Tagarchief: GND Garantiedeuren

Eén miljoenste GND-label in een deur geplaatst

Joric-Witlox-(BBN)-+-Henk-Breel-(GND)
Lees het gehele artikel

Prestaties van een deur makkelijk af te lezen

Op 17 juni 2022 is onder toeziend oog van brandspecialist Joric Witlox, voorzitter Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en GND-directeur Henk Breel het één miljoenste GND-label in een deur geplaatst. Breel: “Een mooie mijlpaal, want dit betekent dat opdrachtgevers, gebouweigenaren en -gebruikers, controleurs en inspecteurs al bij één miljoen deuren kunnen aflezen welke beschermende prestaties de deur heeft op het gebied van brand, rook, geluid, inbraak en isolatie.”

Het garantielabel is in 2016 door Stichting Garantie Deuren (GND) geïntroduceerd: een rood garantielabel voor een brand- en/of rook­werende GND-deur en een wit garantielabel voor GND-deuren die alleen geluidwerend, isolerend, en/of inbraakwerend zijn. Het label zit aan de scharnierzijde van de deur. Breel: “Door de QR-code op het zekerheidslabel te scannen, kun je alle prestaties van de deur eenvoudig aflezen op het scherm van de smartphone. Je ziet dan meteen de gewaarborgde prestatiegarantie. Ook zie je direct of het om correct toegepaste, gecertificeerde deur-/kozijnelementen gaat en van welke fabrikant de deur afkomstig is.” 

Duidelijkheid over mate van bescherming

BBN is heel enthousiast over het label. Witlox: “Het label zorgt voor transparantie, controleerbaarheid en ook voor een stuk bewustwording. Bij een rood label zijn veel gebruikers toch extra alert. Je vertelt impliciet dat het niet handig is om zo’n deur open te laten staan omdat dat de deur een belangrijke functie heeft bij de bescherming tegen brand of rook.”

Het GND-zekerheidslabel

Breel vult aan: “Het GND-zekerheidslabel geeft naast de brandwerendheid (0, 30, 60, 90 minuten) dan ook de rookwerende (0, Sa of S200) prestatie van de deur aan. En om in te spelen op de toenemende eisen ten aanzien van de isolatie van de gevel, is de u-waarde ook af te lezen van het GND-zekerheidslabel. Hiermee willen we het bewustzijn voor de keuze van een goed isolerende en tochtwerende deur verder vergroten en bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en verlaging van het energieverbruik.”

Controle op kwaliteit

Het GND-deurlabel wordt steeds vaker gebruikt bij kwaliteitsborging. De laatste jaren ziet GND een forse toename van het gebruik van het label. 

Breel: “In 2020 werden er 16.000 keer QR-codes gescand en dit jaar gaan we richting de 30.000 scans. Bovendien blijkt uit marktonderzoek uit 2021 dat 60 procent het label al wel eens heeft gebruikt om na te gaan aan welke prestaties de deur voldoen. Daarvan geeft ruim 90% aan dat het label meerwaarde voor hen heeft.” 

De labels sluiten bovendien goed aan op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die op 1 januari 2023 moet ingaan. “We hopen dat ons label dan ook in de toolkit van kwaliteitsborgers wordt opgenomen. Dat scheelt hen veel werk en het biedt zekerheid. Maar het belangrijkst is natuurlijk dat hiermee de veiligheid van gebouwen omhoog gaat!”, aldus  Breel.

GND is de overkoepelende organisatie van elf toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten en is lid van de BBN. De aangesloten deurenproducenten maken zich samen sterk voor optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, het bevorderen van het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers en maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid.    

Woning verduurzamen? Kies voor een 54-mm deur

GND_Woningen_voordeuren_vervangen-54mmdeuren-3-oktober-2022
Lees het gehele artikel

In Nederland is 75% van de bestaande woningen nog niet goed geïsoleerd. Het vervangen van een deur met een dikte van 38mm door een deur van 54mm kan al een groot verschil maken. In een korte animatiefilm legt GND uit hoe het werkt en wat de voordelen zijn. Het zorgt namelijk naast een prettig en comfortabel huis en CO2-reductie ook voor minder energieverbruik. En dat is met de huidige energieprijzen voor iedereen van belang.

In nieuwbouw is een 54mm deur de standaard

Bij de isolatie van de gevel spelen goed isolerende deuren en deur-kozijncombinaties een belangrijke rol. Voor nieuwbouw is de 54mm-deur al 20 jaar de standaard en voor zeer energie neutrale woningen deuren met een dikte van zelfs 67 tot 80mm dikte. In bestaande woningen worden technisch achterhaalde en slecht isolerende 38mm-deuren, echter veelal vervangen door nieuwe, net zo slecht isolerende 38mm-deuren. Terwijl het toepassen van een dikkere, hoogwaardig isolerende deur met isolerende beglazing en de juiste dichtingen een veel beter resultaat geeft. In de animatiefilm legt GND uit dat een 54mm vaak zonder kozijnaanpassingen kan worden geplaatst en dat de meerkosten heel beperkt zijn.

Een deur van 54 millimeter dik: klein verschil, groot resultaat

Foto-2—GND_0001
Lees het gehele artikel

Rondom het isoleren van gevels spelen deuren een belangrijke rol. Zeker als het gaat om de dikte ervan. Dat zegt ook Henk Breel, directeur van het vanuit Arnhem opererende GND Garantiedeuren, al meer dan 35 jaar de koepelorganisatie van toonaangevende Nederlandse houtendeurenfabrikanten. “Wanneer je een bestaande deur met een dikte van 38 millimeter vervangt door een exemplaar van 54 millimeter dik neemt de isolatiewaarde enorm toe en de tocht sterk af. En dát zorgt weer voor een prettig en comfortabel huis, lagere energierekeningen én een stevige CO2-reductie.”

GND-zekerheidslabel met QR-code die toegang geeft tot deurprestaties.

Dikkere deuren geven toegang tot welkome opbrengsten. De vraag blijft echter wáár op onderdeelniveau precies aan voldaan moet worden om energiebesparingen te behalen en de geformuleerde klimaatdoelstellingen voor 2050 te realiseren. 

“Behalve een standaard voor de gehele woning heeft de overheid ook streefwaarden opgesteld wanneer een of meerdere afzonderlijke bouwdelen van een huis worden verduurzaamd”, start Breel zijn antwoord. “Deze streefwaarden geven aan wanneer een bouwdeel – bijvoorbeeld een deur – met zekerheid als toekomstbestendig mag worden betiteld. Anders gezegd: de isolatie van een bouwdeel conform deze streefwaarde betekent dat het betreffende bouwdeel absoluut voldoende is geïsoleerd en bij aansluiting op een alternatieve warmtebron niet meer hoeft te worden gemodificeerd.”

Tabel isolatiewaarden verduurzamen bestaande woningen.

Streefwaarden 

Voor nieuwbouwwoningen geldt de 54 mm dikke deur al ruim 20 jaar als de standaard. Om bij het verduurzamen te kunnen voldoen aan de genoemde streefwaarden heeft de overheid deze deurdikte overgenomen. Een deur moet dan een minimale waarde hebben van u= 1,4W/m2K, een waarde die ruim wordt behaald bij toepassing van een 54 mm dikke deur met HR++-glas en een kaderdichting. “In de praktijk worden in bestaande woningen de slecht isolerende 38-mm-deuren vaak vervangen door nieuwe, matig isolerende en tochtwerende deuren met dezelfde dikte”, schetst Breel. “Geen slimme keuze, aangezien de beperkte meerkosten voor een deur van 54 millimeter dik snel worden terugverdiend en de woning tegelijk voldoet aan de klimaatdoelstellingen voor 2050.” 

Plaatsing 

Om een deur met een dikte van 54 mm te plaatsen, zijn aanpassingen van het bestaande kozijn over het algemeen niet nodig. Door de 54-mm-deur uit te voeren met een kaderprofilering kan de speling tussen deur en kozijn goed worden overbrugd en ontstaat er een optimale dichting. Enkel bij plaatsing in een binnendraaiende situatie (zoals bij een voordeur) is het zaak om specifiek naar de aansluiting aan de onderzijde van de deur te kijken.

Isolatieklasse 

Aan een deur zélf zijn de energetische eigenschappen niet af te lezen. Sinds kort kan iedereen inzicht krijgen in de isolatieprestatie van elke deur die door een bij GND aangesloten fabrikant is vervaardigd. 

“Aan de scharnierzijde van de deur is een garantie- en zekerheidslabel aangebracht met daarop een QR-code”, legt Breel uit. “Door deze te scannen, zie je direct alle eigenschappen van de deur. 

De isolatiewaarde (zie tabel en https://gnd.nl/thermische-isolatie/) is er daar één van. Door toevoeging hiervan maken we inzichtelijk wat er in de woning is toegepast en of het allemaal voldoet aan de vooraf gestelde eisen. Bovendien wordt bij controle door een energieadviseur eenvoudig zichtbaar welke waarde de deur heeft. Deze kan vervolgens gemakkelijk worden meegenomen in de berekening van de woningindex.”  

Alle kenmerken van een deur in één oogopslag zichtbaar

Stichting GDN
Lees het gehele artikel

Het reduceren van het energieverbruik van bestaande woningen is één van de speerpunten om de doelen van de energietransitie te bereiken. 

“Woningisolatie speelt hierbij een belangrijke rol”, aldus Henk Breel van GND Garantie­deuren, de koepelorganisatie van toonaangevende Nederlandse houtendeurenfabrikanten. In de renovatiemarkt is er nog veel winst te behalen, meent Breel. “In woningen van vóór 2000 werden deuren met een dikte van 38 mm toegepast. In de jaren ‘80 en ‘90 werden deze deuren voorzien van standaard dubbelglas met een hoge U-waarde. Opdrachtgevers zoals woningbouw­verenigingen en Verenigingen van Eigenaren die de schil van de woning laten isoleren, kiezen er nu vaak voor alleen het glas te vervangen of hangen een vergelijkbare 38mm deur terug.”  

Prestatiescherm scan QR-code met isolatiewaarde.

Technisch achterhaald product

Nieuwere woningen, van ná 2000, worden voorzien van deuren met een dikte van 54 mm. Breel: “Eigenlijk moet je bij het isoleren van de buitenschil van bestaande woningen ook de hele deur vervangen. Zo’n dikkere deur kan in het bestaande kozijn worden toegepast en er kan ook dikker glas in worden geplaatst. Zo voorkom je dat je over tien tot vijftien jaar met een technisch achterhaald product zit.”

Aan een deur zelf kun je de eigenschappen niet aflezen. En dus werkte GND aan een klasse-indeling van deuren, gebaseerd op de brandwerendheid, geluid-, rook- en inbraakwerendheid. Hiervoor werd een QR-code ontwikkeld. Door deze te scannen, zie je in één oogopslag alle eigenschappen van de deur.

Traditionele deurvervanging corporatiewoning. (Beeld: Gijs Versteeg Fotografie)

Breel: “Nu hebben we hier ook de isolatiewaarde aan toegevoegd. Zo maken we inzichtelijk wat er in de woning is toegepast en of dit voldoet aan de vooraf gestelde eisen.”

Alle deuren van bij GND aangesloten bedrijven worden voorzien van deze QR-codering. Handig, want tot voor kort moest je deze gegevens specifiek bij de fabrikant opvragen. “De markt heeft nog te weinig aandacht voor dit onderwerp”, constateert Breel. “Voor nieuwbouw moeten deuren wel aan strenge eisen voldoen, maar in de renovatiemarkt is dat niet aan te tonen. Daarom geven wij hier als deurenfabrikanten graag meer duidelijkheid over.”

GND zekerheidslabel met QR-code.

Klein verschil, groot resultaat

Om opdrachtgevers van renovatieprojecten te stimuleren om te kiezen voor een 54mm-deur, voert GND de komende drie jaar breed campagne met de slogan: 54mm-deur: klein verschil, groot resultaat. “Het geeft immers een enorme comfortverhoging en een verlaging van de stookkosten, terwijl de aanschafwaarde slechts tientjes hoger is dan die van een dunnere deur. In 54mm-deuren kan ook een beter isolerend  glaspakket worden gezet, waardoor je een nog hogere isolatiewaarde kunt behalen. Zelfs triple glas behoort tot de mogelijkheden.” 

De campagne is gericht op woningcorporaties, VVE’s, beleggers, adviesbureaus en architecten en zijdelings ook op aannemers en vastgoedonderhoudsbedrijven. Het label waarop de QR-code staat, bevat tevens het productienummer en de naam van de fabrikant. “Ook partijen als de brandweer en andere controlerende instanties hebben hier profijt van.”    

GND-webinar rook-brand 24 juni 2021 – Strengere eisen rookwerendheid deuren

Naamloos-2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Tijdens een online webinar op 24 juni 2021 lichten specialisten van de Brandweeracademie (IFV), testinstituut Peutz en GND-garantiedeuren de nieuwe eisen toe, vertellen ze welke rol deuren spelen bij het voorkomen van rookverspreiding en leggen ze uit wat het betekent voor brandwerende deuren.

De nieuwe eisen zijn realistischer en bieden echte weerstand tegen rook. Ook de verplichte zelfsluitendheid van woningtoegangsdeuren in woongebouwen die sinds kort van kracht is en de wet kwaliteitsborging (die naar verwachting komend jaar in werking treedt) passeren de revue. Daarnaast komt controle en herkenning van rook- en brandwerende deuren met de juiste classificatie aan bod.

Het online webinar vindt plaats op 24 juni 2021 van 12.30 tot 13.35 uur. Het event is interactief en voor iedereen gratis toegankelijk. Het webinar is interessant voor adviseurs, ingenieurs, bouwmanagement, brandweer, omgevingsdiensten, bouwbegeleiders, controleurs, aannemers, verwerkers, opdrachtgevers, woningbouwverenigingen en architecten in de woning en utiliteitsbouw.

Uitgebreide informatie over het GND-webinar rook-brand treft u aan op de website van GND, www.gnd.nl/webinar.

GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten. De aangesloten deurenproducenten maken zich samen sterk voor optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, het bevorderen van het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers en maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid.

Een 54 mm deur: klein verschil, groot resultaat

Deurvervanging-isolatiewaarde-54mm[2] kopiëren
Lees het gehele artikel

Door een deur met een dikte van 38mm te vervangen door een deur van 54mm stijgt de isolatiewaarde fors. Een klein verschil met groot resultaat: het zorgt voor een prettig en comfortabel huis, een lagere energierekening én CO2-reductie.

In nieuwbouw is een 54mm deur de standaard

Voor nieuwbouw is de 54mm-deur al 20 jaar de standaard en voor zeer energie neutrale woningen deuren met een dikte van zelfs 67 tot 80mm dikte. In bestaande woningen worden technisch achterhaalde en slecht isolerende 38mm-deuren, echter veelal vervangen door nieuwe, net zo slecht isolerende en tochtwerende 38mm-deuren. Terwijl het toepassen van een iets dikkere, hoogwaardig isolerende 54mm-deur met isolerende beglazing en de juiste dichtingen een veel beter resultaat geeft. De beperkte meerkosten voor een 54mm dikke deur zijn in korte tijd terug te verdienen.

Bovendien levert het een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en de wens om CO2-arm te bouwen.

Aanpak van hele woningen geeft het meest resultaat, maar ook bij kleine aanpassingen tijdens regulier onderhoud kunnen flinke stappen worden gemaakt. Juist door bij de mutatie of individuele vervanging van een deur te kiezen voor een 54mm-deur kan er veel winst worden geboekt en een bijdrage worden geleverd aan de lange termijndoelstellingen om ons land energieneutraal te maken.

Isolatieklasse verschaft helderheid

Vanaf april 2021 is aan de hand van het GND-zekerheidslabel de isolatieprestatie van de deur uit te lezen. Door het label met de QR-code aan de scharnierzijde van deur te scannen, wordt zichtbaar wat de isolatieklasse van de deur is: 0 (onvoldoende geïsoleerd, U=3,4), 1 (enigszins geïsoleerd, U=2,4), 2 (goed geïsoleerd, U=1,65), 3 (zeer goed geïsoleerd, U=1,1) of 4 (extra goed geïsoleerd, U=0,8). Hierdoor wordt het voor iedereen een stuk eenvoudiger om te controleren wat in de woning is toegepast. Ook bij controle door een energieadviseur is nu eenvoudig zichtbaar welke waarde de deur heeft en wat de werkelijke isolatiewaarde is die kan worden meegenomen in de berekening van de woningindex.

Deuren van bij GND aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel aan de scharnierzijde van de deur. Daarmee zijn naast de isolatieklasse ook de prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid en de afkomst van de deur te controleren.

Uitgebreide informatie over de GND-isolatieklassen treft u aan op de website van GND, www.gnd.nl

GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten. De aangesloten deurenproducenten maken zich samen sterk voor optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, het bevorderen van het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers en maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid.