Tagarchief: dormakaba

Innovatief platform zet deur open voor ketensamenwerking

EntriWorX_KeyVisual_exterior_CMYK_NL
Lees het gehele artikel

Efficiënt en snel plannen, installeren en exploiteren van toegangsoplossingen

Een digitaal platform waarin architecten, planners, installateurs, aannemers en gebouwbeheerders/facilitair managers eenvoudig, prettig en doelmatig kunnen samenwerken. Maar ook: een ecosysteem waarin productiviteit, snelheid en veiligheid naar het allerhoogste niveau worden gebracht. Dát is EntriWorX, het nieuwe open platform van dormakaba voor het plannen, installeren en de exploitatie van alle techniek op én om de deur. 

Van toegangstechniek tot vluchtwegbeveiliging. EntriWorX ondersteunt bij de vroegtijdige opmaak en uitwerking van de deurstaten, vereenvoudigt de installatie van deuren en deurcomponenten én houdt toezicht in de exploitatiefase. Plannen, gegevens en processen zijn overzichtelijk gestructureerd en op iedere locatie te raadplegen. 

Bovendien beschikken projectdeelnemers altijd over de meest recente informatie. Communicatieruis wordt voorkomen en tijd en faalkosten worden tot een minimum beperkt, waardoor de kwaliteit van projecten naar het allerhoogste niveau wordt gebracht.

dormakaba biedt producten, oplossingen en services voor een beveiligde toegang tot gebouwen en ruimten. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de dormakaba International Holding GmbH, met ruim 15.000 medewerkers in ruim 130 landen. Met een wereldwijd netwerk én meer dan 150 jaar kennis en ervaring staat dormakaba voor veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Maar ook voor continue innovatie, met oog voor markttrends én veranderende klantbehoeften. EntriWorX is hier een uitgekiend voorbeeld van. “Hoewel de voordelen van digitalisering inmiddels bekend zijn, wordt in de bouw nog veel met papier gewerkt”, weet Remco van der Burg, Business Developer EntriWorX bij dormakaba. 

“Partijen wíllen wel slimmer werken, maar weten vaak niet waar te beginnen. EntriWorX ondersteunt hierbij en maakt een efficiënt en papierloos bouwproces mogelijk. Vanaf ontwerp tot en met exploitatie, waarbij ketenpartners volledig worden ontzorgd.”

EntriWorX maakt een efficiënt en papierloos bouwproces mogelijk. Vanaf ontwerp tot en met exploitatie, waarbij ketenpartners volledig worden ontzorgd.

Complete deurstaten en installatietekeningen

EntriWorX biedt twee handige planningstools voor ontwerpende partijen, waarmee een veilige en gecontroleerde toegang én een optimale vluchtwegbeveiliging al vanaf een vroeg stadium worden geborgd. 

Van der Burg: “Al in de ontwerp- en planfase uploaden wij het BIM-model van de architect in de EntriWorX Planner. Vervolgens genereert onze software automatisch en direct een deurenlijst uit het model. Hieraan kunnen wij – op basis van onze vakkennis – eenvoudig ons functionele hang- en sluitwerk koppelen. Uiteraard volledig conform de geldende normen en bouwvoorschriften. Bij gecompliceerde deuren met automatische toegangs- en vluchtwegtechnieken genereert een tweede planningstool ook direct alle benodigde kabelschema’s voor de elektra-installateur en elektrotechnische groothandel. Doordat EntriWorX een open platform betreft, zijn gegevens snel, compleet en foutloos uitwisselbaar. Alle geautoriseerde ketenpartners beschikken continu over up-to-date informatie.”

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

Na de planfase kunnen de gegevens van de EntriWorX Planner eenvoudig worden opgehaald in de EntriWorX Setup-app voor smartphone en tablet, waardoor ook de installatie en inbedrijfstelling van de geplande deuroplossingen eenvoudiger worden, aldus Van der Burg. 

“Installatiepartijen hebben direct inzicht in de gebouwplattegronden, onderdelenlijsten en installatietekeningen. Hierdoor is direct duidelijk welke componenten waar geïnstalleerd moeten worden. Maar ook hoe de bekabelingen moeten lopen en hoe e.e.a. moet worden aangesloten.” 

Indien deuren aan het gebouwbeheersysteem gekoppeld moeten worden, komt hier tevens een hardwarecomponent bij. 

“Dankzij het gebruik van de intelligente tweedraads EntriWorX Unit kunnen installateurs maar liefst 50-70% op hun bekabeling besparen! En ook de EntriWorX Setup-app biedt hier uitkomst. Met behulp van de app kan de installateur de deur namelijk stap voor stap inregelen zoals van tevoren bedacht.”

EntriWorX is het nieuwe open platform van dormakaba voor het plannen, installeren en de exploitatie van alle techniek op én om de deur.

Beheer met een vooruitziende blik

Waar veel mensen in en uit gaan, vinden onvoorziene gebeurtenissen plaats. Gebouwbeheerders/facilitair managers moeten snel kunnen handelen en hebben behoefte aan uitgewerkte prestatie-informatie. Hiervoor biedt dormkaba de digitale instrumenten van EntriWorX Insights. 

“Met deze software bieden wij toezicht op het gebruik van de ruimtes en het personenverkeer, bewaking en analyse van alle deurbewegingen, onafhankelijke melding van deurstoringen en interfaces voor inpassing in bestaande systemen”, aldus Van der Burg. “Dankzij ­EntriWorX Insights kunnen onderhoud en reparaties niet meer periodiek, maar naar de werkelijke behoefte van de deur worden ingepland. Hierdoor bieden we ook op dit vlak maximale efficiëntie, minimale onderbrekingen én een snelle probleemoplossing.”    

Veel expertise en een uitgebreid schuifdeurprogramma. Voor iedere toegangssituatie is er een automatische schuifdeur

IM_BST_41602_master
Lees het gehele artikel

Zonder erbij na te denken lopen we allemaal op bijna dagelijkse basis door openingen die worden afgesloten door automatische schuifdeuren. Die schuifdeur valt pas op als deze niet functioneert zoals zou moeten, bijvoorbeeld door te laat te openen, of te vroeg dicht te gaan. De kracht van een goede schuifdeur zit hem dus niet alleen in het schuiven zelf, maar ook in de afstelling van de deur en de bijbehorende sensortechniek. Absolute specialist op dit vlak is dormakaba, die met haar schuifdeurenprogramma letterlijk en figuurlijk een sluitend antwoord heeft op ieder vraagstuk omtrent het automatisch openen en sluiten van schuif- en vouwdeuren. We spreken met Bas Wouters, Product Marketing Manager voor automatische toegangsoplossingen bij dormakaba.

Alle verschillende typen deurvleugels kunnen ook worden voorzien van een door de klant zelf aan te leveren glassoort.

Van rechte tot gebogen uitvoering

Op de vraag welke soorten schuifdeuren dormakaba levert, antwoordt Wouters: “Heb je even? We leveren rechte en gebogen uitvoeringen, met enkele of dubbele deurvleugels, met of zonder zijlichten of bovenlichten, inbraakwerend of, al dan niet gewenst, met breakout functie. Eisen aan functionaliteit en de situatie ter plekke bepalen uiteindelijk de keuze voor een specifiek schuifdeursysteem.”

ST FLEX Secure schuifdeuren in weerstandsklasse RC2 uitvoering.

“Is er bijvoorbeeld sprake is van een beperkte doorgangsbreedte, dan bieden telescoopschuifdeuren of automatische vouwdeuren uitkomst. Bij telescoopdeuren schuiven deurvleugels achter elkaar door, bij vouwdeuren schuiven deze als een harmonica opzij. Beide oplossingen bieden extra doorgangsbreedte in vergelijking met een ‘standaard’ schuifdeur. Een breakout functie zorgt ervoor dat in geval van calamiteiten deurvleugels en eventuele zijlichten met één beweging naar buiten geduwd kunnen worden. Dit maakt deze deuren uitermate geschikt voor vluchtwegen.”

Inbraakwerendheid en isolatie

Aan inbraakwerendheid is uiteraard ook gedacht, merkt Wouters op. “Zo kan er bijvoorbeeld in weerstandsklasse RC2 geleverd worden. Deze deur is SKG gecertificeerd en ondermeer voorzien van inbraak­werend glas, deurvleugels die niet uit te lichten zijn en een unieke, volautomatische 4-punts haakvergrendeling.” 

Voor een optimale isolatiewaarde zijn er ook deuren met thermisch gescheiden profielen beschikbaar. “Naast een optimale koudebrugonderbreking bieden deze profielen extra mogelijkheden voor het toepassen van glas met een nog hogere isolatiewaarde. Kortom: wanneer inbraakwerendheid en isolatiewaarden voorgeschreven staan, dan kan dormakaba daar volledig op inspelen.
Overigens kunnen alle verschillende typen deurvleugels ook worden voorzien van een door de klant zelf aan te leveren glassoort.”

Alle dormakaba schuifdeuren worden aangedreven door een dormakaba schuifdeurautomaat. “Deze passen we universeel toe op schuifdeuren, voor vouwdeuren gebruiken we een andere automaat”, vertelt Wouters. “Al onze schuifdeuren voldoen aan de Europese norm EN16005 en zijn daarmee veilig in gebruik. Standaard aanwezige veiligheidssensoren in de doorgang zorgen dat de schuifdeur niet sluit wanneer een persoon zich in de deuropening bevindt. Extra sensoren beschermen het uitschuifgebied van de deurvleugels; staat iemand in dat gebied, dan opent de deur op zeer lage snelheid of stopt de opengaande beweging direct.”

Ideaal voor de gevelbouwer

dormakaba schuifdeurautomaten kunnen ook worden gecombineerd met deurvleugels van derden. Hierdoor kan een gevelbouwer zijn eigen profiel ook als automatische toegangsdeur toepassen. Wouters: “Dat zorgt voor een uniforme aanblik van de façade. Het kunnen toepassen van eigen profielen met een eigen glasvulling draagt bij aan de uniformiteit van het geheel. Onze systemen integreren dus 100% in het gevelbeeld.” 

Niet alleen de gebruiker ervaart comfort, ook de installateur wordt ontzorgd. “We denken mee in de montage en we zijn flexibel. Het werk hoeft niet meer te zijn dan het monteren van de automaat, het inhangen van de vleugels en alles in gebruik te stellen.” 

De standaard serie automatische schuifdeuren wordt op de markt gebracht onder de naam ST FLEX, waarmee de hoge mate van flexibiliteit van het product wordt aangeduid. “Deuren met thermisch gescheiden profielen vallen onder de noemer ST FLEX Green. Onder de naam
ST FLEX Secureleveren we de schuifdeuren in weerstandsklasse RC2 uitvoering”, zegt Wouters tot besluit.  

Uitgebreide toegangscontrole op zijn ­allervriendelijkst

IM_2621_CLEVERPRO_76134_master
Lees het gehele artikel

‘We maken het allemaal waar’

Je kunt buiten- en binnendeuren van de mooiste toegangscontrole-oplossingen voorzien die iemand wel of geen toegang geven tot de achterliggende ruimte, zonder een goed beheersysteem kun je er weinig mee. Daarmee komt de vraag wat dan wél een goed systeem is. Nina de Graaff, accountmanager toegangscontrole bij dormakaba, weet daar alles van en praat ons bij.

Webbased oplossing

“Voor het bedienen van onze ‘hardware’ is er dormakaba MATRIX One. Een webbased oplossing die correspondeert met onze deuroplossingen, van registratie unit tot en met een mechatronisch slot”, legt Nina uit. “Zowel de beheerder als de eindgebruiker maken gebruik van deze webbased oplossing, die draait op zowel desktopbrowsers als mobile devices. De software is volledig responsive en het dashboard dat getoond wordt is overzichtelijk.”

Digitale sleutels kunnen vanuit de beheerdersapplicatie naar de telefoon gestuurd worden.

Een ander voordeel is dat de hardware van dormakaba in ieder systeem, van groot naar klein, toe te passen is, enkel door een firmware upgrade. Nina licht toe: “dormakaba zorgt ervoor dat de software altijd up to date is. Er hoeft dus nooit client software aangepast te worden en je werkt als gebruiker dus automatisch met de meeste recente versie van de software. En qua veiligheid zit je goed, MATRIX One is gecertificeerd volgens Zwitserse veiligheidsnormering. Daarnaast voeren wij regelmatig testen uit om te kijken hoe veilig het systeem is. De uiteindelijke veiligheidsverantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de eindgebruiker, die ervoor moet zorgen dat er bijvoorbeeld geen wachtwoorden rondslingeren of computers ‘open staan’ als er niemand op de werkplek zit.”

MATRIX One is als basisversie een gratis applicatie met kosteloze licenties tot 100 gebruikers. “Dat is al veel en je kunt er een volledig toegangscontrolesysteem mee inrichten”, legt Nina uit. “Zodra je van meer mogelijkheden gebruik wilt maken of meer dan 100 gebruikers hebt, kun je het pakket upgraden naar MATRIX One Expert (E) of MATRIX One Alle Opties (O). Al naar gelang de upgrade kunnen er meer functies gekoppeld worden, zoals de aanwezigheidsregistratie en het feit dat meer gebruikers worden toegevoegd.” Onze goed getrainde partners staan u terzijde met advies over de upgrade.

Tijdelijke, gecontroleerde toegang verschaffen aan bezoekers is zo geregeld.

MATRIX One ook in de Cloud

“Meer en meer bedrijven hebben inmiddels een CloudFirst beleid, ook hier gaan wij mee: sinds februari gaan we MATRIX One zelfs in de Cloud hosten, je hebt alleen internet nodig. Dan koop je geen licentie, maar een router die verbinding maakt met de dormakaba cloud. Dit geeft meer gemak en minder zorgen. Op dit moment is digitale toegangsverlening de allerveiligste manier van werken. Het verliezen van een fysieke sleutel levert nog altijd het meeste risico op. Tussen de PC en het elektronisch deurbeslag of de uitleesunit zit een accessmanager, een stuk hardware. Deze legt contact tussen het systeem en de componenten. De buitenschil van een gebouw kun je online regelen, de binnenschil kun je als je wilt offline houden, als je het juiste beslag toepast. Extra veilig dus en je bespaart er veel kosten en bouwkundige aanpassingen mee.”

Individuele toegangsverlening bij The Circle Convention Centre op Zürich Airport.(Beeld: Philippe Bodinger)

Oplossingen die meegroeien met je bedrijf

Het mooie is dat de oplossingen voor toegangscontrole van dormakaba voor iedereen interessant zijn. Nina: “Je kunt zo klein beginnen als je wilt en het zo groot opschalen als je wilt. Het gebruiksgemak blijft hetzelfde, de betrouwbaarheid ook. Alles is compatibel, je hoeft bij opschalen dus nooit hardware te vervangen. Onze oplossingen groeien gewoon mee met je bedrijf.”

Bouwcilinders worden blijvende cilinders in een handomdraai

IM_pextra_152909_hires-jpeg
Lees het gehele artikel

Slimme techniek maakt duurzamer en makkelijker werken met cilinders mogelijk

Normaliter wordt er in de bouwfase gewerkt met bouwcilinders, zodra de deuren gemonteerd zijn. De aannemer beschikt over een sleutel (of meerdere) die universeel past op alle cilinders die gemonteerd zijn in de sloten van de deuren. Vrije in- en uitloop is daarmee gewaarborgd, zodat het werk niet gehinderd wordt door een gesloten deur. Daar zit echter een nadeel aan: op het moment dat de woningen klaar zijn, moeten alle bouwcilinders worden vervangen voor nieuwe, blijvende cilinders, ieder met een unieke sleutel. Dat is een tijdrovend karwei waarbij bovendien veel onnodig materiaal verbruikt wordt. dormakaba heeft een mooie oplossing in haar programma, die het vervangen van de bouwcilinder overbodig maakt.

dormakaba heeft een mooie oplossing in haar programma, die het vervangen van de bouwcilinder overbodig maakt.

Bouwsleutelfunctie op de blijvende cilinder

Rob Claassen is accountmanager mechanische sluitsystemen voor dormakaba. Hij vertelt: “Het werkt snel en eenvoudig: zolang de bouw aan de gang is, kan de aannemer met zijn sleutel bij elke woning naar binnen, wanneer onze cilinders met bouwsleutelfunctie zijn gemonteerd. Deze worden meegeplaatst met de deuren. Zo kan niet elke bouwvakker zo maar op plekken komen waar al waardevolle spullen zijn opgeslagen of aangebracht. Zodra de bouw gereed is en de bewoners hun eerste spullen inhuizen, dan kunnen zij met hun eigen, unieke sleutel de cilinder bedienen, waarbij bij de eerste keer – als de deur bediend wordt – de cilinder ingesteld wordt op alleen nog maar die ene unieke sleutel van de bewoner. De sleutel van de aannemer is daarna onbruikbaar op dat slot.”

Het is goed om te weten dat de cilinders in verschillende metaalkleuren leverbaar zijn waaronder in de trendy kleur zwart. (Beeld: Maik Goering Photography)

Drie generaties per cilinder

Naast het feit dat er heel veel tijd en materiaal bespaard wordt, heeft de dormakaba cilindermet bouwsleutelfunctie nog een groot voordeel, meldt Rob. “Elke cilinder heeft drie generaties, zoals wij dat noemen. Zodra de bewoner zijn eigen sleutel heeft ‘ingeregeld’ zodat de aannemer geen toegang meer heeft, dan kan er nóg een keer een nieuwe sleutel worden ingeregeld. Het enige dat daarvoor nodig is, is het verrichten van dezelfde handeling met de nieuwe sleutel, zodat de cilinder opnieuw is ingesteld. De gestolen of zoekgeraakte sleutel die de bewoner daarvoor had, is dan onbruikbaar in de betreffende cilinder.”

Goede prijs-kwaliteitverhouding

Inmiddels heeft dit systeem zich ook bewezen bij de bouw van de Zalmhaventoren in Rotterdam. “Daar hebben we het over 480 appartementen waar onze cilinder met bouwsleutelfunctie is toegepast. Stel je eens voor hoeveel werk het scheelt? In de oude situatie zou de aannemer 480 bouwcilinders moeten hebben vervangen.” De kracht van dormakaba zit hem niet alleen in de techniek, maar ook in de goede prijs-kwaliteitverhouding. “Dat maakt het extra interessant om ermee te werken”, vervolgt Rob. “Je boekt dus winst op meerdere fronten.”

Met onze cilinders is het kinderspel om een nieuwe hoofdsleutel en nieuwe losse sleutels te bestellen en deze ‘in te regelen’.

Ook in een sluitplan

De cilinder met bouwsleutelfunctie is prima toe te passen in een sluitplan, zegt Rob. “Stel je een kantorencomplex voor, waar de conciërge een generale hoofdsleutel bezit en er een x-aantal individuele sleutels in het sluitplan in omloop zijn. Als die hoofdsleutel kwijtraakt of gestolen wordt, dan zou iemand overal toegang kunnen krijgen. Met onze cilinders is het kinderspel om een nieuwe hoofdsleutel en nieuwe losse sleutels te bestellen en deze ‘in te regelen’ zoals net beschreven. Daarmee is op een simpele manier de veiligheid weer hersteld en zijn alle voorgaande sleutels onbruikbaar.”

De cilinders met bouwsleutelfunctie zijn verkrijgbaar in SKG** en SKG*** uitvoering. “Tevens zijn er varianten leverbaar met vrijloop- en prioriteitenfunctie. Verder is het goed om te weten dat de cilinders in verschillende metaalkleuren leverbaar zijn waaronder in de trendy kleur zwart, een topkleur binnen het residentieel gebruik momenteel.”    

dormakaba introduceert de ‘Next Generation’ SVP sloten

IM_SVP2000DCW_I_106979_master kopiëren
Lees het gehele artikel

Een paniekslot draagt wezenlijk bij aan de veiligheid in een gebouw. Het is belangrijk om de juiste keuze te maken in panieksloten, aangezien deze onder alle omstandigheden moeten functioneren. Bovendien kan een slecht functionerend paniekslot toegang tot het gebouw verschaffen aan ongenode gasten. Met meer dan 150 jaar ervaring op het gebied van sloten, beschikt dormakaba over een uitgelezen collectie panieksloten. Het assortiment heeft zelfs een upgrade gehad; alle SVP sloten dragen nu de naam ‘Next Generation’. We spreken met Geoffrey van den Berg, accountmanager bij dormakaba Nederland, over de collectie en de eigenschappen.

Drie categorieën

“Panieksloten onderscheiden we in drie categorieën”, opent Geoffrey het gesprek. “Allereerst de mechanische panieksloten, daarna de elektrische, krukgestuurde panieksloten en tenslotte de volledig motorische panieksloten. Bij deze laatste categorie zijn er legio uitbreidingen mogelijk, waarover later meer informatie.”

Binnen de groep zuiver mechanische panieksloten bevinden zich de SVP5000 serie en de SVP 4000 serie. “De SVP 4000 serie beschikt over signaleringscontacten voor herkenning van de deurstatus”, licht Geoffrey toe. De SVP 6000 serie valt binnen de categorie zelfvergrendelende krukgestuurde panieksloten, met een enkelzijdige solenoïde. Geoffrey: “De automatische uitworp van de nachtschoot bedraagt 20 mm, wat zorgt voor een verzekeringstechnisch erkende sluiting. Dankzij de kruisschoot wordt een tweepuntsvergrendeling gerealiseerd voor verbeterde veiligheid.  Tegelijkertijd zorgt de antipaniekfunctie ervoor dat de deur altijd in de vluchtrichting via de deurkruk kan worden geopend.  Mechanisch openen van buitenaf blijft mogelijk door bediening van de cilinder met een sleutel.”

dormakaba SVP6000, zelfvergrendelend krukgestuurd paniekslot, met een enkelzijdige solenoïde.

De uitbreidingsmogelijkheden die de volledig motorische panieksloten bieden, zijn talrijk. “Zeker in combinatie met de deurautomaten ED100/250, vanwege de aanwezige DCW-aansluiting (DCW=dormakaba connect & work), die letterlijk ‘plug & play’ werkt. De voeding en besturing worden door de automaat verzorgd. Indien gewenst kan de automaat op het GBS (gebouwbeheersysteem) en de BMI (brandmeldinstallatie) worden aangesloten”, aldus Geoffrey.

Belangrijke nieuwe functies

De ‘Next Generation’ SVP sloten hebben een aantal belangrijke ‘features’ erbij gekregen. Zo beschikken de sloten met een 235 x 24 mm voorplaat over een SKG** keurmerk en hebben alle sloten een anti-rokers functie. De SVP2000 sloten hebben een ‘F’ uitvoering met ingebouwde Power Reserve module, speciaal voor rook- en brandwerende deuren. “De SVP2000 ‘spreekt’ drie talen. Hij kan stand alone gebruikt worden, of via een CAN-bus systeem, of met ons DCW-bus systeem. Deze laatste is, zoals uitgelegd, perfect te combineren met de deurautomaten ED100/250.”

Ook paniekbeslag wordt door dormakaba geleverd.

Het kiezen van het juiste slot was nog nooit zo gemakkelijk

Met de hoeveelheid aan types en mogelijkheden kan men zich voorstellen dat het juiste slot kiezen soms lastig is. Ook daarvoor heeft dormakaba een charmante en zeer welkome oplossing: de SVP tool online. 

“Met deze online hulp wordt het vinden van het juiste slot kinderspel. Door steeds een stap verder te klikken, komt het juiste slot onder uit de digitale trechter. Hiermee kunnen de meeste vragen wel worden beantwoord. Wie toch nog twijfelt of er niet uitkomt, is van harte welkom om ons te bellen of te mailen uiteraard”, zegt Geoffrey tot besluit. “Wie meteen met de SVP tool aan de slag wil, hoeft alleen maar de QR-code op deze pagina met de smartphone te scannen.”    

Nieuwe vrijloopdranger biedt veel voordelen en is EN1155 gecertificeerd

IM_TS93GSR_47502_master
Lees het gehele artikel

We zijn niet snel geneigd om bij het openen of sluiten van een deur naar boven te kijken, om te zien welke deurdranger er gemonteerd zit. Toch eens doen, want daar kan zich zomaar een vernuftig stuk techniek bevinden. Mits de deurdranger door dormakaba is geproduceerd, natuurlijk. Profiel spreekt met Geoffrey van den Berg over de jongste telg in de deurdrangerfamilie, dormakaba’s TS 99 FL K BG. “Deze nieuwe deurdranger heeft bijzondere eigenschappen en is de enige in Nederland gecertificeerde oplossing voor de aanpassing van het Bouwbesluit in 2020”, opent Van den Berg het gesprek. “We spreken hier over een vrijloopdeurdranger, die gemonteerd wordt aan de niet-scharnierzijde, op de kozijnbovendorpel.”

De TS93 en de TS98 XEA zijn standaard voorzien van openingsdemping en sluitvertraging. Op de foto de TS93.

Onopvallend aanwezig

De nieuwe deurdranger kan bijvoorbeeld aan de galerijzijde van een voordeur – die uiteraard naar binnen draait – van een appartement gemonteerd worden. “De bekabeling gaat door het kozijn en zit dus niet in het zicht. Bij een visuele inspectie hoeft de bewoner niet thuis te zijn”, schetst Van den Berg. “De TS 99 FL K BG heeft een terugligging van 50 tot 96 mm. Eenmaal gemonteerd is er geen beperking van de doorgangshoogte.”

Deurdrangertechniek toen en nu

Dat deurdrangers comfort bieden, geluidsarm zijn en zorgen voor energiebesparing is bekend. Deursluittechniek is bovenal belangrijk bij rook- en brandwerende deuren. Wie gebruikt maakt van toegangscontrole, komt ook niet om een deurdranger heen. Een deur met een toegangscontrole­oplossing wil je niet open hebben staan. Voorheen werden vooral schaararmdrangers toegepast. Nu werken we meestal met deurdrangers met een glijrail. Mooier om te zien, functioneler en minder gevoelig voor vandalisme”, licht Van den Berg toe. We maken gebruik van drukregelventielen in combinatie met oliedruk om de deur zacht te kunnen laten sluiten. Dat levert het nodige comfort op, het is geluidsarm, esthetisch en energiebesparend.”

dormakaba is marktleider op het gebied van deurdrangers. “In totaal hebben we meer dan 150 miljoen deurdrangers verkocht wereldwijd. Elke seconde sluit er ergens op de wereld wel een deur met een van onze systemen. De TS99FL K BG is specifiek voor de Nederlandse markt ontwikkeld. Dat is het bewijs voor het feit dat dormakaba niet alleen globaal, maar ook lokaal in staat is om een productontwikkeling door te voeren.”

ITs-3b certificering

De openingsweerstand van de glijraildeurdrangers van dormakaba is minimaal. “We noemen deze techniek ‘Easy Open Technology’. De basis van deze techniek wordt gevormd door een hartvormige nokkenas. Onze glijraildeurdrangers zijn om die reden ITs-3b (integrale toegankelijkheidsstandaard) gecertificeerd”, vervolgt Van den Berg. “Deze deurdrangers dragen bij aan een barrièrevrije toegang tot een gebouw. Dat komt kinderen, ouderen en mindervaliden ten goede. Comfortabel openen maar kracht om goed te sluiten.”

Aansprekend design

Het oog wil ook wat. Qua design zit het goed met de deurdrangers van dormakaba. “Architecten vinden onze deurdrangers aanspreken qua design. De meeste modellen hebben het Conturdesign, de nieuwste modellen het ‘XEA’-design. XEA staat voor ’Ten (X) Elements of Aesthetics’ en behelst een combinatie van vorm, kleur, materiaalgebruik en afwerking. Het XEA design wordt ook op andere dormakaba producten toegepast zodat eenheid in vormgeving van toegangscomponenten binnen het interieur van een gebouw of ruimte gerealiseerd kan worden. Dit biedt meerwaarde en onderscheidend vermogen op alle fronten.”

Deurdrangers voor projecten

De TS93 en de TS98 XEA zijn deurdrangers die zeer geschikt zijn voor projecten. Standaard zijn deze voorzien van openingsdemping en sluitvertraging. “De dempende hydrauliek zorgt ervoor dat een geforceerd geopende deur niet doorslaat. De sluitvertraging maakt het bijvoorbeeld mogelijk om comfortabel je fiets uit de berging te halen, de deur kan hierdoor enkele seconden open blijven staan”, legt Van den Berg uit.

“Of het nu gaat om vrijloopdeurdrangers, ideaal voor brandwerende toegangs- en verkeersdeuren, inbouwdeurdrangers die volledig uit het zicht gemonteerd zijn, systeemdeurdrangers die modulair zijn opgebouwd of sluitvolgorde regelaars voor dubbele deuren… Voor praktisch elke situatie heeft dormakaba iets passends”, zegt Van den Berg tot besluit.  

Elegant, flexibel en compact: zo hoort een schuifdeursysteem te zijn

IM_MUTOM60_137259_master
Lees het gehele artikel

Schuifdeuren zijn actueler dan ooit. Of we nu kijken naar de toepassing binnen de residentiële markt, op het werk, in de zorg of de hospitality, een mooie schuifdeur is functioneel en voegt iets sereens toe aan het interieur. Dormakaba heeft met MUTO het ideale schuifdeursysteem in handen, veelzijdig, fraai en uitblinkend in montagegemak. MUTO is een handbediend systeem, biedt een grote vrijheid in ontwerp en kan worden voorzien van glazen of houten deurbladen of profieldeuren. Zo kan een ruimte sfeervol worden afgesloten, of kan er een comfortabele doorgang naar de andere ruimte gecreëerd worden. Het handmatig bediende MUTO-schuifdeursysteem kan worden geleverd met een breed pakket aan opties.

MUTO biedt veel individuele ontwerpmogelijkheden.

Al vanaf 600 mm breedte

Zelfs kleine doorgangen vanaf 600 mm breedte zijn mogelijk. Lichte en zware deuren tot maar liefst 150 kg kunnen worden uitgerust met het DORMOTION-dempingsmechanisme, ook al vanaf 600 mm deurbreedte. Dit zorgt voor extra comfort, net als de zelfsluitende werking zonder externe voeding, een geïntegreerde vergrendeling en een statusindicator om bijvoorbeeld de deur te kunnen bewaken. Deze opties zijn allemaal zonder problemen achteraf aan te brengen trouwens. Met extra mogelijkheden om het systeem in iedere gewenste RAL-kleur te laten poedercoaten en bijpassende accessoires toe te passen, zoals handgrepen en verzonken trekgrepen, wordt het plaatje meer dan compleet.

De veelzijdigheid is groot: MUTO is toepasbaar voor glazen en houten deuren, licht of zwaar, tot een deurgewicht van maar liefst 150 kg. Het DORMOTION-dempingsmechanisme zorgt, zoals al vermeld, voor extra comfort. De installatie van het systeem is eenvoudig en verstellen gebeurt makkelijk dankzij de afneembare frontkap. MUTO biedt veel individuele ontwerpmogelijkheden, met een keuze uit de standaardkleuren zilver, RVS-look en wit, daarnaast dus ook optioneel in iedere gewenste RAL-kleur. Het systeem is verkrijgbaar voor dubbele, al dan niet gesynchroniseerde, deuren en telescopische modellen.

Winnaar van diverse awards

Internationaal is de schoonheid en veelzijdigheid van MUTO niet onopgemerkt gebleven. Dormakaba heeft met MUTO eerder al een Iconic Award, een German Design Award en een RedDot Honourable Mention in de wacht gesleept. Deze zijn zeker niet de eerste de beste erkenning voor dit doordachte en elegante schuifdeursysteem en voor Dormakaba een mooie opsteker om door te gaan op het ingeslagen pad.

Voor meer informatie over MUTO en overige oplossingen voor glasbeslag kunt u bellen met dormakaba Nederland BV 088-352 33 33 of gaat u naar www.dormakaba.nl

MUTO toegepast in de zorgsector.

In vogelvlucht, de belangrijkste specificaties van dormakaba MUTO

 • Met MUTO Self-closing sluit de deur automatisch zonder energieverbruik;
 • Dormotion geleidt het deurpaneel zacht naar de eindpositie;
 • Vergrendeling met afstands­bediening of muurschakelaar mogelijk;
 • Statusindicator is verbonden met gebouwbeheersysteem;
 • Synchro-functie maakt het mogelijk om een dubbele deur te openen, door slechts één zijde te bedienen;
 • Toegang tot alle relevante functies via de verwijderbare afdekplaat;
 • Eenvoudige hoogteregeling van het hangende deurpaneel;
 • Adapterprofiel beschikbaar voor systeemplafonds;
 • Getest voor toepassing met gelaagd glas;
 • Dormotion demping, elektro­magnetisch slot (ook op afstandsbediening) en statusindicator zijn achteraf aan te brengen;
 • Geschikt voor deuren van 60 tot 150 kg;
 • Al vanaf 600 mm deuropening;
 • Telescopische variant mogelijk voor brede openingen in krappe ruimtes.

Deuren openen zonder deze te hoeven aanraken is wenselijker dan ooit

naamloos-1-kopieren-5
Lees het gehele artikel

Het behoeft geen nader betoog dat ons dagelijks leven behoorlijk veranderd is, door het Coronavirus. Tal van maatregelen moeten ervoor zorgen dat we elkaar niet besmetten. Deurklinken, handgrepen en drukknoppen staan te boek als notoire overbrengers van het virus. Meer dan ooit is het daarom wenselijk om in publieke omgevingen deuren te kunnen openen, zonder deze aan te raken.

De techniek om dit te doen is al heel lang een specialisme van dormakaba. Het bedrijf ziet een groeiende belangstelling voor aanrakingsvrije impulsgevers. Bas Wouters, Product Marketing Manager Entrance Systems bij dormakaba, vertelt ons over de geautomatiseerde toegangssystemen en aanrakingsvrije impulsgevers.

Dormakaba carrouseldeur met radar impulsgever.

 

‘Sesam, open u!’

Ondanks het feit dat we allemaal gewend zijn aan automatisering, die ervoor zorgt dat we comfortabel toegang krijgen tot een gebouw of ruimte, realiseren zich maar weinig mensen wat erachter schuilgaat.

Wouters legt uit: “Er zit veel technologie achter die meerdere mogelijkheden biedt om een automatische deur in werking te zetten. We maken onderscheid in publieke toegang en gecontroleerde toegang. Bij publieke toegang hebben we het over aanrakingsvrije impulsgevers zoals bijvoorbeeld radar- en/of infraroodsensoren. Zo kun je met een handbeweging binnen een afstand van 10 tot 50 cm van een radarsensor een deur in werking zetten. Meestal leveren wij deze toegangsmiddelen mee met een van onze geautomatiseerde deuroplossingen. Binnen ons portfolio ‘Entrance Systems’ vind je draaideuren, carrouseldeuren en schuifdeuren, die allemaal automatisch werken. De schuif- en carrouseldeuren leveren we zelf, bij draaideuren leveren we de automaat met toebehoren waarmee deze automatisch en veilig kunnen openen en sluiten.”

Hoe zit het met toegangscontrole? “Specifieke toegangscontrole kan verleend worden op een aanrakingsvrije manier door gebruik te maken van een persoonsgebonden pas of tag die voor een kaartlezer gehouden kan worden of een persoonlijke zender met een drukknop, die een persoon bij zich kan dragen”, schetst Wouters.

Automatische deuropener met persoonlijke zender.

 

Comfort en veiligheid

De aanrakingsvrije oplossingen van dormakaba voor toegang zijn in de eerste plaats zeer comfortabel maar dienen vooral ook de veiligheid. “Dat je hiermee besmettingen voorkomt, is duidelijk. Onze systemen vind je echter ook terug op plaatsen waar veel publiek komt. Het bevordert de doorstroming. Specifieke opdeling in algemene toegang en toegang op basis van privileges tref je vooral in de zorgsector aan en in de utiliteit. Daarnaast levert dormakaba tal van sensoren die het gebruik van automatisch werkende toegangen extra veilig maken. Zo zijn er bijvoorbeeld veiligheidssensoren die voorkomen dat je bekneld of geraakt wordt bij gebruik van een automatische deur.”

Automatische schuifdeur met infraroodsensor en kaartlezer.

 

Oplossingen voor iedereen

Ondanks het feit dat aanrakingsvrije impulsgevers in de meeste gevallen meegeleverd worden met een van de ‘Entrance Systems’ oplossingen uit eigen stal, zijn deze producten meestal ook toe te passen op automatische toegangssystemen van derden. “dormakaba wordt gewaardeerd om de kwaliteit van de toegepaste techniek en de uitstekende service die bij de producten geleverd wordt. Het komt echter ook voor dat wij niet de schuif- of carrouseldeur zelf leveren, maar wel de technologie die zorgt voor de toegangsverlening”, zegt Wouters tot slot.   

Automatische carrouseldeuren met ultraslank design en RC2 certificering

im_ktflexdirect_43720_master-kopieren
Lees het gehele artikel

Wat denkt u van carrouseldeuren die een maximaal gebruikscomfort bieden, in combinatie met een verhoogd beveiligingsniveau en vrijheid bij de designkeuze? Dat kan met de nieuwe KTV Carrouseldeuren van dormakaba, die zijn voorzien van een ‘direct drive’. Het concept van deze nieuwe, elektromagnetische aandrijving minimaliseert geluid en slijtage, waarbij de deurvleugels uitermate nauwkeurig kunnen worden gedraaid en gepositioneerd. De onopvallende bovenaandrijving maakt een minimale bovenbandhoogte van slechts 100 mm mogelijk!

De transmissieloze aandrijving is gebaseerd op de – inmiddels zeer beproefde – dormakaba magneettechnologie. De minimaal benodigde bovenbandhoogte biedt voldoende plaats aan de ‘direct drive’ en zorgt voor een uniek, slank en stijlvol design. We spreken met Chretien Velthuizen, verantwoordelijk voor marketingcommunicatie bij dormakaba.

Geruisloos en onderhoudsarm

“Installatie in het plafond van de draaideur beschermt de aandrijving tegen omgevings- en buiteninvloeden zoals regenwater of vuil, maar ook tegen agressieve schoonmaakmiddelen”, begint Velthuizen het gesprek. “De onderhoudsarme en vrijwel geruisloze werking heeft de nieuwe KTV Carrouseldeur te danken aan de aandrijving zonder tandwielen of tandriemen. Het resultaat is een behoedzame draaibeweging, waarbij behoud van functionaliteit van mechanische componenten van de deuruitrusting gewaarborgd is.”

im_ktv4_40531_master-kopieren

Het RC2 certificaat geldt voor KTV Carrouseldeuren die zijn voorzien van
vergrendelbare in- of externe voorschuifdeuren waarbij zowel kuipwand als voorschuif­deuren zijn voorzien van P4A glas.

 

De verhoogde nauwkeurigheid in positionering verbetert de klimaatscheiding tussen de binnen- en buitenzone van de deur en reduceert tocht. “Dat ondersteunt een consistent binnenklimaat”, aldus Veldhuizen. “Daarbij garanderen een snelle installatie en eenvoudige inbedrijfstelling een hoge inzetbaarheid en gereduceerde aanschafkosten. De individueel instelbare snelheidsbegrenzing verhoogt tevens de veiligheid van de deuruitrusting en beschermt tegen vandalisme en excessieve versnelling van het systeem.”

im_ktv4_40009_master-kopieren

De onopvallende bovenaandrijving maakt een minimale bovenbandhoogte van slechts 100 mm mogelijk!

 

Het aandrijfsysteem is leverbaar in de volgende uitvoeringen: handbediend met snelheidsbegrenzer, geautomatiseerd positioneersysteem, Servomatic systeem en Automatic systeem. Velthuizen vervolgt zijn verhaal: “Het nieuwe aandrijfsysteem wordt vanaf nu standaard toegepast binnen een breed scala van KTV Carrouseldeuren. Afhankelijk van bouwjaar en aanwezige configuraties kunnen bestaande KTV Carrouseldeuren middels een zogenaamde retrofit kit ook worden voorzien van de ‘direct drive’.”

Carrouseldeur

De combinatie van de ‘direct drive’ contactloze aandrijving, volledige automatisering -met aandrijving in plafond en toch slechts 100mm bovenbandhoogte- en weerstandsklasse RC2 -met voorschuifdeuren- maken dat deze Carrouseldeur uniek is in de markt.

 

Volledig RC2 gecertificeerd

Afgelopen maand ontving dormakaba voor de KTV Carrouseldeuren ook nog eens het certificaat voor inbraakbeveiliging naar weerstandsklasse RC2. “Dit certificaat geldt voor KTV Carrouseldeuren die zijn voorzien van vergrendelbare in- of externe voorschuifdeuren waarbij zowel kuipwand als voorschuifdeuren zijn voorzien van P4A glas. Qua afmetingen zijn de specificaties gelijk aan die van de reguliere KTV3 en KTV4 deuren. De combinatie van de ‘direct drive’ contactloze aandrijving, volledige automatisering – met aandrijving in plafond en toch slechts 100mm bovenbandhoogte – en weerstandsklasse RC2 -met voorschuifdeuren- maken dat deze Carrouseldeur uniek is in de markt”, zegt Velthuizen tot besluit. 


Het RC2 certificaat

Het RC2 certificaat geldt voor de uitvoeringen met externe voorschuifdeuren bij een 200 mm bovenband, voor interne voorschuifdeuren met een 200 mm bovenband en voor externe voorschuifdeuren met een 100 mm bovenband, ongeacht de toegepaste bedieningsvariant. Alle Carrouseldeuren met diameters van 2 meter tot en met 3,8 meter en voorzien van P4A glas (kuip en voorschuifdeuren), hebben de RC2 certificering ontvangen. De testen zijn uitgevoerd volgens EN1627, EN1628 (static load test), EN1629 (dynamic load test) en EN1630 (manual burglary attempt).

Stijlvol de interieurarchitectuur perfectioneren? Dat kan!

dormakaba-20191015-im_uniquin_100491_hires-jpeg-kopieren
Lees het gehele artikel

Of we nu praten over een ruimte thuis of op kantoor, er zal altijd sprake zijn van een zekere indeling van deze ruimte. Een ruimte kent diverse plekken met verschillende toepassingen. Hoe creëer je nu individuele vertrekken die geen opgesloten gevoel geven? Met het Uniquin systeem van dormakaba kan dat op de meest efficiënte en esthetisch verantwoorde manier.

Uniquin bestaat uit een combinatie van profielen, beslagen en sluitsystemen, waarmee tussenwanden en doorgangen gemaakt kunnen worden. Geschikt voor scheidingselementen van glas, hout of andere materialen met een maximale dikte van 19 mm, kunnen de mooiste scheidingen tussen ruimtes gemaakt worden.

Duurzaam in aluminium uitgevoerd

De aluminium profielen van Uniquin kennen een elegante en duurzame oppervlaktestructuur, dankzij de speciale poedercoating in de kleur grafiet. Duurzaamheid is gegarandeerd, door de lange levensduur en het feit dat aluminium prima recyclebaar is. In principe kan Uniquin profiel elk paneel van glas (veiligheidsglas, gelaagd dubbel veiligheidsglas), hout, kunststof of een ander materiaal bevatten, mits niet dikker dan 19 mm. Aan de gebruiker dus de keuze of de wand doorzicht moet bieden of juist niet en welke sfeer er opgeroepen wordt.

dormakaba levert tevens akoestische modules op maat, waarmee een aangename sfeer gecreëerd kan worden die hand in hand gaat met een stuk functionaliteit. Zo kan een muziek- of tv-kamer akoestisch geïsoleerd worden. Een bespreekkamer op kantoor wordt op deze manier geluidsdicht, hetgeen privacy verhogend werkt. Zelfs bij het gebruik van glas is er al sprake van geluidsisolatie, dankzij de indirecte bevestiging van de glasplaat. Afhankelijk van de uitvoering kan er een geluidsbescherming tot 40 dB bereikt worden.

Uniquin op het werk: separate maar transparante ruimtes met een hoge esthetische waarde.

 

Vaste wanden of met een doorgang

Binnen het Uniquin programma is er profiel beschikbaar waarmee deuren in een wand gemaakt kunnen worden. Denk aan een combinatie van schuifdeuren (enkele of dubbele) en enkelwerkende deuren (aanslagdeuren) in standaard hoogte of kamerhoog. Uniquin profiel kan ook worden toegepast om deuren in metselwerk te maken. Het maximale gewicht van een draaideur is 130 kg, van een schuifdeur 100 kg. De maximale deurafmetingen: een draaideur mag tot 1100 mm breed X 2950 mm hoog zijn. Een schuifdeur maximaal 2000 mm breed X 3000 mm hoog.

Voor een betere beveiliging heeft dormakaba tal van toegangscontrolesysteem beschikbaar die samen met het Uniquin systeem gebruikt kunnen worden. Ook handig: de geïntegreerde kabelbevestigingsinrichting in de profielen, voor stroomvoorziening.

Uniquin past in elk interieur

De rankheid van de Uniquin profielen en de ingetogen grafietkleur maken dat dit systeem in ieder interieur tot zijn recht komt. De profielen doen denken aan de ranke, gietijzeren binnenkozijnen uit de industriële jaren ’30. Daarmee passen zij perfect in ieder modern of klassiek wooninterieur en geven ze in elke kantooromgeving een visuele meerwaarde.

Uniquin is hét glasprofielsysteem waarmee iedere ruimte op esthetische wijze getransformeerd kan worden naar een functionelere toepassing.

Meer informatie vindt u op de website van dormakaba, onder Oplossingen/Producten/Glasbeslag & mobiele wanden/Glasprofiel­systeem voor binnentoepassing/UNIQUIN.   

Ultiem maatwerk in vluchtwegbeveiliging

foto-4-dormakaba-kopieren
Lees het gehele artikel

De keuze voor een vluchtwegsysteem wordt niet alleen gemaakt op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is ook zaak een oplossing te selecteren die uitblinkt in flexibiliteit en naadloos matcht met de bestaande praktische behoefte. Op al die vlakken speel je altijd op safe met het innovatieve SafeRoute vluchtwegbeveiligingssysteem van dormakaba.

Sterker nog, de onlangs gepresenteerde noviteit maakt het mogelijk om op een uiterst slimme manier aan een groot aantal – en vaak tegenstrijdige – deurvereisten te voldoen. Ongeacht of het nu gaat om een nooduitgang, een vluchtweg, gereguleerde toegangstijden of een vergrendelingsfunctie.

Dormakaba

Met SafeRoute worden meerdere deuren bediend.

 

Met de introductie van het modulair samengestelde SafeRoute vluchtwegsysteem bevestigt dormakaba andermaal de ruime expertise op het gebied van innovatieve technologieën en toegangsoplossingen voor gebouwen, ruimtes en terreinen. De vinding valt dan ook in de smaak van brandweer, politie en gebouwenbeheerders. Daarnaast hebben diverse ontwerpers, architecten, installateurs, distributeurs en aannemers de talrijke voordelen van het concept al mogen ervaren. En dat heeft vooral te maken met een flink stuk flexibiliteit en een veelheid aan mogelijke toepassingen, aldus Chretien Velthuizen, verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie binnen dormakaba Nederland.

“SafeRoute maakt het mogelijk de deur te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of misbruik, zonder de bouwvoorschriften te overtreden. De tijdelijke toegangsbeperking regelt dat niemand zomaar naar binnen of buiten kan wandelen. Mensen in nood redden en inventaris en know-how beschermen: dát doet SafeRoute.”

Openen, vergrendelen, controleren: met SafeRoute kan het allemaal. Bovendien kan het systeem snel en gemakkelijk worden aangepast aan bestaande of veranderde gebruiksomstandigheden. Zo profiteren SafeRoute-gebruikers van het nieuwe licentiemodel, waarbij ze alleen betalen voor de functies die ook écht nodig zijn. Tegelijk kan het systeem op elk moment naar wens met extra functies worden uitgebreid. Daarbij blijft de bestaande hardware intact en hoeft alleen maar een nieuwe licentie te worden aangeschaft.

Dormakaba

De componenten zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

Functies

SafeRoute omvat diverse basiscomponenten, waaronder verschillende typen deurvergrendelingen en de zogenaamde STL-G deurterminal. Deze laatste is voorzien van een noodknop en een sleutelschakelaar in een opbouwbehuizing. Samen met de elektrische vergrendeling voldoet de deurterminal aan de eisen van zowel BS EN 13637 als de EltVTR, de Duitse richtlijn voor elektrische vergrendelingssystemen op vluchtwegdeuren.

“De noodknop kan met behulp van een licentiekaart worden omgeturnd tot een besturings- en controlepaneel”, vervolgt Velthuizen. “Daarbij bepaalt de licentiekaart de verschillende functies. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met één master een groep van maximaal vier vluchtwegdeuren te bewaken en te bedienen. Zónder licentiekaart kan de STL-G deurterminal ook gebruikt worden als extra deurterminal voor een vluchtwegdeur als ‘slave’ in een groep.”

Afhankelijk van de gekozen licentiekaart kunnen vele componenten worden aangesloten, zoals sleutelschakelaars, aanraakschermen, I/0-modules en rookmelders. Daarnaast is het systeem geschikt om in een netwerk op te nemen of aan te sluiten op het gebouwbeheersysteem.

Passend design

Naast een veelheid aan flexibiliteit en gebruiksgemak kenmerken de robuuste en vandalismebestendige SafeRoute producten zich door een smaak- en stijlvolle vormgeving conform XEA, het exclusieve designconcept van dormakaba. “De SafeRoute componenten kunnen qua uitvoering en kleurstelling optimaal op elk denkbaar interieur worden afg  estemd”, aldus Velthuizen. “Tegelijk sluit het design van het vluchtwegsysteem naadloos aan bij diverse andere producten uit ons programma. We staan voor uniformiteit in kwaliteit, maar ook als het gaat om de vormgeving van onze technieken.”

Universeel design slaat esthetische brug tussen producten

foto-2-dormakaba-kopieren
Lees het gehele artikel

Bij dormakaba, de totaalaanbieder van innovatieve technologieën en toegangsoplossingen voor betere en veiligere gebouwen, ruimtes en terreinen, zetten ze niet alleen hoog in op topkwaliteit. Ook qua ontwerp staat de uitgebreide en gevarieerde productenportfolio van het bedrijf op eenzame hoogte.

En dat allemaal dankzij XEA, het doordachte designconcept dat basisvormen, kleuren, oppervlakken en functies in één uniforme verschijningvorm verenigt en een esthetische brug slaat tussen de dormakaba-producten.

Dormakaba

Deurdranger TS 98 XEA.

 

Het enkele jaren geleden gelanceerde XEA-design is een creatie van Bernhard Heitz, ontwerpverantwoordelijke binnen dormakaba. “De destijds aan hem geformuleerde opdracht om een algeheel designconcept te ontwikkelen, was helder”, zegt Chretien Velthuizen, verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie binnen dormakaba. “Het design moest mensen en ondernemingen naar een nieuwe dimensie brengen wat betreft de eenheid in producten.” Afgaande op de diverse awards die het designconcept al in de wacht wist te slepen, is Heitz daarin meer dan geslaagd. Zélf omschreef de geestelijk vader het ontwerp, dat voluit staat voor Ten (X) Elements of Aesthetics, als volgt: ‘Het nieuwe design is een fusie van de esthetische stijlen van de Bauhaus-filosofie met hun samenspel van ambacht en schone kunsten of het samenspel van architectuur en design. Het resultaat is een duidelijke producttaal en subtiele autonomie, verenigbaar in een object tot één harmonieus geheel’.

Aandachtspunten

Met het XEA-design beoogt dormakaba een universele vormgeving van haar producten te realiseren. Daarbij wordt steevast rekening gehouden met tien aandachtspunten (zie kader volgende pagina).

“Door deze tien regels in acht te nemen, komen we niet alleen tot producten die uitblinken in kwaliteit”, aldus Velthuizen. “Dankzij een verfijnd en uniform design zijn ze ook nog eens perfect compatibel met elkaar.”

De resultaten mogen er in ieder geval zijn. Na de introductie van de TS 98 in 2016, de deurdranger die als eerste op basis van de door Heitz bedachte beginselen werd vormgegeven, presenteerde dormakaba de afgelopen jaren meer hoogstandjes met een XEA-gezicht. Daaronder kaartlezers, glasbeslag en deurtechniek, zoals deurdrangers, vloerveren en sloten. “De meest actuele aanwinst binnen ons productengamma is de sensorsluizenlijn Argus die geheel volgens XEA-richtlijnen is ontwikkeld en uitgevoerd, en de huidige range vervangt”, besluit Velthuizen.    


XEA: esthetiek in tien elementen

Dormakaba1. Identificeerbare merkproducten: elk XEA-product is o.a. door het logo en de vorm identificeerbaar als dormakaba-product.

2. Intuïtieve symbolen: alle symbolen zijn gereduceerd tot hun belangrijkste elementen en eenvoudig te herkennen en te begrijpen.

3. Standaardoppervlakken: XEA gebruikt voor de producten vier eenvoudig te combineren standaardkleuren.

4. Duidelijke vormtaal: de XEA-vormtaal is gebaseerd op monolithische structuren, gedefinieerd door vlakke, tweedimensionale oppervlakken.

5. Intuïtieve gebruikersinterfaces: alle gebruikersinter­faces volgen een herkenbaar en uniform design.

6. Contrasterende oppervlakken: de XEA-producten munten uit door het contrast tussen lichte en donkere en tussen matte en glanzende oppervlakken.

7. Behuizing: veel producten zijn voorzien van een omvattende behuizing die extra bescherming biedt.

8. Meerlagige composities: de XEA-producten munten uit door een zichtbare, meerlagige constructie.

9. LED-indicator: de XEA-producten beschikken over LED-lichtstrips die de toegang signaleren, personen geleiden of de status aangeven.

10. Individueel design: de speciaal samengestelde materialen en kleuren bieden een breed spectrum aan oplossingen die opgaan in de architectuur.