Platform over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek, veiligheid
Financiële steun Nationaal Groeifonds voor circulaire geveleconomie 
Aluminium is oneindig recyclebaar met behoud van kwaliteit.

Financiële steun Nationaal Groeifonds voor circulaire geveleconomie 

Het Nationaal Groeifonds kent 100 miljoen toe aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving waarvan 2,8 miljoen bestemd is voor de circulaire geveleconomie. De VMRG is initiatiefnemer van het concept van de Circulaire Geveleconomie. Zij maakt zich samen met de brancheorganisaties vertegenwoordigd in de circulaire geveleconomie al jaren sterk om een raam, deur, kozijn of vliesgevel in een volgende cyclus weer terug te laten komen in de gevel van een gebouw. Met deze investering kunnen de plannen voor die circulaire geveleconomie uitgerold worden.

Website: circulairegeveleconomie.nl

Recycling metaal

Voor metalen gevels geldt dat circulariteit altijd hand in hand gaat met betere milieuprestaties. Bij recycling van metaal is aanzienlijk minder energie nodig. Het recyclen van aluminium kost slechts 5% van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit bauxiet. Dit levert dus een enorme CO2 reductie op. 95% van het gevelaluminium wordt na gebruik gerecycled. Dit proces kan oneindig herhaald worden zonder kwaliteitsverlies van het materiaal. In nieuwe gevels is 55% van het aluminium al van circulaire herkomst. Afgelopen jaren verliet een groot deel van al het post-consumer aluminium Europa (vooral richting Azië) en halveerde het aantal Europese smelterijen. Door het beter sluiten van de kringloop kan het gebruik van gerecyclede en hergebruikte producten in de gevel worden geborgd en verhoogd.

Vliegende start

Monique Fledderman, voorzitter en coördinator Circulaire Geveleconomie: “De brancheorganisaties zijn verheugd en enthousiast om samen aan de slag te gaan. Door de gezamenlijke voorbereiding samen met het de ministeries van BZK en IenW kunnen we een vliegende start maken. Het ‘Akkoord Circulaire Geveleconomie’ ligt al klaar om getekend te worden.
En dan kunnen we direct door met het starten van de geplande activiteiten. Doordat we onderdeel uit maken van een groter geheel onder regie van TKI Bouw en Techniek met meer dan 130 partners en in nauwe samenwerking met de ministeries van BZK en IenW verwacht ik, dat we grotere stappen kunnen maken. Denk aan het beter kunnen mobiliseren van benodigde kennis, digitalisering, normalisatie, pilots, overheidsbetrokkenheid of andere zaken die nodig zijn om onze doelen te bereiken.”   

Reductie CO2 uitstoot

Met Circulaire Geveleconomie hebben de brancheorganisaties het volgende voor ogen: het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gevels van gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen dient te geschieden op een wijze die economisch en ecologisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Met een productie van circa 6,8 miljoen m² gevel per jaar kan deze industrie een significante bijdrage leveren aan een circulaire economie en reductie van CO2 uitstoot.

Het plan van aanpak voor de Circulaire Geveleconomie bestaat uit drie fases: vooronderzoek & inventarisaties, voorbereiding inrichting collectief retour systeem(en) en instandhouding. De brancheorganisaties betrekken hierbij uiteraard de aangesloten bedrijven.

Samenwerking

Het platform Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), Bouwend Nederland Vakgroep Glas en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS). Brancheorganisaties en kennispartners investeren naast deze 2,8 miljoen nog eens hetzelfde bedrag, wat de totale inzet verdubbelt naar 5,6 miljoen voor de komende 5 jaren. Dit staat overigens nog los van gevelbedrijven en partners die in andere delen van het programma samenwerken om tot benodigde innovaties te komen. 

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds kent 100 miljoen toe aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Van dit bedrag is 40 miljoen voorwaardelijk, afhankelijk van de resultaten van het programma. De gevel, en daarmee ook de circulaire geveleconomie, maakt ­onderdeel uit van het programma Toekomstbestendige Leefomgeving.

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen
van Nederland
.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details