Tagarchief: Aluminium ramen & deuren

Je kan duurzaam denken, maar het is nog veel belangrijker om duurzaam te doen

HYDRO1_1889510_hydro-electric-power-2
Lees het gehele artikel

Bij Hydro, moederbedrijf van SAPA, denken ze daarom niet alleen duurzaam, maar doén ze ook al geruime tijd duurzaam. De wereldwijde markleider in aluminium oplossingen wil graag een meer leefbare samenleving creëren dankzij een aanzienlijke beperking van de CO2-voetafdruk bij de productie en het hergebruiken van aluminium uit end-of-life producten. Zo worden de schuiframen en vliesgevels van het merk SAPA geproduceerd uit Hydro CIRCAL 75R post-consumed materiaal. Hydro REDUXA pre-consumed materiaal met uiterst lage CO2-footprint vormt de basis voor de ramen en deuren in het gamma.

Hydro is één van de grootste producenten van primair aluminium en een belangrijke Europese leverancier van geëxtrudeerde producten, onder meer aan klanten in de bouwsector. Het moederbedrijf van het merk SAPA kiest er bewust voor om geen materialen te gebruiken die schadelijk zijn voor het milieu en ook de CO2-uitstoot tijdens het productieproces wordt extreem laag gehouden. 

“We merken dat onze maatschappij geteisterd wordt door de zogenaamde ‘labelziekte’. Bij Hydro geloven we sterk in labels en certificaten, bijvoorbeeld Cradle-2-Cradle (C2C), maar dan alleen als de klant ook weet wat hij daarvoor krijgt”, vertelt Roger Cremer, country manager Benelux voor het merk SAPA. 

Voor de productie van bijvoorbeeld de vliesgevelsystemen en schuiframen van SAPA wordt gebruik gemaakt van Hydro CIRCAL 75R ‘post-consumed’ materiaal. (Beeld: Halvor Molland)

“Bovendien ben ik ervan overtuigd, dat men het lekkerste brood nog altijd rechtstreeks bij de warme bakker koopt. Hydro maakt ook het primair aluminium voor de productie van zijn profielen. Aangezien dat productieproces heel wat energie vergt, hebben we de laatste jaren fors geïnvesteerd om onze productiefaciliteiten te optimaliseren en de CO2-voetafdruk gevoelig te reduceren. Vanaf het derde kwartaal van vorig jaar passen we voor de productie van onze ramen en deuren Hydro REDUXA pre-consumed of nooit eerder gebruikt aluminium toe, een legering met een footprint van 4,0 kg CO2 per kg geproduceerd aluminium – een kwart van het wereldwijde gemiddelde. De profielen van de schuiframen en vliesgevels worden dan weer geproduceerd uit Hydro CIRCAL 75R, met name aluminium dat voor minimaal 75 % uit post-consumer schroot bestaat en een voetafdruk van slechts 2,3 kg CO2 per kg aluminium heeft.”

Post-consumed aluminium

Hydro maakt dus ook gebruik van ramen, deuren en vliesgevels van gebouwen die op het einde van hun levensduur gekomen zijn om nieuwe aluminium bouwsystemen te vervaardigen. Daarvoor wordt slechts 5% van de energie verbruikt, die nodig is voor primaire aluminiumproductie en ook de CO2-uitstoot wordt aanzienlijk gereduceerd. 

“We weten dat 200 miljoen ton aluminium in gebouwen overal ter wereld aanwezig is. Aluminium heeft het eeuwige leven en kan eindeloos opnieuw gebruikt worden zonder verlies van kwaliteit en eigenschappen. Daarom hebben we geïnvesteerd in twee recyclagelocaties in Europa, respectievelijk in Dormagen (Duitsland) en Clervaux (Luxemburg), die gefragmenteerd, gesorteerd en bewerkt post-consumer schrootafval uit de bouw opnieuw in omloop brengen. Dankzij de revolutionaire behandeling van het aangeleverde schroot is de kwaliteit van het Hydro CIRCAL 75R post-consumed materiaal identiek aan die van primair aluminium”, licht Cremer toe. 

Aluminium kan eindeloos gerecycleerd worden. Het schroot wordt gesorteerd, gesmolten en verwerkt in de eigen productiefaciliteiten van Hydro in Clerveaux en Dormhagen. (Beeld: Halvor Molland)

“In eerste instantie werd deze legering gebruikt voor de productie van de NRGY 62 en Elegance 52 vliesgevelsystemen. In het voorjaar van 2020 zijn we ook gestart met de productie van schuiframen uit de reeksen Confort Smartline en Confort 160 op basis van post-consumed aluminium. We merken dat architecten, al dan niet op vraag van de opdrachtgevers, meer en meer circulaire producten in hun lastenboeken voorschrijven. SAPA kan hen gepaste oplossingen aanbieden.”    

Klimaatneutraliteit is het actiedoel

iStock-1179171064
Lees het gehele artikel

Het geeft verder gestalte aan haar huidige activiteiten en zet tegelijkertijd sterk in op het vlak van milieu en samenleving wat zich vertaalT in het opzetten van duurzame doelstellingen.

In het belang van toekomstige generaties en de natuur moet de industrie­ – in het bijzonder de bouwsector – meer betrokken worden bij de ‘strijd voor een betere toekomst’. Volgens onderzoeken van The World
Economic Forum en Boston Consulting Group (2021) is  de bouwsector verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde emissie van broeikasgassen. In het kader van de aangekondigde strategie zet Aluprof meer in op activiteiten ter promotie van duurzame ontwikkeling. Onder de vele verplichtingen van het bedrijf onderscheiden zich vooral de milieu- en sociale doelstellingen: de Cradle to Cradle-certificering en de verdere verbetering van de productieprocessen (als onderdeel van het milieu­managementsysteem ISO 14001).

Het bedrijf implementeert tal van initiatieven om elke negatieve impact van de bedrijfsactiviteiten op het milIeu te reduceren. Aluprof heeft de koolstofvoetafdruk van zijn producten in kaart gebracht en enkele duurzaamheidsverplichtingen voorgesteld. Onder de vele mooie ambities van het bedrijf bevindt zich het streven om klimaatneutraal te worden.

Aluprof met oog voor het milieu

De landen van EU hebben hun ambities vertaald in de Europese Green Deal. Een van die ambities is klimaatneutraliteit die o.a. kan worden bereikt door het produceren van koolstofarme producten in onder andere een circulaire economie. Aluprof bedenkt al tientallen jaren innovatieve oplossingen die zijn gericht op duurzame bouw. De aluminiumsystemen van het bedrijf worden gebruikt in de meest prestigieuze projecten over de hele wereld. Hun graad van duurzaamheid is terug te zien in de behaalde certificaten: BREEAM, LEED, DGNB en Well. Voorbeelden hiervan zijn de Mennica Legacy Tower in Warschau, Concordia Design in Wrocław en het onlangs geopende Hard Rock-hotel in Boedapest. Het bedrijf ontwikkelt het assortiment van energiezuinige en passieve producten steeds verder. Teneinde deze producten verder te stimuleren, stelt Aluprof zich tot doel om het aandeel van zijn oplossingen in projecten met BREEAM- of LEED-certificaten tegen 2025 te vergroten met 20%.

Het idee van duurzame bedrijfsontwikkeling omvat tevens die activiteiten op het gebied van milieubescherming, veiligheid en ontplooiing van werknemers, verantwoordelijkheid voor de toeleveringsketen en betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. “Die initiatieven voeren we uit via de stichting van Grupa Kęty. Dit is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Het is onze ambitie om uiterlijk tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en de koolstofvoetafdruk tot 2025 met 15% te verminderen”, zegt Emmanuel Gregoire, Managing Director van Aluprof Belgium NV.

Bewuste keuze = lagere emissie

“Het verminderen van de koolstofvoetafdruk, zelfs op kleine schaal in uw eigen huishouden, is van groot belang. We mogen niet vergeten dat we door het maken van bewuste keuzes en het kopen van koolstofarme producten een bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu en het koolstofvrij maken van de wereld. Ieder van ons kan proberen zijn persoonlijke koolstofvoetafdruk te verkleinen. Alleen al door het aanpassen van een paar gewoonten kan onze invloed op het milieu een stuk positiever worden. Het loont de moeite om bijvoorbeeld ecologische producten te kiezen en aandacht te besteden aan de certificaten van de producten die u koopt.”

In het geval van Aluprof heeft de berekende koolstofdioxide-emissie per ton producten een zeer lage waarde: 2,79 tCO2e voor emissiearme aluminium staven die worden geproduceerd in de fabrieken van Kęty op de productielijnen LOW CARBON KęTY. Ter vergelijking: de productie van 1 ton primair aluminium in de wereld gaat gepaard met een gemiddelde uitstoot van 16,7 tCO2e: bijna zes keer zo hoog. Deze lage emissie werd bereikt door het gebruik van een modern machinepark in het fabricageproces en een hoog gehalte aan secundaire grondstoffen – gerecycleerd aluminiumschroot op een niveau van gemiddeld 65%.

Aluprof heeft zijn producten bovendien onderworpen aan een onafhankelijke milieuverificatie door het Instituut voor Bouwtechnieken dat milieuverklaringen heeft ontwikkeld, de zgn. EPD’s (Environmental
Product Declaration).

“We strijden samen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energie-efficiëntie in de bouw te vergroten. We weten ook hoe belangrijk het is om te recycleren en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Al onze activiteiten zijn in lijn met de uitgangspunten van de Europese Green Deal en de visie op Duurzame Ontwikkeling van de Wereld”, voegt Emmanuel Gregoire, Managing Directorvan Aluprof Belgium NV hier aan toe.

Wereldspeler in aluminium verandert logo

De uitvoering van de nieuwe langetermijnstrategie van Aluprof SA gaat ook gepaard met een rebranding. Het nieuwe logo is hedendaagser en aangepast aan de huidige en toekomstige trends. Het drukt onze kracht voor innovatie, decennialange ervaring en uiterste zorg voor het milieu uit. 

”Ik ben ervan overtuigd dat, als we allemaal samenwerken, we erin zullen slagen een betere toekomst op te bouwen voor onze planeet, onze sector en voor de toekomstige generaties”, benadrukt Tomasz Grela, CEO van Aluprof S.A. Het vernieuwde logo wordt aangevuld met de slogan ‘Laten we bouwen aan een betere toekomst’ wat – zoals intussen wel blijkt – dus de meest voorname ambities van het bedrijf omvat.