Tagarchief: GND

GND-webinar geluid 28 oktober 2020

gnd-webinar-geluid-28-oktober-2020
Lees het gehele artikel

Verminder geluidhinder

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 20% van de Nederlanders langdurig geluidhinder ervaart. Gebruik van een deurset met de juiste geluidwerende prestaties kan de overlast sterk verminderen. Tijdens een online webinar op 28 oktober 2020 vertellen specialisten van testinstituut Peutz, adviesbureau DGMR en GND-garantiedeuren hoe geluid wordt gemeten, welke definities er zijn, wat de juiste toepassing is en hoe geluidwerende deuren en deurkozijnen worden gecontroleerd. Hierbij komen zowel utiliteit en woningbouwnieuwbouw als transformatie aan bod.

Geluid is een complexe materie. Er is veel verwarring over de gebruikte begrippen, geluidwaarden en benodigde geluidsisolatie. De verwachting van comfortniveau en de beleving van opdrachtgevers, gebouweigenaren en gebruikers zijn veelal niet eenvoudig te vertalen naar prestatie-eisen voor de geluidsisolatie. Hierdoor is de kans op onvrede bij opdrachtgevers en gebruikers als gevolg van een verkeerd gekozen of gemonteerde deurset groot. Een oplossing van deze problemen leidt vaak tot aanpassingen die aanzienlijke en onvoorziene herstelkosten met zich mee brengen. Daarom is kennis over geluidswaarden en juiste toepassing van groot belang.

GND Webinar

Het online webinar wordt gehouden op 28 oktober 2020 van 12.30 tot 13.45uur, is interactief en voor iedereen gratis toegankelijk. Het webinar richt zich op functionarissen van opdrachtgevers in de woning- en utiliteitsbouw, projectontwikkelaars, architecten en adviseurs en uitvoerende partijen die zich bezighouden met het opstellen van eisen en de controle.

Uitgebreide informatie over het GND-webinar geluid treft u aan op de website van GND, www.gnd.nl/webinar.

GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten. De aangesloten deurenproducenten maken zich samen sterk voor optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, het bevorderen van het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers en maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid.

Deurprestaties centraal op vernieuwde GND-site

schermafbeelding-2020-07-16-om-13.49.33-kopieren
Lees het gehele artikel

De website van GND is geheel vernieuwd. Op de homepage staat een overzicht met de belangrijkste deurprestaties, waardoor eenvoudig is te vinden aan welke eisen een deur moet voldoen.

Onder technische info staan de eisen, de verwerkingsvoorschriften en de onderhoudsvoorschriften. Daar vindt u ook handige downloads; van checklists tot bestekteksten en garantievoorwaarden. Het laatste nieuws over GND en wet- en regelgeving staat onder de knop actueel.

Daarnaast is op de website alle informatie over de GND Garantie en het GND-label te vinden en kunt u zien welke fabrikanten zijn aangesloten bij GND.

De deur als geluidswerend element mag niet onderschat worden

communicatiebron-gnd-9-kopieren
Lees het gehele artikel

Waar voor de woningbouw eisen ten aanzien van geluidswerendheid van deuren zijn opgenomen in het bouwbesluit, daar moeten zorgsector, bedrijfsleven en kantoren het zonder stellen. “De rol van de deur met betrekking tot geluidswering wordt onderschat”, is de mening van Henk Breel, directeur van de stichting GND Garantiedeuren. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 20% van de Nederlanders langdurig geluidshinder ervaart. GND heeft in samenwerking met bureau Peutz een geluidsadviestabel voor deursets opgesteld. “Gebruik van een deurset met de juiste geluidswerende prestaties kan de overlast sterk verminderen”, zegt Breel. “Geluidsoverlast kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Op zijn minst neemt de productiviteit af, wanneer men door geluid gestoord wordt.”

communicatiebron-gnd-2-kopieren

Met de app kun je op eenvoudige wijze afkomst en prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid van de deur en het kozijn controleren.

 

Fysieke en sociale geluidsoverlast

“Voor de woningbouw zijn er wel eisen, maar buiten de woningbouw niet. Initiatieven om geluidshinder te voorkomen moeten dus van de opdrachtgever afkomen, die vaak niet goed op de hoogte is of er gewoon helemaal niet aan denkt”, schetst Breel. Naast fysieke geluidsoverlast bestaat er ook sociale geluidsoverlast. Waar moeten we dan aan denken? Breel antwoordt: “Wanneer er niet is gedacht aan geluidswering op het werk, dan kun je in lastige situaties komen. Denk aan een HR-gesprek achter gesloten deuren, waarbij niet alleen de gesprekspartners continu gestoord worden door geluid van buiten het kantoor, maar waarbij ook het vertrouwelijke gesprek hoorbaar is voor anderen. Hetzelfde geldt voor bespreekruimtes bij artsen. Of wat te denken van hotelkamers, waarbij privacy niet gegarandeerd wordt doordat er geen geluidswering aanwezig is.”

Bewustwording creëren

Met de geluidsadviestabel wil GND mensen informeren en helpen bij het maken van de juiste keuze in deur-kozijncombinatie. “We willen bewustwording creëren en zorgen dat de benodigde informatie helder is en toegankelijk. Daar staan we als GND voor. Geluid is een complexe materie, waarbij er nogal eens verwarring wil ontstaan over de gebruikte begrippen, geluidwaarden en de benodigde geluidsisolatie. Kijk je namelijk alleen naar de geluidswerendheid van het deurblad, dan is dat niet voldoende. Het gaat om de juiste combinatie van deur en kozijn. Onze adviestabel laat helder zien wat deze sets (deur met kozijn) aan geluidswerendheid opleveren.”

communicatiebron-gnd-3-kopieren

Fabrikanten van geluidswerende deuren die zijn aangesloten bij GND zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur.

 

Herkenbaarheid door garantie- en zekerheidslabel

Fabrikanten van geluidswerende deuren die zijn aangesloten bij GND zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur.  Breel legt uit: “Daarmee zijn op eenvoudige wijze afkomst en prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid van de deur en het kozijn te controleren.” Goede geluidsisolatie van zowel woon- als werkruimten is dus van groot belang. “Als overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten reiken we iedereen graag de hand. Onze leden maken zich op hun beurt sterk voor de optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, ook als het om geluidswerendheid gaat”, aldus Breel. “Wie meer informatie wenst kan daarvoor terecht op onze website, www.gnd.nl.”

Grootschalig praktijkonderzoek rookwerende deuren

stichting-gnd-onderzoek-rookverspreiding-woonzorg-zorgcomplex-oudewater-21-juni-2019
Lees het gehele artikel

GND levert deuren die voldoen aan BBL-eisen

Rookverspreiding is bij brand in gebouwen een groot probleem. Hoe de rook zich verspreidt en hoe dit kan worden beperkt is nog onvoldoende bekend. De Brandweeracademie (onderdeel van IFV) gaat hier onderzoek naar doen. Stichting Garantiedeuren GND helpt mee door het leveren en monteren van S200 rookwerende deuren die voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het nieuwe BBL.

Meer kennis over rookverspreiding is van groot belang. Bij relatief kleine branden in woon(zorg)gebouwen verspreidt de rook zich steeds vaker door een groot deel van het pand. Het gevolg hiervan is dat bewoners gezondheidsschade oplopen of soms zelfs overlijden. Ook moet de brandweer vaak het volledige gebouw ontruimen. Het is dus van belang om te weten hoe rookverspreiding werkt en hoe dit kan worden voorkomen. Daarom gaat de Brandweeracademie vanaf maandag 24 juni twee weken lang onderzoek doen in een voormalig woon-zorgcentrum in de gemeente Oudewater. Doel van het praktijkonderzoek is om meer inzicht krijgen en antwoorden op vragen over rookscheidingen, vluchtmogelijkheden, overlevingskansen, ‘stay-in-place’-adviezen en inzettactieken van de brandweer.

Rookwerende deuren

Het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) bevat in tegenstelling tot het huidige Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan ‘echte’ rookwerendheid. Er zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies zoals deuren en kozijnen. Het is echter niet op voorhand aangetoond dat invoering van de nieuwe eisen ook een oplossing voor de problematiek van rookverspreiding is. Daarvoor is onderzoek nodig. Het BBL wordt in 2021 van kracht. De nieuwe eisen gelden alleen voor nieuwbouw.

Rookwerende deuren

Een half miljoen deuren met GND-garantielabel

GND-Bij-controles-zijn-de-prestaties-onmiddellijk-helder-kopiëren
Lees het gehele artikel

GND schrijft dit jaar een nieuw record op haar naam. De deurenfabrikanten die bij GND zijn aangesloten hebben sinds de introductie een half miljoen deuren met het nieuwe GND-garantielabel verkocht. Dankzij dit label zijn kopers en verkopers verzekerd van een kwaliteitsdeur, waarvan de brand-, rook-, geluids- en inbraakwerendheid eenvoudig herkenbaar zijn.

GND - Met de QR-code kunnen de prestaties van de deur direct worden uitgelezen kopiërenMet de QR-code kunnen de prestaties van de deur direct worden uitgelezen.

“De tijd was rijp voor het nieuwe GND-garantielabel”, vertelt Henk Breel, directeur van GND. “Nog niet zolang geleden waren inbraak- en brandwerendheid de enige zichtbare prestaties van een deur. Maar het aantal eisen neemt toe. Zo wordt de nieuwe, ‘echte’ rookwerendheid binnenkort opgenomen in de wetgeving. Die prestaties laten zich maar moeilijk met het blote oog controleren. Er was dus behoefte aan een zekerheidslabel. Sinds zijn intrede in 2016 is een half miljoen deuren geleverd met het GND-garantielabel.”

QR-code
Om snel te kunnen lezen waar de GND-gelabelde deur aan voldoet, is het label voorzien van een QR-code. Door de QR-code op het label te scannen, krijgt de eigenaar of controleur onmiddellijk inzicht in de brand-, rook-, geluids- en inbraakwerendheid van de deur. De gebruiker kan ook de GND-deurscanner-app downloaden of met de modernste telefoons een foto maken van de QR-code, waarna hij in één oogopslag de prestaties van de houten binnen- of buitendeur te zien krijgt.”

GND - Met het GND-label zijn gebruikers ook zeker van hun zaak kopiërenMet het GND-label zijn gebruikers ook zeker van hun zaak. (Beeld: Dirk-Jan Poot)

Waarde bewezen
Breel merkt dat de zekerheid erg wordt gewaardeerd. De extra gegevens – zoals de naam van de fabrikant en het productienummer van de deur – maken directe communicatie met de leverancier mogelijk. Inmiddels wordt de QR-code al meer dan 700 keer per maand gescand en laten de grafieken met name het laatste half jaar een sterke toename zien.

“Gebruikers geven aan dat zij tijdens opnamen met één simpele handeling – de prestaties van de deur kunnen achterhalen en daardoor een deur eenvoudiger en sneller kunnen beoordelen.” 

GND-app

  •   Ook zonder netwerk of WIFI QR-code scannen;
  •   Handmatige invoer nummer mogelijk;
  •   Overzicht aangesloten bedrijven;
  •   Directe koppeling naar GND-website: www.gnd.nl info@gnd.nl.

Tekst: Liliane Verwoolde   |  Beeld: GND
Uitgelichte afbeelding: Bij controles zijn de prestaties onmiddellijk helder. (Beeld: Dirk-Jan Poot)