Tagarchief: Aeroscan

Eerste pilots met gebouwinspecties door drones veelbelovend

mg_9076-kopieren
Lees het gehele artikel

Dit voorjaar hebben er voor het eerst legale dronevluchten plaatsgevonden in stedelijk gebied. Dit gebeurde binnen het innovatieproject FaSA. Dit project loopt over een periode van drie jaar waarin een ‘Façade Service Applicatie’ ontwikkeld wordt. Initiatiefnemers zijn VMRG, OCTO en Aeroscan die samenwerken met 39 publieke en private partijen.

Stingo Huurdeman van de VMRG: “FaSA is een platform dat de fysieke vastgoedmarkt innoveert door inzet van digitale middelen als sensoren, drones en kunstmatige intelligentie. Hiermee kan op een objectieve manier continu inzicht worden geboden in de technische en esthetische prestaties van gevels van woningen en bedrijfsgebouwen. Innovatie in de gevelbouw staat hoog op de agenda bij de VMRG. Vandaar dat de VMRG in dit project graag haar kennis over techniek en onderhoud in de gevelbouw in dit project inbrengt.”

Gedegen voorbereiding

In het kader van het FaSA project zijn onlangs de eerste pilots uitgevoerd die bestonden uit diverse dronevluchten in woonwijken. “En dat is best bijzonder”, licht Mark Nicolai van Aeroscan toe, “want dit waren de allereerste proefvluchten in stedelijk gebied. Wij hebben hier namelijk als eerste in Nederland toestemming voor gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Ministerie van Defensie. Zo’n vlucht begint met een gedegen voorbereiding, niet alleen wat procedures en techniek betreft, maar vooral ook als het om privacy en communicatie gaat. Het ging hier om vluchten in een woonwijk, dus vooraf worden de bewoners, in overleg met de woningcorporaties met wie wij in het FaSA project samenwerken, zeer uitvoerig geïnformeerd.”

Privacy gewaarborgd

Bij de dronevluchten is privacy een issue dat erg serieus wordt genomen. Nicolai geeft aan: “Voorafgaand aan de pilotvluchten ontvangen de huurders een brief van de woningcorporatie met uitleg over de inspecties. Hierin wordt benadrukt dat we ons focussen op de technische aspecten van de buitenkant van een huis en nadrukkelijk niet op personen of persoonlijke eigendommen. Mochten er toch personen of bijvoorbeeld kentekens op de beelden staan, worden deze ‘geblurd’ en uitsluitend de aangepaste beelden worden met de opdrachtgever gedeeld. De ruwe bestanden worden verwijderd.” Daarnaast worden er voorafgaand aan de pilotvluchten tekeningen gemaakt om de route die de drone vliegt tijdens de pilot te schetsen. Bovendien worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor buurtbewoners om de opgenomen beelden te kunnen bekijken. De eerste reacties hierop waren zeer positief. Het blijkt erg leuk en interessant om de eigen buurt via dronebeelden te zien.

Onderhoud voorspellen

Een groot woningcomplex is kostbaar om te inspecteren. Een drone doet het werk sneller, nauwkeuriger en goedkoper. “Wij werken hierbij met drones die op het gebied van veiligheid en technologie op dit moment het beste scoren”, vertelt Nicolai. De drones vliegen op gepaste afstand en vanuit de lucht maakt de camera op het apparaat foto’s van het dak, de gevel en de kozijnen. De camera maakt foto’s in een hele hoge resolutie en brengt afwijkingen op millimeter niveau haarscherp in kaart. Om een totaalbeeld van een gebouw te krijgen, zullen de verkregen beelden op termijn ook gekoppeld moeten worden aan grondfotografie. “In mijn ideaalbeeld signaleren we over een paar jaar een lekkage nog voordat het een lekkage is”, zegt Dirk Huibers van Octo. “Dan hoeft een huurder geen melding te maken, gaat er direct een belletje rinkelen bij een aannemer of gevelbouwer en kan hij een bijna-lekkage repareren voordat de schade groter wordt.” Huurdeman vult aan: ”Dit betekent ook voor het gevelonderhoud dat er in de toekomst op een heel andere wijze gewerkt gaat worden. Een gebouw wordt continu gemonitord. Hiervoor zullen we in dit project ook nieuwe sensoren ontwikkelen. Hierdoor kun je onderhoud zeer nauwkeurig voorspellen. Geen onderhoud als het al te laat is, maar preventief onderhoud.” “Maar”, vervolgt Huibers, “zo ver zijn we nog niet, we zullen eerst de beelden moeten vertalen in informatie en daar analyses op los laten.”

Opschalen

Ook zal onderzocht moeten worden wat er nodig is om deze drone inspecties op te schalen naar wijkniveau en hoe dit zo goed en efficiënt mogelijk kan. “We overleggen met wetgevende instanties over wat er allemaal nodig is om dit breed toe te passen”, zegt Huibers. “Van alle pilotvluchten hebben we goed vastgelegd wat er gebeurd is en dat evalueren we. Om vervolgens verbeteringen te kunnen aangeven die we in een volgende fase weer kunnen meenemen. Na de eerste pilots zijn we vooral heel positief over de resultaten. De vluchten zijn veilig verlopen, de drones maken uitstekende foto’s en ze bleven goed hangen met windkracht vijf. We maken technisch gezien hele grote stappen, groter dan we hadden durven denken.”

Dit project komt mede tot stand door steun vanuit Kansen voor West II, EFRO subsidie.

Eerste akkoord inzet drones in stad

Foto-Aeroscan-1-kopiëren
Lees het gehele artikel

Aeroscan, één van de drie partners in het FaSA project, mag als eerste bedrijf in Nederland inspecties van bouw en vastgoed met drones uitvoeren in stedelijk gebied. In samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport is een werkwijze overeengekomen om deze toepassing te gaan testen in de praktijk. Inspecties uitvoeren met drones in stedelijk gebied was tot voor kort onmogelijk vanwege strikte regelgeving omtrent inzet van drones.

FaSa staat voor ‘Façade Service Applicatie’. De VMRG is samen met Aeroscan en OCTO initiatiefnemer voor de ontwikkeling van deze applicatie. Samen met 39 partners ontwikkelen zij in een door de EU gesubsidieerd traject een platform, dat de fysieke vastgoedmarkt innoveert door inzet van digitale middelen als sensoren, drones en kunstmatige intelligentie. Met de Façade Service Applicatie kan op een objectieve manier continu inzicht worden geboden in de technische en esthetische prestaties van gevels van woningen en bedrijfsgebouwen.

Digitaliseren
Om inspecties van bouw en vastgoed objectiever, nauwkeuriger en op grotere schaal mogelijk te maken, wordt er gewerkt aan een oplossing waarbij drones ingezet worden om gevels en daken te digitaliseren. De analyse van het vastgoed kan vervolgens digitaal uitgevoerd worden, waarbij ook nieuwe technieken zoals beeldherkenning en kunstmatige intelligentie ingezet worden.

Dronetechnologie
Er is nu een werkwijze tot stand gekomen waarbij voorafgaand uitgebreid onderzoek is gedaan naar veiligheid, privacy en de impact van dronetechnologie op de omgeving. Op basis van dit scenario zullen diverse testomgevingen gecreëerd worden waarin bewoners en eigenaren van vastgoed betrokken zijn bij de vluchtuitvoering. Dit unieke project maakt deel uit van een ontwikkeling in de Europese Unie waarbij specifieke toepassingen van dronetechnologie en de meerwaarde hiervan voor de maatschappij onderzocht worden. De onderzoeksresultaten uit de praktijk zullen input vormen voor het tot stand komen van uniforme regelgeving binnen Europa rondom de inzet van drones.

De activiteiten van het FaSA project worden uitgevoerd binnen de gemeente Den Haag. Dit project komt mede tot stand door steun vanuit Kansen voor West II, EFRO subsidie.   

 

Nieuwe applicatie FaSA voorspelt onderhoud aan gebouwen

AEROSCAN_Scan_Visual_Blur-kopiëren
Lees het gehele artikel

Om alle gebouwen en (corporatie)woningen in de toekomst goed te onderhouden zijn innovatieve oplossingen nodig. VMRG, OCTO en Aeroscan ontwikkelen samen met 39 publieke en private partijen de ‘Façade Service Applicatie’ (FaSA); een platform dat de fysieke vastgoedmarkt innoveert door inzet van digitale middelen als sensoren, drones en kunstmatige intelligentie. Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft besloten dit project te subsidiëren uit het subsidieprogramma ‘Kansen voor West’.

Met deze applicatie wordt niet alleen de huidige staat van gebouwen in kaart gebracht, maar ook het toekomstig onderhoud met behulp van slimme algoritmes voorspeld. De corporaties die bij de ontwikkeling van FaSA zijn betrokken zien de applicatie als een manier om de betaalbaarheid van woningen te vergroten vanwege lagere onderhoudskosten. Daarnaast maakt deze technologie het volgens de gevelindustrie mogelijk om de waarde van vastgoed over een langere termijn nauwkeuriger te bepalen. Dit is van belang voor het hergebruiken van producten en grondstoffen in een circulaire economie.

De gemeente Den Haag is blij met de samenwerking van onderwijsinstellingen uit deze regio. Wethouder Bruines van de gemeente Den Haag: “Innovatieve startups die niet alleen nadenken over technologische vooruitgang, maar ook kijken naar de impact van innovatie op een betere wereld zijn erg inspirerend. FaSA heeft in een vroeg stadium het onderwijs erbij betrokken om een betere aansluiting te vinden tussen een veranderende arbeidsmarkt – door bijvoorbeeld digitalisering – en de noodzakelijke vernieuwing binnen het onderwijs. Hier kan de hele stad van profiteren.”

In het subsidieprogramma Kansen voor West hebben de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en de Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) hun krachten gebundeld, zodat de Randstad uitgroeit tot één van de economisch sterkste grootstedelijke regio’s in Europa. De subsidie van Kansen voor West komt uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De volgende partijen zijn betrokken bij FaSA: VMRG, OCTO , Aeroscan, Alkondor Hengelo, Hermeta Gevelbouw, TGM, Schipper Kozijnen, Rollecate Groep, ASK Renovatie, PHB Advice & Projectmanagement, Fortron, Gevelbeheer Nederland, De Haan Westerhoff, NeroQom, Vereniging ION, Koers, Heembouw, Lockhorst, van der Meijs, Hemubo, AkzoNobel, Kawneer, Schüco, Hueck Aluminium Profieltechnieken, Aluprof, Reynaers, Hydro Building Systems, Kleurrijk Wonen, Talis, Poort 6, Woonlinie, WoonFriesland, de Alliantie, Mitros, Staedion, de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Nimeto Utrecht en Kennis Centrum Gevelbouw.