Tagarchief: Hout

Meer hout in de bouw: een logische stap

c-bert-rietberg-voor-j.p.-van-eesteren-foto-19-kopieren
Lees het gehele artikel

Bijna dertig koplopers uit de bouw- en houtsector ondertekenden sinds 2012 het Bouw & Hout Convenant, en dat deden ze met een duidelijk doel: gecertificeerd hout moet een vanzelfsprekendheid worden. Het resultaat mag er zijn: alle deelnemers kopen anno 2019 minimaal 90% gecertificeerd hout in. Daarom werd dit jaar besloten tot een nieuwe doelstelling: méér hout toepassen in bouwprojecten.

10% meer hout

De doelstelling van het Bouw & Houtconvenant is afgeleid van de strategie van FSC Nederland om de komende vijf jaar 10% meer hout in de bouw toe te passen. Vanzelfsprekend gaat het hier om gecertificeerd hout, afkomstig uit goed beheerde bossen. Is dat het geval, dan is hout een van de milieuvriendelijkste bouwmaterialen, en bovendien van nature circulair.

Natuurlijke grondstof

TBI Holding is deelnemer aan het convenant van het eerste uur. Wendeline Besier, Manager MVO, vertelt hoe zij met de doelstelling om meer hout toe te passen aan de slag gaan. Zij ziet heel veel aanknopingspunten: “Het herziene convenant is een goede weerspiegeling van de huidige ‘stand’ van hout in de bouw. Bijna al het hout dat vandaag de dag wordt toegepast is duurzaam gecertificeerd, maar er liggen nog volop kansen om méér hout te gebruiken Met het ondertekenen van dit vernieuwde convenant onderschrijven we als TBI het belang van gecertificeerd hout als circulair bouwmateriaal. Het is immers een natuurlijke grondstof, slaat CO2 op en is goed herbruikbaar.”

Concrete projecten

TBI geeft nu al concreet invulling aan de ambitie om meer projecten met hout te bouwen. Voorbeelden zijn het dit jaar opgeleverde kantoor van de Triodos Bank in Driebergen-Zeist en de woontoren ‘HAUT’ in Amsterdam, die voor een groot gedeelte uit hout bestaat. Ook bij de ontwikkeling van onze circulaire conceptwoning (TBI WOONlab) speelt hout een centrale rol.  

Meer weten over het Bouw & Hout Convenant? Stuur een e-mail naar info@fsc.nl

Kozijn van de toekomst

fsc-_mg_4932-kopieren
Lees het gehele artikel

Hout is een geweldige grondstof. Licht, makkelijk bewerkbaar, van nature circulair, een zeer lage milieu-impact. Voorwaarde is natuurlijk dat het hout uit een goed beheerd bos komt. Niets lijkt een succesvolle toekomst van hout in de weg te staan. Toch een kanttekening: een grondstof met veel mogelijkheden is niet automatisch een product dat voldoet aan alle wensen die de markt telt. Alle reden voor FSC Nederland om samen met onderzoeksinstituut TNO aan de slag te gaan met het ‘Kozijn van de Toekomst’.

Initiatiefnemer FSC Nederland

Mark Kemna van FSC Nederland legt uit hoe dit project tot stand kwam: “Er is in de bouw een sterke trend van verduurzaming: minder CO2-uitstoot en andere milieu-impact, circulair bouwen, samenwerking in de keten. Hout is een materiaal dat daar prima invulling aan kan geven. Om het zo tastbaar mogelijk te maken besloten we ons te focussen op een concreet, gangbaar product: het kozijn. En daar is een goede reden voor. Houten kozijnen worden al tientallen jaren op vrijwel dezelfde manier geproduceerd. Alle reden om eens goed te kijken naar verbetering van isolatie en ventilatie, minder onderhoud, en een flexibeler ontwerp dat demontabel is.”

TNO

Jan de Jong, senior onderzoeker van TNO, vult aan: “Voor bedrijven in de houtverwerking en -handel is belangrijk om bij nieuwe trends als klimaat en circulariteit aan te sluiten en het kozijn op een zo duurzaam mogelijk manier te produceren en toe te passen. Diezelfde wens ligt ook bij bouwers en opdrachtgevers. Daarom verwachten we dat bedrijven en opdrachtgevers graag meedenken om uitdagende, maar ook haalbare innovatierichtingen voor het kozijn op te stellen.”

3 december presentatie resultaat

Die verwachting van TNO werd bewaarheid. Woningcorporaties, bouwers, timmerindustrie en toeleveranciers meldden zich in september om mee te denken tijdens drie werksessies: circulariteit, ontwerp en fabricage en tenslotte co-makership en beheer. Het resultaat van de sessies is een potloodschets die op 3 december door TNO wordt gepresenteerd.

Interesse om er bij te zijn op 3 december (middag)? Stuur een mail naar m.kemna@fsc.nl