieneutraliteit ontstaan. De bewoners zullen er blij mee zijn. Die zien een positieve impuls aan hun maandelijkse energienota. En, het is goed voor onze planeet. 

Op al deze thema’s dus volop inspiratie in deze editie. We wensen u daarom veel leesplezier. En, u weet het: als u vanuit uw eigen perspectief een visie hebt op al deze ontwikkelingen én vooral ook als u deze innovatieve ontwikkelingen zelf genereert: we willen het graag weten. Bijvoorbeeld voor de volgende editie van Profiel.

Voor nu, veel innovatiekracht toegewenst!

Jerry Helmers

Eindredactie Profiel

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: