Magazines / Nr 04 2020

Nr 04 2020

Zullen we positief blijven?

Zo in de voorbereiding op dit eerste nummer ná de zomervakantie – en dus eigenlijk ook ná de Lockdown en de eerste golf van het Coronavirus – vroeg ik me af hoe ‘we’ met z’n allen aankijken tegen de markt, wat onze gedachten over de komende maanden zijn en hoe überhaupt de markt er voor staat.

Als u het mij in het voorjaar had gevraagd, dan denk ik dat ik gefronste wenkbrauwen had getrokken. Maar nu moet ik eerlijk zeggen dat ik behoorlijk positief ben. Natuurlijk: het is mijn gevoel, het is mijn persoonlijke inschatting maar ook als ik de collega’s van het redactieteam spreek die op hún beurt in de afgelopen weken andermaal veel gesprekken in de markt voerden, dan zie ik letterlijk veel positiviteit.

Dit nummer van Profiel is dan ook een blije editie geworden. U hebt (terecht!) niet stil gezeten. De ‘business’ is in z’n algemeenheid (toch) zeer goed doorgelopen na een aanvankelijke weifeling in het voorjaar. Maar wie twijfelde toen niet? We moesten écht met z’n allen wennen aan ‘de nieuwe situatie’.

En dat u niet hebt stil gezeten blijkt wel uit de vele kansen die uiteindelijk ook weer door het Coronavirus zijn ontstaan. Hoewel ik er 100% van overtuigd ben dat ook u (letterlijk) opgelucht zult ademhalen als deze wereldwijde gezondheidscrisis voorbij is, zult u erkennen dat er intussen veel nuttige innovaties in onze branche op de markt zijn gekomen die snel zijn ontwikkeld. Juist dóór de Coronacrisis.

Zo is beluchting een belangrijk onderdeel geworden. In deze editie van Profiel wordt er veel over gesproken. Lees bijvoorbeeld de reportage die we maakten in samenwerking met MACO (pagina 109). Daar hebben we het o.a. over MACO MULTI SECUAIR, raambeslag met ingebouwde ventilatie. Intussen heeft het product het veiligheidskeurmerk SKG2 verworven. Maar misschien nog wel belangrijker: het hele jaar door (!) kan veilige beluchting plaatsvinden.

Een verhaal dat ook bij mij persoonlijk zéér is blijven hangen – voor wat betreft deze editie van Profiel – is het gesprek dat we hadden met Peter Schavemaker, commercieel directeur van Geveltechniek IJmond in Beverwijk. Sinds dit jaar wordt er intensief samengewerkt met leverancier Novatio uit België. Initieel kenden de twee elkaar niet maar Schavemaker was op zoek naar een beter schoonmaakmiddel voor zijn kozijnen. Maar uiteindelijk zat de oplossing niet in het schoonmaakmiddel maar in de kwaliteit van de lijm die in het productieproces werd gebruikt. Schavemaker gebruikt nu nieuwe lijmen! Het Belgische Novatio ziet Geveltechniek IJmond nu als een ware ambassadeur en dat kunnen we ons voorstellen: eindgebruikers van de desbetreffende kozijnen hebben geen klachten meer! (Lezen dus, pagina 98).

Enfin, rest mij u een paar mooie laatste maanden van dit jaar toe te wensen.

Zullen we afspreken dat we positief blijven?

Jerry Helmers

Eindredactie Profiel

Voorwoord

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: