Tagarchief: Cirlinq

ReFace vereenvoudigt hergebruik in de gevelbouw

reface
Lees het gehele artikel

Op 26 augustus jl. is het project ReFace van start gegaan. Een vijftal pilots moet het proces van hoogwaardig hergebruik van gevelproducten en reststromen vereenvoudigen.

De gevelindustrie wil een positieve bijdrage leveren aan de wereld van morgen. Zij is op weg naar een circulaire geveleconomie waarin producten en materialen hergebruikt worden. Voor hoogwaardig hergebruik is het nodig om te weten wat er precies aan gevelelementen, -producten en -materialen vrijkomt en waar en wanneer. De kwaliteit moet voldoende zijn en bepaald moet worden of en hoe dit hergebruikt kan worden. In de praktijk is de juiste kennis en informatie hierover lastig te vinden. De pilotprojecten in ReFace moeten inzicht geven hoe dit beter kan.

ReFace maakt de financiële en ecologische waarde van producten en materialen uit gevels inzichtelijk met behulp van product- en materialenpaspoorten. Daarbij wordt de juiste match gezocht tussen vragers en aanbieders van producten en materialen die hergebruikt kunnen worden. Ook wordt er gekeken naar nieuwe toepassingen voor bestaande gevelproducten en reststromen uit de fabrieken.

ReFace is een samenwerking tussen Cirlinq en Excess Materials Exchange (EME). Deze samenwerking is gebaseerd op vier pijlers:

  1. Registreren van bestaande en nieuwe gevelproducten alsmede reststromen in een product- en grondstoffenpaspoort;
  2. Identificeren en volgen met behulp van identifiers (QR, NFC & RFID);
  3. Waarderen door inzicht te bieden in de financiële, ecologische en sociale impact van het hergebruikpotentieel;
  4. Verbinden door het zoeken en realiseren van een hoogwaardige match.

Bij de pilots zijn de volgende projectpartners betrokken: Hydro Building Systems, Pilkington, Panelen Holland, GEZE, Lecot, Alkondor Hengelo, VMRG, New Horizon en Alba Concepts. De pilots hebben een looptijd van 5 maanden en geven inzicht in de haalbaarheid en schaalbaarheid van de verschillende recyclings- en hergebruikopties in de praktijk. ReFace draagt bij aan een vermindering van de CO2-impact van de gevelindustrie en leidt tot een toename van hergebruik van gevelelementen, -producten en -materialen.

Link en volg je producten met Cirlinq

naamloos-1-kopieren-1
Lees het gehele artikel

De afgelopen paar jaar heeft de VMRG samen met SlimLabs en Ledger Leopard gewerkt aan de ontwikkeling van het Façade Identificatie Systeem (FIS). Op de drukbezochte VMRG Marktdag op 24 september jl. is de nieuwe naam gelanceerd van voorheen FIS: Cirlinq. Ook is hier de nieuwe website van Cirlinq gepresenteerd.

Samen met de launching customer gevelbouwers De Groot & Visser, Hermeta en Alkondor, leden, partners en marktpartijen is een platform ontwikkeld dat de verbinding legt tussen de fysieke en digitale wereld. Cirlinq is een applicatie waarmee je eenvoudig producten om je heen kunt vastleggen, volgen en delen. Dit kan zowel binnen als buiten de organisatie.

Snel de juiste informatie

Organisaties besteden veel tijd om te achterhalen waar hun producten zich bevinden. Vervolgens is het vinden van de juiste informatie over het product een tijdrovende klus. Het komt zelfs regelmatig voor dat de juiste informatie helemaal niet meer voorhanden is. Als hergebruik van producten overwogen wordt, is het juist van belang om de conditie van het product te weten. Als dit niet bekend is, verdwijnt het product als afval. Cirlinq volgt de producten gedurende de hele levenscyclus.

Draagt bij aan circulaire economie

Cirlinq geeft up-to-date informatie over gebouwen, producten, materialen en grondstoffen gedurende de hele levenscyclus. Dit leidt tot minder verrassingen, lagere kosten en comfortabeler gebruik. Bovendien kan productonderhoud veel gerichter en efficiënter plaatsvinden, wat de levensduur verlengt en daarmee bijdraagt aan een circulaire economie.  

Het platform zal vanaf januari 2020 operationeel zijn. Heeft u nu al interesse in Cirlinq, geef dit dan aan via het contactformulier op de website www.cirlinq.nl