Tagarchief: K-VISION Kozijnen

Duurzaamheidsstreven opent venster naar wereldprimeur

Foto-2—profine-Nederland_0001
Lees het gehele artikel

Sinds 1969 is profine Nederland actief op de nieuwbouw- en renovatiemarkt met onderhoudsvriendelijke kunststof producten voor de buitenschil van gebouwen. Als onderdeel van de profine Group GmbH, wereldwijd marktleider op het gebied van kunststof profielen, focust het bedrijf nadrukkelijk op duurzaamheid, circulariteit en innovatie qua bedrijfsvoering, werkwijze én producten. Het meest actuele bewijs daarvan vormt K-VISION ReFrame, ’s werelds eerste circulaire kunststof kozijn dat is samengesteld uit 100% gerecycled materiaal. Daarmee heeft het vanuit Waardenburg actieve profine Nederland een regelrechte wereldprimeur te pakken.

profine Nederland maakt graag het verschil. Zeker als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. Rondom het produceren en vermarkten van de K-VISION Kozijnen hanteert het bedrijf dan ook met recht de slogan ‘Zicht op een betere wereld’. Vormen de K-VISION kozijnprofielen standaard al een duurzaam en deels uit gerecycled materiaal bestaand product, met
K-VISION ReFrame gaat de fabrikant van kunststof kozijnen nog een flinke stap verder. 

“Na een intensief ontwikkeltraject van twee jaar hebben we dit revolu­tionaire 100% circulaire kunststof kozijn in 2020 voor het eerst toegepast tijdens een grootschalig renovatieproject in Amsterdam”, vertelt Jelmer Bijlsma, directeur van profine Nederland. “Een wereldprimeur die via verschillende andere projecten in vooral Nederland en Duitsland een glansrijk vervolg heeft gekregen. De interesse in de vinding, net als onze overige producten verkrijgbaar via een zorgvuldig opgebouwd netwerk van gekwalificeerde partners, is sterk groeiende.” 

Toonbeeld

De K-VISION ReFrame kozijnprofielen zijn in meerdere opzichten het toonbeeld van duurzaamheid en circulariteit. “Ze staan voor een gesloten materiaalkringloop en dus voor een volledig behoud van natuurlijke hulpbronnen”, vervolgt Bijlsma. “Een echt usp, daar dit product dezelfde functionele eigenschappen bezit als conventionele kunststof kozijnen.” 

Maar daarbij blijft het niet. De kozijnprofielen kenmerken zich eveneens door een luxe UV-bestendig oppervlak, hoogwaardige technische eigenschappen en een hoge thermische isolatiewaarde. En ook in visueel opzicht heeft de noviteit alles te bieden. Zo zijn de kozijnen afgewerkt met profine’s innovatieve kleursysteem proCoverTec, dat zorgt voor een luxe, matte en hoogwaardige uitstraling. Tegelijk verbetert deze technologie de technische producteigenschappen, waaronder de UV-bestendigheid en IR-reflectie. Dit alles resulteert in een minimale levensduur van 50 jaar en draagt eraan bij dat de grondstoffen keer op keer gerecycled kunnen worden. 

Directeur Jelmer Bijlsma (midden) en Technisch Manager Henk Sprick (rechts) nemen de Rethink Award in ontvangst.

Waardering

Vanaf de introductie zijn K-VISION ReFrame al diverse loftuitingen ten deel gevallen. Zo ontving profine in 2020 als eerste systeemleverancier het Kiwa Covenant Circulair Ondernemen, een certificaat dat opdrachtgevers de zekerheid geeft dat het circulaire proces bij hun afnemer is geborgd. Jongstleden juni werden Bijlsma en zijn mensen beloond met de prestigieuze Rethink Award in de categorie recycling. 

Met deze prijs beloont de Federatie NRK en PlasticsEurope Nederland de beste en meest effectieve producten en processen op het gebied van verduurzaming en circulariteit. 

“De vakjury was het er unaniem over eens dat we met K-VISION nadrukkelijk op de troepen vooruitlopen en een belangrijke voortrekkersrol vervullen”, zegt Bijlsma trots. “Volgens het rapport sluit het product geheel aan bij deze generatie van bouwen: licht, duurzaam en onderhoudsarm. Dit zijn welkome aspecten richting het bereiken van het ultieme doel: Nederland circulair in 2050.”    

Geen concurrentie op duurzaamheid en circulariteit

KVision-maart-Betephotography2021_11 Jelmer Bijlsma(ENT_ID=1364 kopiëren
Lees het gehele artikel

Dit jaar heb ik de rol van Bart de Weger als directeur van profine Nederland mogen overnemen. Hij was ruim 40 jaar werkzaam bij profine Nederland, waarvan zeker 30 jaar als directeur. Zijn sterke visie, passie en het stabiele team om hem heen hebben ertoe geleid dat K-VISION kozijnen dé keuze van professionals in de bouw is geworden. Met een select aantal partner kozijnfabrikanten is er altijd een focus geweest op kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.

Nederland circulair in 2050?

Onze missie is om verder te bouwen op dit fundament en een nieuwe impuls te geven aan de thema’s die in deze turbulente tijd onmiskenbaar groot zijn geworden en door corona in een stroomversnelling zijn geraakt. In een
wereld waarin grondstoffen schaarser worden, een miljoen woningen gebouwd moeten worden en onze gezondheid voorop staat moeten wij samen met onze partners een stap naar voren doen, de handen ineenslaan en werken aan zicht op een betere wereld. 

Er is slechts één aarde, dus het is de taak aan ons allemaal om hier zorgvuldig mee om te gaan voor de volgende generaties. Daarom zullen we de komende jaren met passie meewerken aan de doelstelling ‘Nederland circulair in 2050’.

Geen woorden maar daden

Ik ben van mening dat je op duurzaamheid en circulariteit geen concurrentie moet nastreven, je kunt koploper zijn en pionier, maar uiteindelijk draait het om samen in actie komen. 

Daarom werken we graag samen met partner kozijnfabrikanten om een gesloten kringloop te waarborgen en maken we gebruik van onafhankelijke organisaties als Kiwa om onze processen te laten beoordelen en optimaliseren. Het Kiwa Covenant Circulair ondernemen en K-VISION ReFrame; het uit 100% gerecycled materiaal bestaande kunststof kozijn zijn concrete stappen. 

Geen woorden maar daden. Zo wordt duurzaam, circulair ondernemerschap de logische standaard. Samen met
ketenpartners en gelijkgestemden wissel ik graag van gedachten over circulair ondernemerschap. Neem gerust
contact met mij op voor een kop koffie via Teams/ Zoom of ná corona in persoon.