Magazines / Nr 05 2017

Nr 05 2017

Duurzaamheid, klimaat en zichtbare innovatie

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, wordt er in de Tweede Kamer heftig gedebatteerd over het Regeerakkoord. Tja, wat kunnen we er van vinden? Hangt uiteraard ook van uw politieke voorkeur af en of de gesmede coalitie voor u nog herkenbare facetten bevat. Één aspect vond ik bijzonder opvallend. Ik vermoed dat u dat ook vindt. En dat is de aandacht voor duurzaamheid en klimaat.

Slim – vanuit VVD-perspectief beredeneerd – dat men heeft weten uit te onderhandelen in de formatie dat de portefeuille naar een VVD-minister is gegaan (gecombineerd met Economische Zaken), maar daar zit ook een voordeel aan. Immers, klimaat is Big Business geworden. Het mag nu blijkbaar hardop worden gezegd dat we écht mogen verdienen aan duurzaam- heidsprojecten en dat het helemaal niet meer ‘suf’ is om vooral groene applicaties en producten te ontwikkelen. Kortom, groen is sexy.

Maar… eigenlijk wisten we dat al toch? Als ik zo op gezette tijden weer een terugblader in de edities van Profiel, van de afge- lopen jaren, dan lijkt de rode draad sowieso ‘duurzaamheid’ te zijn. Is dit zo ene typisch voorbeeld van dat het ondernemende bedrijfsleven per definitie voorloopt op de politiek?
Wel, hoe het ook zij… Het is goed voor het milieu en nu denken we ook vanuit de politiek officieel aan het welzijn van onze toekomstige generaties. Interessant voor ons vakgebied is vanzelfsprekend de vraag in hoeverre nieuwe wet- en regelgeving verder (positief?) van invloed zal zijn op de reuring in de handel. Ik vermoed dat we daar met een gerust hart naar kunnen kijken ondanks de kritische noten die de oppositie heeft gekraakt. Met andere woorden: maak uw borst maar nat. U zult op elke aanvraag nóg meer te maken krijgen met duurzaamheidsverzoeken!

In dit nummer uiteraard ook de eerste vooruitblik op de Polyclose die in januari in Gent wordt gehouden.
Ook dáár zijn de vooruitzichten goed; de vierkante meters beursvloer zijn praktisch allemaal al gevuld. Een compliment dus voor de organisatie maar ook een compliment voor alle standhouders die (dus) weer van plan zijn om goed uit te pakken en de hoogconjunctuur gebruiken om alle innovaties weer volop te laten zien.

Verder in deze editie veel gedetailleerde productinformatie. Dat kan waarschijnlijk ook al worden gezien als een warming-up voor de Polyclose. In die zin dus een superleerzame editie van uw vakblad Profiel.

Wel, we wensen u daarom ook veel lees- en inspiratieplezier. En, u weet het: als u ook uw kennis wilt delen met onze redactie, dan horen we graag van u. We attenderen u er ook op dat praktisch alle artikelen die in de nieuwste edities van Profiel zijn gepubliceerd, ook worden geplaatst op onze internetsite t.w. www.profiel-online.nl.
Ik spreek u weer in het laatste nummer van het jaar, dat we in december bij u op de mat doen belanden. (En dan maar hopen dat het Groene Kabinet nog in het zadel zit!)

Jerry Helmers
Eindredactie Profiel

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: