Tagarchief: brandwerend

Brandwerende systemen van ALUPROF

mb-78ei_brandwerende-scheidingswandsysteem-zonder-stijlen_aluprof-kopieren
Lees het gehele artikel

Glazen gebouwen maken indruk dankzij de opvallende aluminiumsystemen. Een solide profielconstructie, glanzende ramen en een strakke, moderne architectuur zorgen voor een bijzonder resultaat. De firma ALUPROF levert bij tot dergelijke projecten, die ieders aandacht trekken door hun uiterlijk en onberispelijke esthetiek. Hier dragen ook onze brandwerende systemen sterk toe bij.    

Aluminium wint aan populariteit in de hedendaagse bouw. Dit komt voornamelijk door zijn eigenschappen: bovengemiddelde bestendigheid, vervormbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast kan het metaal behandeld worden wanneer het wordt toegepast in corrosieve omgevingen. Met aluminium brandwerende systemen van ALUPROF kunnen er brandveilige zones worden gecreëerd die de juiste omstandigheden bieden voor de bescherming alsook evacuatie van personen. De vuurbestendigheid schommelt, naargelang wat is vereist, tussen EI15 en EI120 voor verticale constructies, zowel raam/deur- als vliesgevelsystemen.

Brandwerende systemen steeds populairder

De almaar strenger wordende bouw- en brandveiligheidsnormen vormen één van de grootste uitdagingen voor de hedendaagse architect, bouwheer, producent en installateur. Zodoende dienen brandwerende systemen voortdurend te worden geïnnoveerd. Hun ontwikkeling is zowel gebaseerd op een uitbreiding van de vuurbestendigheidsklasse, een verruiming van de constructiemogelijkheden alsook het optimaliseren van techno­logische processen en zodoende het productie– en assemblageproces

In constructies van compartimenteringen en branddeuren wordt meestal gebruik gemaakt van thermo-isolerende profielen. Deze isolatie is op zich niet zozeer van grote invloed op de brandwerendheid, maar het gebruik van thermische afstandhouders zorgt ervoor dat een dergelijk systeem niet alleen geschikt is als binnentoepassing maar ook voor de buitengevel. Dankzij toepassing van brandwerende vulling, geschikte accessoires en beslag kunnen sommige standaard wand- en deursystemen omgevormd worden tot brandwerende oplossingen. Deze oplossingen voldoen meestal aan de normen van de betreffende EI-klasse. De profielen worden dus zodanig ontworpen opdat de geldende normen van kracht zijn.

Hoe heeft ALUPROF dit bedacht?

Eén van de populairste brandwerende systemen is ALUPROF MB-78EI. Dit profiel heeft 3 kamers, waarvan de middelste thermo-isolerende eigenschappen heeft. Er kunnen twee soorten brandwerende vulling worden toegepast, namelijk type GKF en CI, die naar gelang de samenstelling en het aantal kamers dat ermee gevuld is, kunnen zorgen dat klasse EI15 tot zelfs EI90 wordt bereikt. Deze constructie is zeer bestendig en maakt het vervaardigen van wanden en deuren van grote omvang mogelijk.

Daarnaast is het systeem ook buitengewoon esthetisch – niet enkel door zijn symmetrie – maar ook vanwege de ruime keuze aan beslag, sloten, sluiters en andere accessoires. Het systeem MB-78EI vormt ook de basis voor andere interessante constructies, zoals MB-78EI DPA automatische schuifdeuren in de klassen EI15 en EI30, evenals de MB-118EI binnenwanden met klasse EI120. Voor de brandwerende systemen MB78 EI30 en MB78 EI 60 werd bij het Butgb de nodige ATG certificaten behaald: ATG3040 en ATG3039.

Een ander product op basis van MB-78EI in het assortiment tussenwanden is een doorzichtige brandwerende wand die geen glasroeden heeft. Met deze wanden kan een tusssenwand worden gemaakt zonder zichtbare verticale profielen die de afzonderlijke wandmodules scheiden. Bovendien hebben ze een uitstekende brandwerendheid (EI30 – EI60). Dit is mogelijk door het gebruik van een brandwerende barstende vulling die uitzet in geval van brand alsook de combinatie met onbrandbare silicone in de naden tussen de glasbladen dewelke slechts 4 mm breed zijn. Met het roedeloze wandsysteem MB-78EI kunnen worden vervaardigd tot wel 3,6 m hoog en 1,8 m breed.

Het nieuwste systeem MB-86EI is bedoeld voor het vervaardigen van opengaande ramen met brandklasse EI30 volgens de norm EN 13501-2+A1. Het ‘hybride’ systeem combineert zowel de eigenschappen van een raam als dat van een brandwerend geheel. De constructie voldoet aan alle voorschriften en normen op het gebied van energiezuinigheid en milieubescherming. MB-86EI brandwerende ramen worden gekenmerkt door een goede thermische en akoestische isolatie en water- en luchtdichtheid. De driekamerprofielen, waarvan het middelste deel een isolatiekamer is tussen de thermische afstandhouders, zijn 43 of 42 mm breed.

Voorbeelden van andere oplossingen op het gebied van brandwerende gevelsystemen zijn ALUPROF MB-SR50N EI en MB-SR50N EFEKT, die gebaseerd zijn op de vliesgevelsystemen en voorzien zijn van brandwerende vulling in de profielen en accessoires die functioneren in de ruimten met de vullingen, de dragende constructie en de glaslatten.

Zo verschilt deze brandwerende gevel visueel gezien niet van de basisversie. De systemen MB-SR50N EI en MB-SR50N EFEKT zijn tevens universele oplossingen: ze kunnen zowel buiten als binnen worden ingebouwd als brandwerende oplossing. Tevens kan er dakbeglazing mee worden vervaardigd in een helling van 0° tot 80° graden. Verticale en ±10° hellende gevels hebben brandwerendheidsklasse EI15 t/m EI60 en in geval van een glazen dak RE45 / REI30.

Ondanks dat er wordt voldaan aan de strenge brandveiligheidsnormen bieden deze systemen de architect toch de nodige esthetische vrijheid: in ruimtelijke constructies kunnen verticale gevelsegmenten in een hoek met elkaar worden verbonden.   

Complete range van passieve brandwerende producten

foto-1-bostik-kopieren
Lees het gehele artikel

Passieve brandveiligheid wordt zowel binnen nieuwbouw als renovatie steeds belangrijker. Het realiseren van een optimale brandwerendheid redt immers levens, beperkt materiële schade en minimaliseert zakelijke verliezen. Tegelijk zorgt een goede passieve brand-veiligheid ervoor dat een gebouw beschermd wordt, zodat het na een brand toegankelijk blijft.

De feitenreeks is voor Bostik Benelux BV, toonaangevend ontwikkelaar en producent van kitten, lijmen en PU-schuimen, aanleiding geweest om stevig in te zetten op productontwikkeling en certificering voor dit specifieke marktsegment. Dat gebeurt met Zwaluw FireProtect®, een compleet en divers aanbod van kwalitatief hoogwaardige brandwerende oplossingen voor zowel lineaire voegen als doorvoeringen.

Het juist aanbrengen van Zwaluw FireProtect® Silicone Sealant.

 

Het creëren van brandcompartimenten in een gebouw vormt een essentieel onderdeel van de passieve brandveiligheid ervan. Nick Haring, actief als Business Developer binnen het in Oosterhout gevestigde Bostik, licht toe. “Het idee hierachter is de uitbreiding van rook en vuur bij brand tot één compartiment te beperken en de uitbreiding van de brand te vertragen. Hierdoor zijn mensen in staat om het gebouw veilig te verlaten en heeft de brandweer voldoende tijd om het vuur te bestrijden.”

Primaire middelen

De basis voor een afdoende compartimentering dient te worden gelegd met dito passieve brandwerende producten. Opgenomen in de constructie van een gebouw vormen ze de primaire middelen om de verspreiding van vlammen, hitte en rook – en daarmee de door- en overslag van vuur tussen compartimenten – te beperken en de brandveiligheid enorm te vergroten. “Wanneer dergelijke producten op de juiste manier worden toegepast, wordt voldaan aan de fundamentele en wettelijke eisen van compartimentering”, aldus Haring. “Tevens dragen ze bij aan de structurele stabiliteit van het gebouw en vergroten ze de mogelijkheid om de plek des onheils snel en veilig te verlaten of te ontruimen. Want dát is en blijft het allerbelangrijkste.”

‘Rondom de aankoop  en het gebruik van Zwaluw FireProtect® informeren en adviseren we onze klanten uitvoerig’

Divers programma

Het relaas van Haring onderstreept onmiskenbaar de noodzaak van een optimale passieve brandveiligheid. Precies daarom heeft Bostik besloten om zich intensief te focussen op de ontwikkeling van een complete, volledig gecertificeerde en goedgekeurde range van passieve brandwerende producten en toepassingen. Gebaseerd op de ruime ervaring op het vlak van oplossingen voor lineaire voegen (EN 1366-4) presenteert het bedrijf dan ook met gepaste trots Zwaluw FireProtect®, een divers samengesteld programma dat tevens oplossingen omvat voor doorvoeringen (EN 1366-3).

Het juist verwerken van de verschillende producten van Zwaluw FireProtect® is van het grootste belang.

 

Perfecte oplossing

“Zwaluw FireProtect® staat voor een alomvattend assortiment brandwerende producten dat kan worden toegepast in zowel dilatatie- en aansluitvoegen als ook openingen en doorvoeringen tussen brandcompartimenten”, legt Haring uit.

“Ons uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit programma was om met behulp van de nieuwste technologie een werkende en tegelijk kostenefficiënte oplossing te bieden. Daarin zijn we perfect geslaagd. Verder zijn alle producten en toepassingen volledig in de praktijk getest en gecertificeerd volgens de laatste Europese normen. Kenmerken die we combineren met een deskundig advies en een solide begeleiding. Om tot een optimaal en maatgericht eindresultaat te komen, is het zaak de klant rondom de aankoop en het gebruik van Zwaluw FireProtect® uitvoerig te informeren en te adviseren. Ook dáárvoor hebben we alles aan boord. Van catalogi en productvoorlichting op locatie tot en met bezoeken op de bouw en how-to movies op YouTube. Als autoriteit op het gebied van brandveiligheid halen we alles uit de kast en laten we niets aan het toeval over.”