Tagarchief: VHS

Brancheorganisaties samen naar circulaire gebouwgevels

Website-Circulaire-Geveleconomie_300
Lees het gehele artikel

Dit is de doelstelling van de circulaire geveleconomie waar de gevelbranche samen met de overheid aan werkt. Vijf brancheorganisaties lanceerden de nieuwe website, circulairegeveleconomie.nl. 

Waar het hier om gaat, zijn metalen, houten en kunststof gevels met bijbehorende onderdelen, zoals glas en hang- en sluitwerk. De producenten uit deze branche willen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent de kwaliteit van gevels zo hoog mogelijk houden en duurzaam geproduceerde hernieuwbare en herwinbare materialen gebruiken. Zo zijn de gevels, gevelproducten en -materialen geschikt voor een volgende cyclus in de biologische en technische kringlopen. Maar het betekent ook zo ontwerpen dat gebouwen eenvoudig gedemonteerd kunnen worden, zodat producten ‘schoon’ weer hergebruikt of gerecycled kunnen worden. En de hele retourlogistiek hierop inrichten.

In 2020 is het onderzoek ‘Verkenning producentenverantwoordelijkheid voor de gevelbouw’ afgerond dat door het kabinet aan de Tweede Kamer was toegezegd. Hieruit bleek een enorme potentie voor circulair bouwen én CO2 reductie. Over de doelstellingen, afspraken en activiteiten richting 2030 is de gevelbranche met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het gesprek aan gegaan. Inmiddels is het ‘Ketenakkoord Circulaire Geveleconomie’ uitgewerkt. De gevelbranches hebben een uitnodiging gestuurd aan beide Ministeries om hierin samen te werken. Het verkenningsrapport, de roadmap naar 2030 en de verdere stappen richting een Circulaire Geveleconomie zijn te vinden op de website. 

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), Bouwend Nederland Vakgroep Glas en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS). 

VHS publiceert Veiligheidsrichtlijnen verkoop en vervaardiging van cilinders en sleutels

naamloos-2-kopieren
Lees het gehele artikel

Regelmatig worden fabrikanten en leveranciers van cilinders en sleutels aangesproken op het feit dat het wel heel eenvoudig is om sleutels van cilinders bij te laten maken. Zo makkelijk zelfs dat het soms al voldoende is om een sleutelnummer per e-mail door te geven om een kopie sleutel toegestuurd te krijgen.

Met de huidige geavanceerde apparatuur is het mogelijk om het merendeel van de sleutels te kopiëren. Omdat sleutels kritische onderdelen zijn van de beveiliging van woningen en gebouwen, met de juiste sleutel loop je immers zo naar binnen, is het essentieel dat met het verstrekken van kopieën van sleutels zeer zorgvuldig wordt omgegaan.

De leden van de VHS hebben vaak individuele afspraken gemaakt voor die gevallen waarin zij bedrijven toestemming hebben gegeven om sleutels en cilinders bij te laten maken. Cilinders en sleutels zijn fijn mechanische/mechatronische producten die een beschermd profiel hebben en in veel gevallen geleverd worden met een certificaat of met een patent. Het bijmaken van deze producten zonder toestemming is strafbaar.

Achter de productie van cilinders en sleutels zitten complexe calculatiemethoden om ervoor te zorgen dat soortgelijke cilinders die in (grotere) bouwprojecten worden toegepast niet met dezelfde sleutel kunnen worden geopend. Deze producten zijn dan ook vaak voorzien van een code of nummer, waarmee het juiste sleutelprofiel achterhaald kan worden. Dit maakt het voor rechthebbende partijen, zoals woningbouwcorporaties die vaak met vervanging en bijbestelling te maken hebben, eenvoudig om de juiste cilinder/sleutel bij te bestellen.

Ten einde een handreiking te bieden bij de verkoop en vervaardiging van cilinders en sleutels hebben de bij de Algemene Branchevereniging VHS aangesloten leden veiligheidsrichtlijnen opgesteld voor bedrijven die cilinders en (kopie) sleutels verkopen en/of vervaardigen. Waarbij is afgesproken dat de leden ten minste deze richtlijn zullen hanteren indien zij toestemming geven aan derden om cilinders en/of (kopie) sleutels bij te maken.

De richtlijn is vandaag gepubliceerd en te downloaden op de website van VHS via deze link.