Tagarchief: FSB

Als er doorheen alle details één rode draad loopt: de consistente productfamilies van FSB

FSB_Cohesion_Visual_2022_01
Lees het gehele artikel

Een duidelijke en consistente vormtaal is wat architectuur tot een totaal(kunst)werk verheft. Als een gebouw zowel stilistisch als technisch stemmig is, volgt het architecturale en vormelijke basisprincipes tot in het detail. Dit concept van vormscheppende continuïteit ziet FSB als de rode draad doorheen alles wat in de architectuur samenhangt met grijpen en grepen. De consistente productfamilies van de premium-beslagfabrikant uit Brakel laten een consistente vormgeving van de meest uiteenlopende delen in het hele object toe – van deur- over raamkruk tot en met het barrièrevrije greepsysteem.

Met productfamilies die formele consequentie, tijdloze elegantie en hoogwaardige materialen samenbrengen, levert FSB een aanzienlijke bijdrage tot de realisatie van excellente architectuur. Continuïteit in het design en een tot in het kleinste detail doorgevoerde consequente vormlijn zorgen voor een duurzame opwaardering van elk object. FSB biedt architecten, binnenhuisarchitecten en opdrachtgevers een grote variatie aan producten, materialen en oppervlakken aan alsook – met behulp van speciale fabricatietechnologieën – universele vormgevingsmogelijkheden.

Voor elke deurkruk een omvattende productfamilie

De rode draad van de vormgeving volgend, wordt elk deurkrukmodel van FSB voor de meest uiteenlopende toepassingsdomeinen vervolledigd door een omvangrijke productfamilie. Hierbij staan modellen voor standaard- en profieldeuren ter beschikking die aangevuld worden met varianten voor vluchtdeuren, raamkrukken, hef-/schuifdeurgrepen, kruisgrepen, rozetloze krukken voor deuren en ramen en glasdeurbeslagen. Alle leden van een FSB-productfamilie zijn met betrekking tot vorm, functie, materiaal en oppervlak consistent en perfect op elkaar afgestemd. Uitgaande van het design van de deurkruk ontstaan tal van formele en technische uitdrukkingsvormen.

De vele functies en uitvoeringen van de verschillende producten beantwoorden aan alle eisen van het object. Zo zijn bijv. raamkrukken afsluitbaar, deurkrukken niet alleen combineerbaar met rozetten maar ook extra met zichtbaar geschroefde of gesneden rozetten en schilden – natuurlijk passend bij het design van de deurkrukfamilie. FSB-beslagen zijn er bovendien niet alleen voor standaarddeuren: schuifdeuren bijv. worden door elegante schuifdeurkommen vervolledigd – in ronde of hoekige uitvoering, afsluitbaar of niet. De variatierijkdom aan FSBproducten van de deur- over de raamkruk tot en met het barrièrevrije greepsysteem impliceert met het ErgoSystem® A100 de consequente uitrusting, ook in sanitaire ruimten.

Perfect op elkaar afgestemde producten uit een groot assortiment, zowel voor binnen als voor buiten

Het continuïteitsconcept van FSB voelt men al bij het betreden van het gebouw. Voor binnendeuren en toegangsdeuren voor gebouwen biedt FSB een passende selectie deurknopschilden, knoppen, veiligheidsbeslagen, stoot- en deurgrepen. Boven op ons veelzijdige productassortiment biedt de premium-beslagfabrikant uit Brakel de mogelijkheid om een passend ontwerp van een deurkruk om te vormen tot een uitgelezen deurkrukmodel en dit als uniek exemplaar of in grotere oplage bij FSB te laten produceren.

Alle technische uitvoeringen en varianten van een FSB-design zijn steeds consequent verkrijgbaar in hetzelfde materiaal en met dezelfde afwerking: FSB maakt al haar producten uitsluitend van aluminium, roestvrij staal en brons. Deze hoogwaardige en duurzame materialen van bewezen kwaliteit worden ofwel met hun natuurlijke gevoelsindruk ofwel met een stevige kleurlaag en coating ingezet.

Verrassend en toch duidelijk: de nieuwe productfamilie FSB 1289

FSB_1289-01320-0810_Keyvisual_01
Lees het gehele artikel

Als nieuwste product van het FSB-huis overtuigt model 1289 met zijn puristische, hedendaagse vormgeving en perfecte fabricatiekwaliteit. Het ontwerp van designers Markus Michalski en Michael Schmidt is op-tisch sober en tegelijk haptisch verrassend. De clou van het doordachte designs openbaart zich in het gebruik. De vormgeving beantwoordt hier-bij aan de hoge esthetische eisen van de klanten van de premium-bes-lagfabrikant uit Brakel.

Startpunt van de ontwikkeling van productfamilie FSB 1289 was de wens om een hedendaags design te creëren dat door een formele continuïteit met het bestaande productportfolio gecombineerd kan worden en toch met bijzondere accenten verrast. „Wij wilden een design ontwikkelen dat zich niet opdringt maar toch doorspekt is met veel details die pas in tweede instantie of als men ze gaat gebruiken, zichtbaar worden“, legt ontwerper Markus Michalski uit. Michael Schmidt knoopt hierbij aan en wijst op de authentiek beleefde duurzaamheid bij FSB: „Een belangrijk as-pect bij de ontwikkeling van de vorm was bovendien een zo ongecompli-ceerd en efficiënt mogelijke maakbaarheid. Als de processen goed door-dacht zijn, heeft men minder grondstoffen en middelen nodig.“

Al van bij de eerste aanblik betovert de deurkruk ons door haar slanke, ge-reduceerde vorm. Bij het grijpen streelt de welving van de kruk de binnen-kant van de hand op een aangename manier en wordt ergonomisch ge-bruik mogelijk. Vanuit vormstandpunt spreekt het ontwerp van Michalski en Schmidt aan met zijn sobere maar innovatieve ontwerp: „Het was onze bedoeling om de strenge belijning te doorbreken“, aldus Markus Mi-chalski. „Geen enkele lijn in ons ontwerp loopt recht of is het resultaat van een constructie. Van klassieke radiussen is geen sprake. Wij hebben altijd met bogen gewerkt. Bogen bouwen spanningen op, lijnen zijn daarente-gen statisch.“

Consequente continuïteit voor de meest uiteenlopende toepassingen

Centraal bij alle productfamilies van FSB staat – over alle toepassingen heen – naast een hoogkwalitatieve productie altijd ook een vormelijke continuïteit. Zo is ook het nieuwste ontwerp FSB 1289 beschikbaar als klassiek model voor standaard- en profieldeuren. Bovendien vervolledigen varianten voor vluchtdeuren, een raamkruk, een hef-/schuifdeurgreep, een kruisgreep, gereduceerde rozetloze krukken voor deuren en ramen, een glasdeurbeslag en een deurkruk met vergrendelfunctie de productfa-milie.

De nieuwe collectie harmonieert bijzonder goed met de inbouwkommen (FSB 42 4260 – 42 4265) en deurkrukken (FSB 66 6550 – 66 6552), waarvan de vormgeving in de nieuwe producten stemmig opgepikt wordt. Niet in het minst overtuigt het nieuwe model ook als toepassing in sa-nitaire ruimten: de producten van de barrièrevrije collectie ErgoSystem® A100 passen qua kleur en vorm ideaal bij de nieuwkomers. Zo maakt FSB eens te meer de stemmige uitrusting mogelijk in alle toepassingsdomei-nen.

De productfamilie FSB 1289 is verkrijgbaar in de afwerkingen aluminium gepolijst natuurkleurig geëloxeerd (0105) en aluminium gestraald zwart geëloxeerd (0810). Bijkomende afwerkingen zijn eveneens op aanvraag verkrijgbaar.

Jasper Morrisons eerste opdracht voor de industrie wordt meteen een bestseller – een wegbereider voor zijn „super normaal“-designbenadering

FSB_1144_Reconcieved_Classics_2022_10
Lees het gehele artikel

Zijn ontwerpen doen vertrouwd aan, scheppen vertrouwen en zijn ge-bruiksgeoriënteerd. Ze zijn formeel tot hun essentie teruggebracht maar toch niet koel-minimalistisch: zoals vermoedelijk geen andere heden-daagse meubel- en productontwerper slaagt de Brit Jasper Morrison erin om objecten duurzame relevantie te verlenen, los van modever-schijnselen en trends. Zijn ontwerphouding, die hij karakteriseert met het begrip „super normaal“, dankt hij trouwens aan de samenwerking met FSB. In 1990 presenteerde de premium-beslagfabrikant Morrisons herinterpretatie van een ontwerp van Johannes Potente uit de jaren 1950. De deurkruk FSB 1144 werd plots een bestseller en markeerde het uitgangspunt voor een hele productfamilie die vandaag tot de ico-nen van het industrieel design behoort.


Eind jaren 1980 kreeg de jonge Britse ontwerper Jasper Morrison, die toen pas zijn studio in Londen had opgericht, de opdracht om de ietwat gedateerde ontwerpen van Johannes Potente – waaronder het model FSB 1020 – te herwerken en een herinterpretatie van het klassieke hand-vorm-design te concipiëren. Morrison nam de vorm over als basis voor een nieuw ontwerp met een uitstekend handvat dat geïnspireerd is door traditionele koets- en wagenklinken. Door hun link met de Potente-model-len enerzijds en een „super normaal“ alledaags product als de wagenklink anderzijds, wekte zijn ontwerp van bij het begin vertrouwen.


Het model FSB 1144 werd voor het eerst in het voorjaar van 1990 op de internationale ijzerwarenbeurs in Keulen gepresenteerd in aluminium, op uitdrukkelijke wens van Jasper Morrison. De ontwerper apprecieerde na-melijk de natuurlijke zilveren kleurschakering van het materiaal. Naast de deurkruk omvatte de door Morrison ontwikkelde productfamilie toen al een deurknop, een kruk voor smalprofieldeuren, een raamkruk, een deur- en wandstopper, een meubelknop alsook een hoed- en mantelhaak. De deurkruk gaf Jasper Morrisson twee gezichten: het front is keilvormig, het handvat loopt uit op een brede, vlakke ronding. Afhankelijk van het per-spectief treedt net als bij een kiepbeeld dan het ene en dan weer de an-dere benadering op de voorgrond. Dat het toch een harmonisch design is, ligt aan de handig in kruisvorm met elkaar verbonden lijnen en vlakken die breukloos in elkaar overgaan en de kruk zo een swingend karakter geven. In plaats van het asymmetrische handvorm-design van de jaren 1950 koos Jasper Morrison uiteindelijk toch voor een symmetrisch ontwerp dat links-rechts-variabel inzetbaar is. Zo vereenvoudigde hij de FSB 1144 in vergelijking met het historische voorbeeld zowel product-technisch als met betrekking tot opslag en gebruik.


Het programma FSB 1144 bleek al snel een succes te zijn: in 1991 werd het bekroond met de overheidsprijs van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. In 1992 volgde dan de Duitse Federale Prijs voor Productdesign en ver-koos het Industrieforum Hannover het tot een van de tien beste producten van dat jaar.Gevraagd naar wat goed design voor hem betekent, antwoordde Jasper Morrison in een interview over het ontstaansproces van het model FSB 1144: „Twee dingen zijn belangrijk: de comfortabele bediening en het in-tuïtieve gebruik.“ De vorm van zijn deurkruk wordt zodanig gekenmerkt dat ze zich in op dezelfde manier aanbiedt aan oog en hand. Ze signaleert dat ze een gereedschap is voor het openen van de deur – niet meer en niet minder. En precies dat maakt het tot op vandaag onverdeeld succes van model FSB 1144 uit dat ondertussen verkrijgbaar is in aluminium en roestvrij staal. De productfamilie omvat momenteel deur- en raamkruk (allebei als rozetloze kruk), deurknop en profieldeurkruk. Dankzij een waaier aan afwerkingsveredelingen is de brandbreedte aan varianten groot: bij de modellen in aluminium komt met de poedercoating op ver-zoek kleur in het spel. Anodisatiekleuren zijn gebaseerd op fluweelmatte, verfijnde aluminiumoppervlakken met een heel eigen glanskarakter. De uitvoering roestvrij staal polijst ten slotte een edel en milieuvriendelijk al-ternatief voor verchroomde oppervlakken.

Herdachte klassiekers: FSB 1004. David Chipperfield plaatst geometrie centraal

_David_Chipperfield_credit_Benjamin_McMahon_03
Lees het gehele artikel

Als hommage aan de moderne tijd gaf David Chipperfield eind jaren 2000 in nauwe samenwerking met premiumbeslagfabrikant FSB vorm aan een soort omkering van het formele principe dat ten grondslag ligt aan de beroemde Gropiusdeurkruk uit de jaren 1920. Chipperfields ontwerp FSB 1004 overtuigt tot op vandaag met een duidelijk vormconcept dat beantwoordt aan alle functionele eisen. Als referentie tot het iconische ontwerp van Walter Gropius en Adolf Meyer liet de gerenommeerde Britse architect zich voor zijn gereduceerde ontwerp leiden door de strenge lijnen van de geometrie.


De historische Gropiusgreep overtuigde reeds als minimalistisch ontwerp met een focus op geometrische vormgeving. Aan een korte ronde greephals is een vierkant gehoekt bochtdeel aangebracht dat overgaat in een cirkelvormig handvat. Met de hedendaagse collectie FSB 1004 focust Chipperfield ook op geometrische vormen, maar toch verandert de herdachte uitvoering de positionering ervan: een cirkelvormige krukhals gaat over in een vierkante doorsnede die als gebogen handvat parallel aan het deurblad loopt en zich aan het einde in bovenaanzicht in een rechthoek verjongt.


Dat David Chipperfield een deurkrukprogramma vormgeeft, komt overeen met zijn begrip van architectuur op zich. Zijn team begrijpt gebouwen als setting, als globaal vormgegeven ruimten die een bijzondere plek voor mensen creëren en een podium bieden aan interacties. „Als men architectuur als setting begrijpt, dan interesseert men zich ook voor objecten die zich daarin bevinden“, aldus Chipperfield. De keuze voor de deurkrukken brengt in deze interpretatie de totale visie van het gebouw tot uitdrukking en verwerkelijkt architectuur „en miniature“. Deze benadering als basis nemend, komt het veelzijdige deurkrukprogramma in tal van projecten aan bod, bijvoorbeeld in de James-Simon-Galerie in Berlijn, het luxehotel Café Royal in Londen of de Amorepacific Headquarters in Seoul. Onlangs werden de minimalistische deurkrukken ook in het Bötzow-Areal in Berlijn gebruikt.

Het greepprogramma dat beantwoordt aan alle desbetreffende beslagnormen en bouwtechnische eisen is beschikbaar in aluminium, roestvrij staal en een warm aanvoelende bronsuitvoering. Modellen voor standaard en profieldeuren worden uitgebreid met varianten voor vluchtdeuren, een hef/schuifdeurgreep, rozetloze krukken voor deuren en ramen en een glasdeurbeslag.

FSB – Franz Schneider Brakel gaat met een nieuwe bedrijfsleiding de toekomst tegemoet: klantgericht, internationaal en duurzaam

_FSB_Management_2022_Tobias_Gockeln_Juergen_Hess_01
Lees het gehele artikel

FSB, het gerenommeerde traditiemerk uit het Oost-Westfaalse Brakel, kijkt terug op 140 jaar succesvolle bedrijfsgeschiedenis. De nieuwe bedrijfsleiders Tobias Gockeln en Jürgen Hess enerzijds en een hernieuwde strategische focus anderzijds vormen de hoekstenen waar-mee de premium-beslagfabrikant de toekomst tegemoet gaat en zowel bestaande als toekomstige klanten in binnen- en buitenland voor zich wil winnen.

Het merk FSB staat wereldwijd synoniem voor tijdloos vormgegeven en functioneel hoogwaardige systeemoplossingen voor deuren en ramen en barrièrevrije sanitaire uitrustingen van topkwaliteit – Made in Germany, Made in Brakel. Sinds de oprichting 140 jaar geleden heeft FSB steeds al haar activiteiten gericht op toekomstbestendige oplossingen. Ook nu: Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG focust – trouw aan het DNA van het bedrijf – alle krachten op competent advies en optimale ondersteuning van architecten, opdrachtgevers, planners, verwerkers en vakhandelaren in alle cruciale fasen van het bouwproces.

Een beslissende bouwsteen voor de verdere ontwikkeling is de nieuwe tandem in de bedrijfsleiding bestaande uit Tobias Gockeln (34) en Jürgen Hess (57). Bijzonder hierbij is dat begin 2021 met Tobias Gockeln na 40 jaar opnieuw een lid van de eigenaarsfamilie zijn plaats inneemt in de bestuurskamer. Met Jürgen Hess haalden de adviescommissie en de eigenaarsfamilie begin 2022 een ervaren architectuur- en designexpert en manager in huis die kan terugblikken op succesvolle haltes in aangrenzende branches.

Tobias Gockeln en Jürgen Hess hebben hetzelfde doel: actuele veranderingsprocessen actief vormgeven en FSB succesvol de toekomst binnenloodsen. „Op het solide fundament van het merk FSB, zijn hoogwaardige producten en voortbouwend op de veelzijdige competenties en de passie van het hele FSB-teams, willen wij verder schrijven aan het succes van het bedrijf. Met onze unieke oplossingen en het thema duurzaamheid voortdurend in de focus willen wij de beste partner voor onze klanten zijn“, aldus Jürgen Hess. „En verder zullen we met het innovatieve en in de toekomst nog sterker digitaal agerende merk FSB ook de jongere generaties voor onze oplossingen winnen“, voegt Tobias Gockeln nog toe.

Beide bedrijfsleiders willen er alles aan doen om FSB als werkgever voor de huidige en toekomstige medewerkers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. „Wij werken aan een modern organisatiemodel dat de medewerkers ruime speelruimte biedt om het bedrijf mee vorm te geven“, stelt Tobias Gockeln, die nog toevoegt: „De mensen en hun verbondenheid met FSB waren al altijd de belangrijkste component van ons succesverhaal – en zullen dat ook in de toekomst zijn“.

Moed tot perfectie: al 140 jaar

Lees het gehele artikel

Moed tot perfectie: al 140 jaar

​FSB staat overal ter wereld bekend als hét kwaliteitsmerk voor esthetisch en functioneel hoogwaardige deurklinken, gemaakt van hedendaagse materialen en met ambachtelijke perfectie. In haar jubileumjaar staat de firma op originele wijze stil bij 140 jaar greepcultuur. Hiervoor zijn de grootste klassiekers in een nieuw jasje gestoken, vertelt René Wolken, Algemeen Directeur van FSB Nederland. “De deurkrukken en raamgrepen zijn door ons geherinterpreteerd, herdacht en soms ook opnieuw vormgegeven, in nauwe samenwerking met internationaal gerenommeerde architecten en ontwerpers én met de moed tot perfectie.”

Sinds jaar en dag brengt de architectuur producten en designprincipes voort die tot de dag van vandaag niets van hun toenmalige actualiteit verloren hebben en daarom terecht als klassiekers worden beschouwd, aldus Wolken.

“De deurkrukken van FSB vormen hierop geen uitzondering. Ontwerpen van vroegere designstromingen inspireren steeds weer tot nieuwe ontwerpen, die overeenkomen met de toenmalige filosofie. Onder het motto ‘herdachte klassiekers’ realiseren wij talrijke modellen die in design én vormtaal duidelijk verwijzen naar onze vroegere ontwerpen of die zich, op basis van hun aantrekkelijke vormgeving, in de markt zetten als nieuwe klassiekers van het deurkrukdesign.”

‘Herdachte klassiekers’

Speciale aandacht binnen de ‘herdachte klassiekers’ is er voor model FSB 1242, waarmee de Britse architect John Pawson één van de bekendste deurkrukken uit het modernisme – de zogenaamde ‘Reichsform’ kruk van Hans Poelzig – nieuw leven inblaast. Uniek is ook model FSB 1004 van David Chipperfield, die duidelijk is beïnvloed door de voortrekkers van de nieuwe moderne stijl. Of wat dacht u van model FSB 1267? Deze bijzondere kruk is niet zomaar een replica van een ori­gi­ne­le deurkruk van Ludwig Mies van der Rohe, maar verbindt de formele intenties van zijn voorouders met de eisen van de hedendaagse architectuur. En zo zijn er nog tal van indrukwekkende voorbeelden te noemen, in zowel aluminium als RVS!

Deurkrukdesign in combinatie met toegangscontrole

Zijn het dan alleen hommages die op dit moment de klok slaan? Zeker niet! Ook in haar jubileumjaar heeft FSB aandacht voor de technieken van vandaag én morgen. Een mooi voorbeeld in dit kader is de samenwerking met SimonsVoss, vertelt Wolken.

“Binnen deze samenwerking verbinden we duurzame en toekomstbestendige elektronische sluitsystemen met de hoogste ontwerpnormen. Het resultaat is SmartHandle AX; dit populaire en bewezen digitale deurbeslag van SimonsVoss is binnenkort ook verkrijgbaar met een speciaal ontwikkelde adapter én een uitgebreid gamma FSB deurklinken. Hierdoor kunnen architecten én gebruikers profiteren van alle voordelen van een mooi deurkrukdesign en toegangscontrolesysteem.”   

Harmonisch samenspel van rechtlijnige vormen: FSB-producten plaatsen haptische accenten in het vernieuwde Baja Club Hotel, La Paz

FSB_HotelBajaClub_Mexico_Credit_Cesar_Bejar_09
Lees het gehele artikel

Gelegen aan de oeverpromenade van de ontspannen havenstad La Paz verenigt het gerestaureerde hotel Baja Club van de Mexicaanse ondernemersgroep Grupo Habita traditionele elementen van een villa in koloniale stijl met moderne architectuur en voor het land typische kleur- en materiaalaccenten. Speciaal geselecteerde greepmodellen van FSB plaatsen in warm aandoende bronzen uitvoeringen bijzondere highlights en overtuigen met hun gereduceerde vormgeving. Beslagen van de reeks FSB 1004 naar een ontwerp van David Chipperfield verenigen ter plaatse topkwaliteit en een bijzondere haptische beleving voor de hotelgasten.

Gefascineerd door de vraag hoe het oude met het nieuwe verbonden kan worden, creëerde architect Max von Werz met het Baja Club Hotel in het Mexicaanse La Paz een plek die duidelijk refereert aan vervlogen tijden. De stralend witte laagbouw in koloniale stijl wordt vandaag uitgebreid met een trapsgewijs aangelegde nieuwbouw van vier verdiepingen. Het oude en nieuwe gebouw voegen zich samen als twee L-vormige gebouwen en omsluiten in hun midden een groene binnentuin. Een sculpturale wenteltrap binnenin verbindt de verschillende delen van het hotel met elkaar. Van hieruit bieden de terrassen een adembenemend zicht op zee. Terwijl de buitenkant minimalistisch elegant werd vormgegeven, slaan de door de Franse binnenhuisarchitecten van bureau JAUNE vormgegeven binnenruimten bruggen naar de Mexicaanse bouwtraditie en ambachten: de kleurschakeringen van het hotel verwijzen naar de oorspronkelijke details van het pand, alsook de ambachtelijk gemaakte terrazzo-tegels, het traditionele houtvakwerk of de mondgeblazen glazen verlichting met transparante en barnsteenkleurige accenten.

Producten van FSB werden in het project op verschillende plaatsen ingezet als gepointeerde, optische accenten. Gekozen als brons-uitvoeringen passen de deur- en raambeslagen van de productreeks FSB 1004 met hun warme kleurschakering en met hun licht gepatineerde, gewaxte oppervlakken ideaal bij de levendige, Mexicaanse materialen die het project kenmerken. „De hotelgasten kunnen de buitengewone kwaliteit en edele materialiteit ontdekken en vormelijk voelen“, aldus de architect die het ontwerp van David Chipperfield voor de gerenommeerde Brakelse beslagfabrikant verder nog beschrijft als „tijdloos en geraffineerd“. FSB 1004 is gebaseerd op een duidelijk formeel concept dat aan alle functionele eisen beantwoordt en overtuigt door zijn logische duidelijkheid. Met hun gereduceerde vormgeving en warm aanvoelende materialiteit vervolledigen de ingebouwde beslagen het totaalconcept van het hotel Baja Club perfect tot in het kleinste detail.

Consistente vormgeving tot in het kleinste detail: objectfamilie FSB 1285 nu ook met passende accessoires

FSB_1285_numeral
Lees het gehele artikel

Sobere elegantie ontmoet een slanke gestalte: uit de samenwerking tussen Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG en de gerenommeerde architecten Matteo Thun en Antonio Rodriguez is in 2020 het greepprogramma FSB 1285 ontstaan. Sinds zijn marktintroductie overtuigt het ontwerp met zorgvuldig uitgewerkte details en de beste verwerkingtechnieken. Nu zet het tijdloze design zich ook verder bij een reeks accessoires – van mantelhaken over meubelknoppen tot en met nummers en een deurspion. Het programma biedt hiermee perfect op elkaar afgestemde oplossingen voor veelzijdige interieurtoepassingen.

Matteo Thun en Antonio Rodriguez hebben met FSB 1285 een objectfamilie vormgegeven die een elegante designtaal spreekt en via vele toepassingsscenario’s harmonische oplossingen mogelijk maakt. FSB 1285 biedt hierbij een herinterpretatie van verkropte deurkrukken waarbij de overgang enkel bestaat uit een lichte aanpassing van de radius tussen deurkrukhals en handvat. Het ontwerp verbindt hiermee minimalisme met zorgvuldig uitgewerkte technische details van topkwaliteit.

FSB breidt het succesvolle programma uit met nieuwe accessoires en maakt een grotere formele consistentie voor binnen- en buitentoepassingen mogelijk. Alles wat in de context van een deur onmiddellijk tot zijn recht komt, komt in aanmerking voor de nieuwe producten. In nauwe samenwerking met FSB ontstond zo een portfolio dat speciaal ontwikkeld werd voor toepassingen in hotels of businessflats waar reeds vele leden van de deurkrukfamilie worden gebruikt. De collectie werd uitgebreid met een deurspion en elegant vormgegeven deurnummers met bijhorende cijferhouders. Voor interieurtoepassingen bestaat de reeks met mantelha-ken in drie verschillende uitvoeringen en een bijhorende meubelknop. Al meteen vanaf het eerste contact met een kamer bepalen de nieuwe producten van de reeks hoe het hele bouwwerk eruitziet.

Naast de nieuwe accessoires staan in de productfamilie FSB 1285 deur-krukken voor profiel-, houten en glazen deuren, deurkrukken voor nooduitgangsafsluitingen volgens DIN EN 179, klassieke raamkrukken en rozet-loze raam- en deurkrukken alsook een deurknop voor profieldeuren voor u klaar. Het hele programma is verkrijgbaar in aluminium en voorbereid voor de FSB ASL® en AGL®-lagertechniek.

Noviteiten in deur- en raambeslag: Minimalistisch, elegant én functioneel

FSB-1287_Krankenhausmilieu_mit-Mundschutz_Tür-geöffnet(ENT_ID kopiëren
Lees het gehele artikel

Zowel architecten als aannemerspartijen grijpen graag naar de beslagproducten, die in een breed aanbod materialen, vormen én kleuren beschikbaar zijn en aan alle moderne bouweisen en hoge designcompetenties voldoen.

“Als organisatie innoveren én optimaliseren we ons beslagprogramma continu”, vertelt René Wolken, Algemeen Directeur van FSB Nederland. “Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze ergonomische en hygiënische krukken en opzetstukken. Als directe reactie op de coronapandemie hebben wij een kunststof opzetstuk geïntroduceerd, die eenvoudig op 95% van de deurkrukken gemonteerd kan worden en waarmee ook zwaardere deuren zonder hand-/huidcontact geopend en gesloten kunnen worden. Het idee is vervolgens verder uitgewerkt in een ergonomisch gevormde RVS deurkruk met een onzichtbare antibacteriële coating, waardoor
organismen zoals bacteriën en organisch vuil direct worden afgebroken. De antibacteriële deurkruk voor onderarmbediening is niet alleen ontwikkeld voor ziekenhuizen en zorginstellingen, maar geschikt voor alle veelgebruikte binnendeuren.”

De rozet met geïntegreerde vergrendelfunctie in combinatie met de deurkruk van designer John Pawson.

‘Less is more’

Volledig volgens de trend ‘less is more’ heeft FSB bovendien haar assortiment rozetloze raam- en deurkrukken uitgebreid. In samenwerking met de bekende designers John Pawson en Matteo Thun zijn nieuwe deurkrukmodellen en uitvoeringen ontwikkeld, vertelt Wolken. “De deurkruk van John Pawson onderscheidt zich door een eenvoudig en industrieel design en is nu leverbaar in brons, aluminium en RVS. De kruk van Matteo Thun daarentegen heeft een wat elegantere en rondere vorm, met een wat breder oppervlak.” Beide deurkrukken kunnen naar wens met een rozet, schild, smalschild of rozetloos worden uitgevoerd, vertelt hij. “De rozetloze deurkrukken zijn zowel geschikt voor deuren als ramen en compatibel met diverse onderconstructies (glas, hout, …), waarmee een hoogwaardige en eenduidige esthetiek in iedere ruimte wordt geborgd.”

De deurkruk van Matteo Thun kenmerkt zich door een elegante en ronde vorm met een wat breder oppervlak.

Deurkrukrozet met vergrendelfunctie

Voor situaties waarin de minimalistische trend, comfort, functionaliteit en privacy hand in hand moeten gaan, biedt FSB tevens een nieuwe rozet­design met geïntegreerde vergrendelfunctie. 

“De nieuwe vergrendelfunctie bevindt zich aan de binnenzijde van de deur”, aldus Wolken. “Met slechts één simpele druk op de ingebouwde drukknop wordt de vergrendeling vastgeklikt en het gebruik van het slot geblokkeerd. Vergelijkbaar met een balpen, wordt met een nieuwe druk op de knop de deurkruk ook weer vrijgegeven. De rozet met geïntegreerde vergrendelfunctie is uitstekend geschikt voor toiletten en badkamers, maar ook voor kantoor- en vergaderruimtes waar vergrendeling (soms) gewenst is. Een kleurenschijf en de positie van de drukknop in de rozet informeren gebruikers of de deur geopend of gesloten is.”

De FSB deurkrukken met vergrendelfunctie zijn verkrijgbaar met een ronde en hoekige rozet, in aluminium, RVS en brons. Naar wens kan de nieuwe functie met tal van deurkrukdesigns gecombineerd worden.    

De deurkrukfamilie FSB 1271 wordt bekroond met de „ICONIC AWARD 2020: Innovative Architecture – Best of Best”

fsb_1271_door_handle_bb_stainless_steel_room
Lees het gehele artikel

De „ICONIC AWARD: Innovative Architecture – Best of Best“ gaat dit jaar naar het Frankfurtse Architectenbureau KSP Jürgen Engel Architekten voor het ontwerp van de deurkrukreeks FSB 1271.

Deze internationale prijs wordt jaarlijks door de designraad uitgereikt voor uitmuntende, globale architectuur en ruimtevormgeving. Met het programma FSB 1271 presenteert het merk FSB consequente designmogelijkheden voor alle domeinen van moderne bouwwerken. Architect Jürgen Engel ontwikkelde een nieuwe productfamilie deur- en raamkrukken die zich consequent richten op de noden van de moderne projectbouw. Bijzonder hierbij is dat de profieldeurkruk, die in principe een verkropte vorm heeft, zich optisch amper onderscheidt van de andere beslagen uit de productreeks.

FSB 1271

In de zin van het architectuurconcept dat er een evenwicht moet zijn tussen stedenbouwkundige maatstaven en intereurdetails , volgt Jürgen Engel met het design FSB 1271 zijn globale designstandaards. Met het contrast van een lichtgolvend-vlakke voorkant en de zacht-geronde binnencontour verenigt het programma geometrische precisie en maximaal comfort voor de hand. De vormgeving van de productreeks is grondstofvriendelijk geoptimaliseerd. Het grijpvolume blijft ronduit aangenaam: ook zware deuren van groot formaat kunnen makkelijk worden geopend en de noodzakelijke stalen kern is bij vuurbestendige aluminiumkrukken voldoende gecoat.

Hierbij springt vooral het bijna identieke vormgevingsprincipe van deurkruk, venstergreep en profieldeurkruk in het oog. Deze laatste is beschikbaar zonder typische verkropping of waarneembaar verstek. Met de nieuwe, stringente creatie FSB 1271 levert de premium-fabrikant uit Brakel in hoge mate consequent design in alle soorten hedendaagse bouwprojecten. De deur- en venstergrepen beantwoorden hierbij aan alle relevante normen, zoals de inbouwmogelijkheid volgens DIN 31001.

Het productrepertoire is beschikbaar in twee materialen: duurzaam en robuust in solide roestvrij staal alsook in geëloxeerd aluminium in verschillende oppervlakken, wat een avantgardistische, zachte en warme haptiek mogelijk maakt.

FSB 1271

Met de „ICONIC AWARDS: Innovative Architecture“ bekroont de designraad visionaire gebouwen, innovatieve producten en duurzame communicatie uit alle architectuurgeledingen, de bouw- en immobiliënbranche alsook de productie-industrie. In vijf categorieën en een bovenliggende rubriek worden inzendingen bekroond met de labels „Selection“ en Franz Schneider „Winner“. Uitmuntende inzendingen worden bekroond met de speciale erkenning „Best of Best“.

Over FSB

FSB staat overal ter wereld synoniem voor esthetisch en functioneel hoogwaardige beslagoplossingen voor deuren en ramen, elektronische toegangsoplossingen en barrièrevrije sanitaire uitrusting. Architecten en bouwheren grijpen bij voorkeur naar producten uit Brakel omdat ze bij FSB bovendien een uitgesproken begrip terugvinden voor moderne bouweisen en hoge designcompetentie: alles wat in het interieur samenhangt met grijpen en grepen, wordt vanuit één hand bediend.

FSB deurkrukbevestiging voor onderarmbediening

Lees het gehele artikel

Handloze bediening van deuren om virusoverdracht te minimaliseren

Het wordt vooral duidelijk in tijden van de aanhoudende pandemie van COVID 19 hoe belangrijk het op mondiaal niveau is om gedeelde contactgebieden te minimaliseren. Als premium fabrikant levert FSB hoogwaardig raam en deurbeslag „made in Germany“. Wij hebben een innovatieve oplossing voor het “handloos” openen en sluiten van deuren door bediening met de onderarm, namelijk de FSB deurkrukbevestiging voor onderarmbediening.

Door het vele publieke verkeer in openbare gebouwen is er een risico op de overdracht van virussen, bacteriën en multiresistente pathogenen.

Potentiële kiemdragers zijn meestal objecten die regelmatig worden aangeraakt, vooral de deurkrukken zouden ernstig worden besmet.

Dit is niet alleen duidelijk in zorginstellingen maar ook in kantoren of medische praktijken – kortom op alle plaatsen waar regelmatig veel (publiek) verkeer plaatsvindt.

De FSB deurkrukbevestiging voor onderarmbediening wordt over de bestaande deurkruk geschoven en gemonteerd met twee schroeven. Het bedieningsvlak bevindt zich boven op de deurkruk. De deur kan nu gemakkelijk en veilig geopend en gesloten worden met de onderarm.

Er is geen direct contact tussen de hand en de deurkruk. „Onze klanten en gebruikers weten niet zeker of er virussen zijn die via de deurkrukken worden overgedragen”, zegt Jochen Bauer, algemeen directeur van FSB.„We spelen in op de groeiende vraag om deuren zonder handen te kunnen openen en sluiten.“

Met deze speciale oplossing positioneert FSB zich opnieuw als sterke partner in betrouwbare producten, zelfs in zulke moeilijke tijden als de huidige situatie. Design is voor FSB altijd een bewuste houding; design geeft vorm aan denken en doen en bepaalt de nieuwste productontwikkelingen die rechtstreeks verband houden met de huidige ontwikkelingen en eisen.

De FSB deurkrukbevestiging voor onderarmbediening wordt besteld via (de online winkels van) de FSB dealers, die te vinden zijn op www.fsb.de/nl/service-en-contact/verkooppunten/

Overzicht van de voordelen en eigenschappen van de nieuwe FSB deurkrukbevestiging voor onderarmbediening.

– Universeel toepasbaar voor linker of rechter deurkrukken– Te gebruiken voor alle standaard deurkrukken in vierkant of rond

– Uitvoering met een diameter of een hoogte van 18-25 mm

– inclusief schroeven en hulsmoeren voor een veilige installatie en demontage

– Aanbevolen installatie van twee delen per deur, één binnen en één buiten

 

FSB Nederland pakt door met locker- oplossingen

afbeelding-fsb
Lees het gehele artikel

Al jarenlang is FSB Nederland naast FSB ook agent van de Sächsische Schlossfabrik (SSF). Na de overname van SSF door Schulte-Schlagbaum AG (SAG), heeft FSB Nederland naast het behoud van het agentschap van SSF, ook het agentschap voor Schulte-Schlagbaum verworven voor de Nederlandse markt. Hiermee is FSB Nederland agent van raam- en deurbeslag van FSB, de sloten van SSF en daarnaast nu ook van de oplossingen van SAG.

Eén van de producten die daaronder valt is Safe-O-Tronic, al meer dan tien jaar een wereldwijd toonaangevende oplossing op het gebied van de beveiliging en toegangsmanagement van kasten, lockers en functioneel meubilair. Het sluiten en vrijgeven kan op basis van een PIN-code, met RFID technologie of een combinatie van beide. Het is mogelijk om met kaart of voorgeprogrammeerde pincode de locker te openen, bijvoorbeeld voor vaste medewerkers van een bedrijf. Het is echter ook mogelijk om gebruikers zelf een pincode voor een korte periode aan te laten maken, voor in bijvoorbeeld een sportschool.

Uniek is de extra optie waarmee, op afstand en zonder het gebruik van internet of andere communicatie, pincodes voor tijdelijke gebruikers aangemaakt worden. Het heldere, gestructureerde en functioneel georiënteerde design van de Safe-O-Tronic access kastsluitingen is perfect aangepast aan de stijl van modern functioneel meubilair. Hierdoor is deze innovatie veelzijdig toepasbaar in bijvoorbeeld sportscholen, ziekenhuizen, kantoorpanden, scholen, musea en ook bijvoorbeeld detailhandel.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid de functionaliteiten van de lockersloten, door middel van een software-integratie, te koppelen met andere systemen zoals hotelsoftware of bestaande toegangscontrolesystemen zoals bijvoorbeeld andere merken.

FSB eert 100 jaar Bauhaus met nieuwe deurkrukken

fsb_1102_re-design_2019-kopieren
Lees het gehele artikel

FSB staat stil bij 100 jaar Bauhaus. In 1919 werd de opleiding voor beeldend kunstenaars, ambachtslieden en architecten opgericht en speciaal voor dit jubileum heeft FSB als eerbetoon aan drie legendarische hoofdrolspelers uit het Bauhaus-tijdperk nieuwe deurkrukmodellen geïntroduceerd.

Zo presenteert FSB de nieuwe deurkrukfamilie 1267, een hommage aan Ludwig Mies van der Rohe. Hartmut Weise heeft deze gelegenheid aangegrepen door twee deurkrukmodellen van Ludwig Mies van der Rohe te herinterpreteren en in één product te ontwerpen, namelijk de FSB 1267. De nieuwe deurkruk kent een vloeiende overgang tussen de ronde hals en de vlakke greep en het model is beschikbaar voor houten deuren, smalprofielen, glazen deuren en nooduitgangen. Daarnaast bestaat de nieuwe productfamilie uit raamkrukken en is de gehele familie leverbaar in aluminium messing en brons.

Een tweede deurkruk die doet denken aan de Bauhaus periode is de productfamilie 1102. Dit herontwerp van een in 1920 ontworpen deurkruk van Walter Gropius werd door de Italiaanse architect en ontwerper Alessandro Mendini in 1986 voor FSB opnieuw geïnterpreteerd. Mendini’s deurkruk 1102 omvat varianten in aluminium en roestvrij staal (met of zonder zwarte inleg) voor houten deuren, smalprofielen, glazen deuren, raamkrukken en is tevens ook beschikbaar als hefschuifgreep.

Een derde design dat sterk doet herinneren aan Bauhaus, is de productfamilie 1021. In de jaren ’90 heeft FSB’s eigen ontwerper Harmut Weise een deurkruk van de invloedrijke Bauhaus-student Willhelm Wagenfeld herontworpen. De 1021 kenmerkt zich door een minimalistisch uiterlijk en is daarmee een prototypische deurkruk in de modernistische stijl. De productfamilie 1021 is leverbaar in de materialen aluminium en roestvrij staal.

FSB heeft de deurkrukken van de Bauhaus exponenten op een respectvolle wijze geïnterpreteerd en aangepast aan de hedendaagse vereisten in de bouw.