Tagarchief: Wet Kwaliteitsborging

VMRG Kwaliteitseisen 2022 klaar voor de Wet Kwaliteitsborging

X2TB5962
Lees het gehele artikel

Vanaf 1 oktober 2021 staan de nieuwste VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen weer online. De eisen worden voortdurend aangepast aan nieuwe normen en regelgeving en aan de laatste stand der techniek. Zo is de nieuwe 2022 versie aangepast aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die per 1 juli 2022 van kracht gaat. Ook zijn er aanpassingen op het gebied van oppervlaktebehandeling, sandwichpanelen en zijn er twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd over interne kwaliteitsbewaking en gebogen aluminium delen.

De VMRG Kwaliteitseisen zijn de eisen die gesteld worden aan het VMRG Keurmerk. Het VMRG Keurmerk wordt door architecten voorgeschreven in bestekken om zeker te zijn van kwaliteitsgevels. Gevels en gevelelementen die geleverd worden door bedrijven met dit keurmerk voldoen gegarandeerd aan de eisen die te vinden zijn op de VMRG website www.vmrg.nl/kwaliteitseisen Deze bedrijven worden hierop ook door een onafhankelijke organisatie gekeurd. Alle gevelbouwers die aangesloten zijn bij de VMRG hebben het VMRG Keurmerk.

Wkb

In het hoofdstuk over Oppervlaktebehandeling (hoofdstuk 5) is een aantal wijzigingen doorgevoerd rondom de invloed van het klimaat op de duurzaamheid en is de opbouw van coatings duidelijker toegelicht. Bij Sandwichpaneelconstructies (hoofdstuk 9) zijn voorwaarden voor het tapen van sandwichconstructies opgenomen en het hoofdstuk is aangepast aan de huidige praktijk. De hoofdstukken 13 en 14 die de bouwplaats betreffen zijn respectievelijk aangepast aan de huidige werkwijze en er zijn wijzigingen doorgevoerd die noodzakelijk zijn in het kader van de Wkb. In 2020 zijn de VMRG Voorwaarden aangepast. Deze aanpassingen zijn ook doorgevoerd in de VMRG-Garantie-en-Aansprakelijkheidsregeling (hoofdstuk 18).

Nieuwe hoofdstukken

Het hoofdstuk over Interne Kwaliteitsbewaking (23) is zo opgesteld dat het optimaal aansluit bij de Wkb. Verder is een nieuw hoofdstuk (24) toegevoegd over gebogen (geïsoleerde) aluminium delen voor ramen, deuren en vliesgevels. Vanuit zowel de bedrijven die profielen buigen, als vanuit de gevelbouwers was er behoefte aan specifieke kwaliteitseisen voor deze delen.

Vanaf 1 oktober 2021 staan de eisen voor 2022 online. Officieel gaan deze eisen pas in per 1 januari 2022. Het staat een gebruiker vrij om de VMRG Kwaliteitseisen 2022 nu al van toepassing te verklaren.

VMRG Keurmerk met bouwplaatskeuring voorbereid op Wet Kwaliteitsborging

bouwplaats-kopieren
Lees het gehele artikel

Onder het keuringsregime van het VMRG Keurmerk vallen vanaf januari 2020 bouwplaatskeuringen voor elk VMRG lid. Met het VMRG Keurmerk laten de leden van de VMRG zien dat hun opdrachtgevers gegarandeerde kwaliteit in gevels mogen verwachten. De bouwplaatskeuringen sluiten goed aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen die ingaat op 1 januari 2021.

Gegarandeerde kwaliteit levert een VMRG Keurmerk bedrijf niet alleen op productniveau af fabriek, maar tot en met het in het bouwwerk geïnstalleerde eindproduct. Om dit aan te kunnen tonen, voert SKG-IKOB Certificatie, het onafhankelijke instituut voor testen en certificatie voor de bouwwereld, naast fabriekskeuringen, IKB-keuringen en proefkastkeuringen ook bouwplaatskeuringen uit. Tijdens de onaangekondigde bouwplaatskeuringen beoordeelt zij of het VMRG lidbedrijf de gevelelementen monteert volgens de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. Ook checkt zij of de prestaties van de gevelelementen, inclusief de bouwkundige aansluiting, overeen komen met de prestaties die gelden voor het bouwwerk.

VMRG leden ontlasten met bouwplaatskeuringen hun opdrachtgevers (aannemers) en ze kunnen de kwaliteitsborger aantonen dat het gaat om gecontroleerde kwaliteit. Dat wat al gecontroleerd wordt door SKG-IKOB, hoeft de kwaliteitsborger niet meer te controleren in het kader van de Wet Kwaliteitsborging. Met bouwplaatskeuringen voegen de leden van de VMRG niet alleen waarde toe aan het product, maar ook aan het proces. Hierdoor worden faalkosten op de bouwplaats voorkomen, zijn tijdrovende controletrajecten overbodig en krijgt de opdrachtgever en de kwaliteitsborger zekerheid dat het geïnstalleerde kwaliteitsproduct voldoet aan de gestelde eisen.

Resultaten van bouwplaatskeuringen worden, geanonimiseerd, besproken in de Technische Commissie van de VMRG. Aan de hand van de resultaten beoordeelt deze commissie of aanpassing van de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen noodzakelijk is. Op deze manier blijft de VMRG samen met haar leden continu werken aan het verbeteren van de kwaliteit van (gemonteerde) aluminium en stalen gevelelementen.